Cliniques Universitaires Saint-Luc, UCL (2021)

Cliniques Universitaires Saint-Luc, UCL (2021)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: JMGR2.0: uitbreiding van JMGR met nieuwe modules mbt de verbetering van de levensskwaliteit en vermoeidheid tijdens de behandeling en informatie verstrekken mbt de ziekte en de behandeling
  • Selectiejaar van het project: 2021
  • Organisatie: Cliniques Universitaires Saint-Luc, UCL
  • Toegekend bedrag: 27940€

UCL St. Luc heeft in 2016 met de steun van de Stichting tegen Kanker (FCC) (Grant Social) een monitoring- en informatietool voor kankerpatiënten opgezet met de naam JMGR (Je Me GèRe). Na een positieve ervaring van professionals en patiënten willen we de ontbrekende functionaliteiten van deze tool verder ontwikkelen. Ervaringen uit het verleden en feedback van patiënten hebben ons doen beseffen dat de volgende thema’s meer aandacht verdienen: vermoeidheidsmanagement, verbetering van de gezondheidsvaardigheden (met het oog op gedeelde besluitvorming), kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling, informatie over de ziekte en de gevolgen ervan.

De optimalisatie van onze tool zal het mogelijk maken om deze complementaire modules toe te voegen, waardoor een meer holistische zorg, gemakkelijkere toegang tot informatie en een objectivering van de klinische follow-up ten behoeve van de patiënt en zijn entourage mogelijk wordt.