Over ons

Over ons

Stichting tegen Kanker is een van de belangrijkste spelers in de strijd tegen kanker in België.

Al sinds 1924 zetten we ons in om ervoor te zorgen dat kanker niet langer een dodelijke ziekte blijft in alle onafhankelijkheid en transparantie.

We zijn overal in het land aanwezig en maken daarnaast deel uit van een uitgebreid internationaal netwerk.

WAT WE DOEN

Met de steun van onze donateurs en partners is Stichting tegen Kanker actief op drie fronten: we financieren wetenschappelijk kankeronderzoek, we sensibiliseren rond preventie en screening en we ondersteunen mensen met kanker en hun naasten.

ONZE AMBITIE

Het onderzoek versnellen

Als organisatie willen we de nationale, regionale en lokale referentie zijn in de strijd tegen kanker. Daarbij zetten we ons in om de overlevingspercentages van kanker te blijven verhogen. In de afgelopen 15 jaar, tussen 2004 en 2019, nam de overlevingskans bij kanker toe met 5%. Nu is het onze ambitie om via onze financiering de onderzoeksinspanningen op te voeren en twee keer zoveel vooruitgang te boeken. Zo streven we ernaar om de overlevingskans bij kanker tegen 2040 niet met 5 maar met 10% te verhogen.

Hoewel veel factoren meespelen, zijn de meest belangrijke factoren die de overlevingskans doen stijgen de betere en snellere kankerdiagnoses en -behandelingen. En deze verbetering vindt zijn oorsprong in het wetenschappelijk kankeronderzoek.

BESTUUR EN WERKING

Stichting tegen Kanker is een stichting van openbaar nut, erkend bij Koninklijk Besluit omwille van haar belangeloos doel van wetenschappelijke, pedagogische en filantropische aard. Zij is de enige organisatie die zich nationaal inzet voor de strijd tegen kanker in België.

Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan fungeert als klankbord voor het directieteam bij het opstellen van het beleid en het realiseren van de lange termijnstrategie van Stichting tegen Kanker. Het evalueert regelmatig de organisatie en het interne reglement.

Ze voert de opdrachten uit die haar door de wet, de statuten en het intern reglement worden toegekend. In het bijzonder superviseert ze de algemeen directeur, neemt kennis van de bevindingen van de commissaris en van de adviserende comités en raden: het auditcomité, het financieel comité, het benoemings-en remuneratiecomité, de wetenschappelijke raden en de sociale raad.

    • Auditcomité
    • Financieel comité
    • Benoemings-en Remuneratiecomité
    • Wetenschappelijke Raden
    • Sociale Raad

De bestuurders die allen hun functie onbezoldigd uitoefenen worden voor een periode van zes jaar verkozen op voordracht van het Benoemingscomité op basis van hun competenties en voor de Stichting relevante ervaring. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met de complementariteit van zowel medische profielen als ervaren leidinggevenden vanuit verschillende takken van bedrijfsvoering en met een evenredige vertegenwoordiging van de verschillende regio’s van het land.

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door 2 voorzitters, Professor Eric Van Cutsem en Professor Pierre Coulie. De dagelijkse leiding ligt ad interim bij Prof. Dr. Bruno Colmant.

De bestuurders en leden van het directieteam engageren zich om als beleidmakers van de Stichting die een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt, de principes van deugdelijk bestuur (good governance) hoog in het vaandel te dragen.

Maak kennis met onze bestuurders

Eric Van Cutsem
Co-voorzitter
Professor Emeritus aan de KU Leuven
Pierre G. Coulie
Co-voorzitter
Professor Emeritus aan UCLouvain
Pierre Konings
Ondervoorzitter en Schatbewaarder
Bestuurder van vennootschappen
Marc Hamoir
Erevoorzitter
Professor Emeritus aan UCLouvain
Wilfried De Neve
Erevoorzitter Stichting tegen Kanker
Professor Emeritus aan de Universiteit Gent
Martine De Rouck
Voorzitter Auditcomité
Bestuurder van vennootschappen
Dokter Lieve Verplancke
Bestuurder
Bestuurder van vennootschappen
Meester Hilde Knops
Notaris
Robert de Mûelenaere
Ondervoorzitter
Bestuurder van vennootschappen
Inge Neven
Bestuurder
CEO VITO
Jan De Moor
Bestuurder
CEO Clear Channel
Karel Vinck
Bestuurder
Sébastien Deletaille
CEO en medestichter Rosa
Jehanne de Walque
Bestuurder
Partner M80 Partners

Maak kennis met ons Directieteam

Bruno Colmant
Algemeen directeur ad interim
Veronique Le Ray
Medical Director
Linde Strijckers
Finance Director
Bénédicte Vandaele
HR Manager
Mieke Willems
Fundraising Manager
Pascale Heesterbeek
Mobilisation Manager
Antonine Seynaeve
Marketing & Communication Manager
Isabelle André
Content Manager
Els Decoster
Grants Manager
Brecht Gunst
Expertise & Services Manager
Frédéric Togni
IT Manager

Financiële transparantie

Transparantie is een belangrijke waarde voor Stichting tegen Kanker. Daarom publiceren we elk jaar een jaarverslag, waarin we onze belangrijkste activiteiten en ons financiële verslag toelichten.

Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2023
Download
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2022
Download
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2021
Download