Laureaten Social Grants 2021

Laureaten Social Grants 2021

Laureaten van de Social Grants 2021

Stichting tegen Kanker financiert kwaliteitsvolle projecten voor een bedrag van 1.000.000€

In het kader van haar Social Grants heeft Stichting tegen Kanker in 2021 twee Social Grants – oproepen gelanceerd om projecten te ondersteunen die het welzijn of de levenskwaliteit van kankerpatiënten en/of naasten bevorderen.

Enerzijds was er een thematische projectoproep met een focus op het thema ‘palliatieve zorg’. Palliatieve zorgen zijn alle medische en ook niet-medische handelingen die gericht zijn op het verbeteren van de levenskwaliteit en het welzijn van mensen met een ongeneeslijke ziekte, ook al leven ze daarmee nog jaren. Stichting tegen Kanker wil bijdragen tot een betere levenskwaliteit voor deze groep van mensen met kanker in hun laatste levensfase en koos daarom 18 projecten die hiertoe bijdragen.

Anderzijds was er ook een ‘open projectoproep’ voor projecten die het welzijn van de patiënt en hun naasten in de breedste zin van het woord bevorderen Hierbij werden 14 kwaliteitsvolle projecten door een onafhankelijke jury geselecteerd. Stichting tegen Kanker is blij dat diverse projecten kaderen binnen een integratieve benadering van mensen met kanker waarbij bijzondere aandacht besteed wordt aan de relatie tussen zorgverlener en patiënt en de mens ‘achter’ de patiënt.

Dankzij de uitgereikte Grants financiert Stichting tegen Kanker, organisaties voor het opzetten van 32 mooie initiatieven gedragen door mensen die betrokken zijn bij en begaan zijn met het welzijn van mensen met kanker.

Hieronder kan u de lijst met de gefinancierde projecten raadplegen:

Thematische projectoproep - Palliatieve zorg

Organisatie
Bedrag
Titel van het project
Sémiramis asbl
11 997 €
Soins esthétiques et de bien-être au sein de Sémiramis, équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs à Bruxelles
Pallium - Plateforme de Concertation en Soins Palliatifs du Brabant Wallon
40 625 €
Diffusion du PSPA (Projet de Soins Personnalisé et Anticipé) aux patients atteints d'un cancer ou d'une maladie potentiellement incurable avec la contribution des médecins généralistes et spécialistes pour le secteur des hôpitaux
CHU Brugmann - site Horta
5 713 €
Le jardin gourmand de Papyrus
Fédération bruxelloise pluraliste de soins palliatifs et continus (FBSP)
45 232 €
Des corps en accord - soins palliatifs et sexualité en région bruxelloise - Fédération bruxelloise pluraliste de soins palliatifs et continus (FBSP)
Association des Soins Palliatifs en Province de Namur asbl
36 568 €
Bien plus que des soins : approches non médicamenteuses en soins palliatifs.
CHU Charleroi
8 748 €
Totem
ASBL Aide et Soins à Domicile en Brabant Wallon
7 072 €
Accompagnement du patient en soins palliatifs dans la gestion de la douleur et des symptômes liés à la fin de vie via la mise à disposition de matériel approprié
Plate-forme de Concertation en Soins Palliatifs du Hainaut Oriental
48 686 €
« Ce soir, je déménage ?! » : Comment préparer les transitions entre les lieux de vie et de soins pour les patients en fin de vie.
Panal vzw - Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven
5 400 €
Opleiding voor palliatief referentiepersonen in woonzorgcentra
Hospice Aulighem (WZC Sint-Vincentius)
49 935 €
Hospice Aulighem, meer dan zorg alleen
Algemeen Ziekenhuis Alma
22 678 €
Wegdromen in het snoezelbad
A.S.Z. ziekenhuis
12 072 €
Installatie van ligbad met therapeutische mogelijkheden.
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
49 784 €
Laagdrempelige informatie- en communicatieleidraad voor en door mantelzorgers in de palliatieve zorg: een tijdslijn vanaf diagnose tot de rouw
MOCA- Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen - UZA
15 000 €
palliare - omring je met zorg
Universitaire Ziekenhuizen Leuven
50 000 €
Ontwikkelen van een interactieve communicatietraining voor zorgverleners in oncologie
O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
30 000 €
Palliatieve kamer
IRIS platform vzw
36 234 €
Het verbeteren van de transmurale samenwerking tussen ziekenhuis- en thuissetting ter bevordering van de zorgcontinuïteit voor patiënten met gevorderde kanker en hun mantelzorgers
AZ Groeninge
29 950 €
Asem: ruimte voor zinzorg als genezen niet meer kan

Open projectoproep - psychosociaal welzijn

Organisatie
Bedrag
Titel van het project
asbl LichtBLICKE
44 120 €
Esthétique sociale et massages
CHU Saint-Pierre
48 000 €
L'entre deux : des soins de bien-être pour se ressourcer
Grand Hôpital de Charleroi - Maison Mieux Être
28 900 €
Offre d'activités à destination des proches des patients en oncologie et hématologie de Charleroi Métropole
Groupe santé CHC - Clinique CHC MontLégia
48 350 €
Et à l'école, comment ça se passe ?
Cité Sérine ASBL
10 276 €
Aménagement d’un espace « Bien-être » et d’un lieu de rencontre extérieur « All Seasons »
Centre Hospitalier Bois de l'Abbaye
10 274 €
"CATHEDRA"
Cliniques Universitaires Saint-Luc, UCL
27 940 €
JMGR2.0 : optimisation d’outil JMGR avec des nouvelles fonctionnalités, améliorant la qualité de vie et fatigue pendant le traitement et fournir l’information sur la maladie et le traitement
vzw Het Majin Huis
24 512 €
Meer grip op jezelf bij kanker, jouw toolbox
vzw PRIMARY
32 067 €
Gepersonaliseerde maaltijden voor volwassen ambulante kankerpatiënten met smaak- & slikproblemen: een verkennend implementatieproject
Belgian SocieTy for Radiotherapy & Oncology vzw
47 450 €
Patient education videos to improve patients' experience during radiotherapy treatment: a national project
Universitair Ziekenhuis Gent - Kankercentrum
50 000 €
eProLearn & eProConsult: implementeren van PROMS in de dagelijkse oncologische praktijk.
AZ Groeninge
47 500 €
Implementatie van emotionele bevrijdingstechnieken tijdens en na de behandeling van kanker
eduCentrum vzw
49 256 €
Make IT-ateliers op maat van de patiënt