Fédération bruxelloise pluraliste de soins palliatifs et continus (FBSP) (2021)

Fédération bruxelloise pluraliste de soins palliatifs et continus (FBSP) (2021)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Lichamen in overeenstemming – palliatieve zorg en seksualiteit in het Brussels Gewest – Brusselse Federatie voor palliative en continue zorgen (BFPZ)
  • Selectiejaar van het project: 2021
  • Organisatie: Fédération bruxelloise pluraliste de soins palliatifs et continus (FBSP)
  • Toegekend bedrag: 45232€

Seksualiteit wordt vaak als een taboe in het algemeen beschouwd, maar meer nog als geprobeert wordt om een verband le leggen met ziekte en levenseinde. Hierdoor regeert stilzwijgen over dit thema in de zorgpraktijk.

En toch zijn er veel zorgbegunstigden die hun voorkeur uiten om met professionele zorgverleners te praten zowel over thema’s als seksualiteit en intimiteit, als over de persistentie van verlangens en noden, zelfs op het einde van het leven. Deze vaststelling stoelt op tal van wetenschappelijke studies die de sterke banden tussen seksualiteit en palliatieve zorg benadrukken, beide worden geleid door begrippen comfort en welzijn. Wat trouwens wordt gevalideerd door internationale organisaties zoals de WHO.

Bij zorgerverleners zijn terughoudendheid en barrières vaak sterk varankerd. Een van de doelstellingen van het project is om die om te vormen tot hefbomen voor actie en zo in fine deze noden van patiënten een plaats te geven in de zorgpraktijk.

Het project ontplooit zich rond verschillende assen:
– Zichtbaar maken van het bestaan en de gegrondheid van deze vragen.
– Sensibiliseren over de impact van deze onderwerpen.
– Opleiden van zorgverleners om deze thema’s bespreekbaar te maken.
– Steunen van hun interventies door het ter beschikking stellen van een verpleegkundige gespecialiseerd in seksuologie en palliatieve zorg die aan het bed van de patiënt en hun naasten kan komen, bij voorkeur samen met de zorgverlener – maar ok alleen – als er vraag naar is.