CHU Brugmann – site Horta (2021)

CHU Brugmann – site Horta (2021)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Fijnproeverstuin Papyrus
  • Selectiejaar van het project: 2021
  • Organisatie: CHU Brugmann – site Horta
  • Toegekend bedrag: 5713€

De Palliatieve Zorgeenheid Papyrus van het UVC Brugmann wenst voor haar kankerpatiënten en hun naasten een gemeenschappelijke moestuin met biologische, lokale en seizoensgebonden groenten aan te leggen. Respect van het ritme waarop ieder mens leeft, is een kernwaarde in de ondersteuning die wij bieden, onze moestuin zal daarom worden aangelegd volgens de principes van de permacultuur.

Dit initiatief beoogt het contact met de natuur, de autonomie van de patiënt en het delen tussen de generaties (familieleden, andere patiënten, verzorgers) aan te moedigen. De opbrengst van onze oogst zal worden gebruikt om culinaire workshops te organiseren onder begeleiding van onze diëtiste. Dit project zal onze patiënten de gelegenheid bieden het contact met de natuur en lekker eten te (her)ontdekken.