AZ Groeninge (2021 EFT)

AZ Groeninge (2021 EFT)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Implementatie van emotionele bevrijdingstechnieken tijdens en na de behandeling van kanker
  • Selectiejaar van het project: 2021
  • Organisatie: AZ Groeninge
  • Toegekend bedrag: 47500€

Dit project beoogt de implementatie van een vernieuwende techniek binnen de kankerzorg, genaamd emotionele bevrijdingstechnieken (EFT). EFT is een techniek die initieel ontwikkeld werd om mensen met angststoornissen te helpen. Intense gevoelens geassocieerd met een traumatische ervaring of herinnering, in dit geval de kanker(diagnose), de behandeling, kans op herval, et cetera, worden gekoppeld aan een status van (zelf)acceptatie en relaxatie. EFT heeft reeds zijn doeltreffendheid bewezen in het behandelen van onder meer depressie en angsten in een algemene populatie. Onze onderzoeksgroep heeft ook aangetoond dat EFT een positief effect heeft op geheugen- en concentratiestoornissen bij kankeroverlevers. Een andere studie toonde het positief effect aan van EFT op de nevenwerkingen gelinkt aan het gebruik van anti-hormonale therapie bij borstkanker.

In dit project willen we EFT implementeren als standaardzorg, zowel tijdens als na kankerbehandeling. De indicaties waarvoor mensen de techniek kunnen gebruiken zijn zeer breed, vandaar dat we dit gratis willen organiseren en op die manier toegankelijk maken voor elke patiënt en kankeroverlever, maar ook voor hun naasten.

Het project bestaat uit volgende 3 fasen: (1) opleiding tot gecertificeerde EFT coaches; (2) uitbouwen van een netwerk bestaande uit publieke en private EFT coaches (samenwerking met 1e lijn); (3) implementeren van de techniek binnen en buiten ziekenhuismuren.