MOCA- Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen – UZA (2021)

MOCA- Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen – UZA (2021)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: palliare – omring je met zorg
  • Selectiejaar van het project: 2021
  • Organisatie: MOCA- Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen – UZA
  • Toegekend bedrag: 15000€

www.franktoussaint.be,UZA, uitrustingscentrale, rode draad, team longen, cardiale revalidatie

Het woord palliatief komt van het Latijnse werkwoord ‘palliare’ en betekent zoveel als ‘een mantel omdoen’ of ‘omringen, bekleden’. Palliatie omringt je dus met zorg.
Het project gaat terug naar de essentie van het woord; waarbij we de patiënt willen omringen/ empoweren om actief en tijdig na te denken over de manier waarop hij/zij  palliatieve zorg wil invullen. Doel is dat de patiënt controle heeft over zijn eigen zorgproces en hier een actieve rol in speelt. Om dit te bewerkstelligen zullen patiënten de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan een interactief ontmoetingsmoment met lotgenoten. Palliatieve patiënten en hun naasten kunnen samen met gezondheidsmedewerkers bepaalde topics bespreken. De patiënt wordt geprikkeld/uitgedaagd om na te denken over zijn/haar eigen zorgtraject met als doel dat de patiënt in dialoog gaat met het eigen behandelend team. Empowerment van de patiënt staat centraal om vooruitziende zorg te bieden.
Tevens zullen skillslabs aangeboden worden voor zorgverleners zodat zij zich gesterkt voelen om dergelijk ‘moeilijk’ onderwerp aan te kaarten bij de patiënt. Tijdens de skillslabs zullen theoretische handvaten worden aangereikt, alsook zal er ruimte zijn voor persoonlijke beleving. Ook in het zorgpad zullen aanpassingen komen zodat het medisch team de patiënten die in aanmerking komen, kunnen ’taggen’ en opvolgen.
Het palliare project gaat dus terug naar zijn historische betekenis van het woord: omringen!