Panal vzw – Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven (2021)

Panal vzw – Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven (2021)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Opleiding voor palliatief referentiepersonen in woonzorgcentra
  • Selectiejaar van het project: 2021
  • Organisatie: Panal vzw – Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven
  • Toegekend bedrag: 5400€

Tijdens een achtdaagse opleiding gaan we samen met palliatieve referenten uit woonzorgcentra op weg, om palliatieve zorg op een zinvolle manier (verder) in te bedden in de huidige zorgcultuur van het woonzorgcentrum waar zij werken. Door middel van deze opleiding kunnen de deelnemers de visie en structuur van palliatieve zorg in hun organisatie verder uitbouwen en collega’s hierin ondersteunen. Mede dankzij deze opleiding, krijgen de referenten palliatieve zorg voldoende bagage om het beleid rond palliatieve zorg in hun organisatie te funderen. Hierdoor zullen de bewoners in hun woonzorgcentrum rechtstreeks en onrechtstreeks betere zorg ontvangen wanneer ze ongeneeslijk ziek zijn en nood hebben aan palliatieve zorg. Ook de omgeving van bewoners (familie, vrienden, …) zullen zich beter omkaderd voelen dankzij een helder palliatief beleid, de nuttige informatie en ondersteuning die ze krijgen van de palliatief referent en andere hulpverleners van het woonzorgcentrum.
Deze opleiding zal ook het woonzorgcentrum ten goede komen. De referent palliatieve zorg leert zelf vorming te geven en kennis door te geven aan collega’s. Er wordt getraind in het communiceren met de bewoner, familie maar ook met de andere hulpverleners. Na de opleiding blijft Panal beschikbaar voor verdere reflectie en ondersteuning aangaande de uitbouw van palliatieve zorg in de organisatie van elke cursist.