Hospice Aulighem (WZC Sint-Vincentius) (2021)

Hospice Aulighem (WZC Sint-Vincentius) (2021)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Hospice Aulighem, meer dan zorg alleen
  • Selectiejaar van het project: 2021
  • Organisatie: Hospice Aulighem (WZC Sint-Vincentius)
  • Toegekend bedrag: 49935€

Hospice Aulighem biedt mensen met een terminale aandoening, waarvan 81% met kanker, én een volledig palliatief statuut, voor wie thuiszorg niet meer haalbaar is én voor wie ziekenhuisopname niet noodzakelijk is (Middle Care), een kwaliteitsvolle, warme opvang en een menswaardig levenseinde in eigen streek.
Voor mantelzorgers is de zorg op het einde niet altijd evident, wat vaak leidt tot een onevenwicht tussen draagkracht en draaglast. Dit kan aanleiding geven tot een crisissituatie en op dat moment is er acuut nood aan opname.
Daarom startten we Hospice Aulighem in 2015 op binnen onze bestaande infrastructuur.

Gezien de interesse van mensen uit onze streek en vooral ook van verschillende collega’s die op bezoek kwamen met de idee een gelijkaardig project op te starten, zijn we tot het besef gekomen dat er nood is aan een informatie filmpje waarin we het belang en de meerwaarde van een Hospice, alsook de werking ervan nog meer kenbaarheid en zichtbaarheid te geven.
Om als referentie Hospice te blijven functioneren, hebben we beslist te investeren in een nieuwe, aparte eenheid met eigen ingang, aangepast aan de geconstateerde noden: ruime kamers, eigen rust- en verpozingsruimte en een ruim terras.