Schenken via testament

Schenken via testament

Je investeert in het leven
Je investeert in het leven

Met je testament investeer je rechtstreeks in beloftevolle projecten van Belgische onderzoekers, zorgvuldig en objectief geselecteerd door nationale en internationale experts in wetenschappelijke raden.

Het is een investering in het leven: je vergroot de genezingskansen van de patiënt. Bedenk eens wat dat betekent. Ook voor familie en vrienden.

Waarom Stichting tegen Kanker in je testament opnemen

Je hebt een enorme impact

Immuuntherapie is een van de belangrijkste doorbraken in kankerbehandeling van de voorbije twintig jaar — levensreddend. Belgische onderzoekers, gefinancierd door Stichting tegen Kanker, spelen daarin een belangrijke rol. 

Je testament is een hefboom: door de ontwikkeling van dergelijke doorbraken mogelijk te maken heb je een enorme impact op de strijd tegen kanker. Niet alleen bij ons, maar wereldwijd. Niet alleen morgen, maar voor altijd. 

 Je ondersteunt mensen met kanker en hun naasten

Je doet meer dan het wetenschappelijk onderzoek steunen. Je schenkt mensen die geconfronteerd worden met kanker ook de noodzakelijke praktische, emotionele en sociale opvang, door via onze Social Grants projecten te steunen die het welzijn van de patiënt en zijn familie verbeteren.  

Wens je advies?
Ik help je graag
Wens je advies?

Onze specialisten helpen je kosteloos, vrijblijvend en in alle discretie met de voorbereiding van je testament zodat alles klaar en duidelijk is wanneer je bij de notaris komt. Dat geeft zekerheid en gemoedsrust. Neem gerust contact op met: 

Ben je notaris, mail dan naar testament@stichtingtegenkanker.be

 

FAQ
Veelgestelde vragen

Heb je nog vragen?

De vragen die we bij Stichting tegen Kanker het vaakst tegenkomen, hebben we hieronder voor je gebundeld. Met telkens een kort antwoord erbij. Staat je vraag er niet tussen? Wil je een uitgebreider antwoord? Onze specialist legaten en testamenten helpt je graag verder. 

Wat gebeurt er als ik geen testament achterlaat?

Is er geen testament, dan bepaalt de wet wat er met de erfenis gebeurt. Zijn er geen wettelijke erfgenamen, dan gaan je bezittingen naar de staat. 

Moet ik een testament maken als ik een legaat wil nalaten?

Als de wettelijke regeling je erfenis verdeelt zoals je dat wenst, hoef je geen testament te maken. Maar als je je vermogen op een andere manier wenst te verdelen of iets wil nalaten aan Stichting tegen Kanker bijvoorbeeld, dan is een testament nodig. 

Hoe weten mijn nabestaanden dat ik een testament gemaakt heb?

Je kunt ze dat zelf vertellen, maar dat is niet verplicht. Weten je nabestaanden niet dat je een testament gemaakt hebt, dan zal de notaris die je testament in zijn bezit heeft ze contacteren na je overlijden. Daarom is het belangrijk je testament te laten registreren. 

Hoe stel ik een testament op?

  1. Maak een inventaris van wat je bezit

Een inventaris maken is verhelderend. Geld, aandelen, onroerend goed, verzekeringen, juwelen, kunst … Veel mensen weten niet wat ze bezitten tot ze het opschrijven. Maak hiervoor gebruik van onze gratis gids Mijn Nalatenschat die je op eenvoudige aanvraag gratis wordt toegestuurd. 

  1. Bepaal wat je aan wie wil nalaten

Duid in je inventaris aan wat je aan wie wil nalaten. Hou er rekening mee dat bijvoorbeeld je huwelijkspartner of kinderen reservataire erfgenamen zijn en dus bij wet recht hebben op een deel van je erfenis, de reserve. Met de rest, het beschikbaar deel, doe je wat je wil. Je kunt het geheel of gedeeltelijk nalaten aan Stichting tegen Kanker en erbij zetten waarom je dat doet: ter nagedachtenis van iemand, bijvoorbeeld. 

  1. Maak je testament op

Hebt je opgeschreven wat je bezit en aan wie je wat wil nalaten, dan moet je dat vastleggen in een testament. Dat doe je bij voorkeur in overleg met je notaris, zodat je zeker bent dat je niets over het hoofd ziet en alles correct is. Anders bestaat het risico dat je laatste wens niet uitgevoerd kan worden. Laat je gerust vooraf adviseren en begeleiden door onze specialist legaten en testamenten Greta Van Der Gracht. Zij zit graag met je aan tafel. 

Waar bewaar ik mijn testament?

Om ervoor te zorgen dat je testament niet verloren geraakt, kan je de notaris vragen om het te bewaren en te registreren in het Centraal Register van Testamenten (CRT). Het Register noteert je naam, de naam van de notaris en de registratiedatum van het testament, maar niet de inhoud. Na je overlijden kan een notaris het Register raadplegen om te zien waar je testament zich bevindt. Dit is een veilige en discrete manier om je testament te bewaren. 

Kan ik vrij kiezen wie ik in mijn testament zet?

Ja, maar je moet er rekening mee houden dat de wet bepaalt dat een deel van de bezittingen naar de reservataire erfgenamen gaat, zoals de echtgenoot en/of de kinderen. Ook al noem je de reservataire erfgenamen niet in je testament, zij kunnen altijd hun deel opeisen. 

Kan ik in mijn testament opnemen hoe ik mijn begrafenis geregeld wil hebben?

Wij adviseren je om je wensen ten aanzien van je begrafenis te omschrijven in een apart document dat je thuis bewaart of met een familielid of met de begrafenisondernemer bespreekt. Meestal wordt een testament pas enkele dagen – of zelfs weken – na het overlijden gelezen. En dan is het wellicht te laat om er nog rekening mee te houden. 

Wie betaalt mijn begrafenis- en andere kosten?

Alle openstaande facturen en andere kosten, inclusief de begrafeniskosten, worden betaald met het geld van de erfenis. 

Op welke leeftijd maak ik best een testament op?

Een testament zorgt ervoor dat je nalatenschap anders wordt verdeeld dan wat volgens de wettelijke regeling is voorzien. Indien die regeling niet voldoet aan je wensen dan is het dus nu het moment om je testament op te maken, ongeacht je leeftijd. 

De meeste mensen die een testament hebben opgemaakt, zijn achteraf blij dat alles in orde is en dat ze kunnen verdergaan met hun leven in de wetenschap dat indien er iets gebeurt, alles is geregeld zoals zij het willen. 

Kan ik samen met mijn partner of echtgenoot één testament opmaken?

Neen, een testament is een individueel document. Elke partner of echtgenoot moet zijn eigen testament opmaken. Uiteraard is het mogelijk dat beide partners dezelfde wensen neerschrijven in zijn of haar testament. Dan spreken we over een ‘spiegeltestament’. Maar elke partner of echtgenoot maakt zijn eigen testament op en ondertekent zijn eigen testament. 

Kan ik mijn testament nog wijzigen?

Ja, je kan je testament op elk moment aanpassen. Let er wel op dat je in je nieuw testament uitdrukkelijk vermeldt dat alle vorige testamenten ongeldig zijn en enkel het testament dat je op dat moment opmaakt, de verdeling van je bezittingen regelt. Daarom is het belangrijk dat je het nieuwe testament dateert. 

Wat kan ik allemaal nalaten aan Stichting tegen Kanker?

Wat je maar wenst: geld, waardepapieren, een huis, een grond, kunstwerken, juwelen enzovoort. 

Kan ik tegelijk mijn erfgenamen en Stichting tegen Kanker begunstigen?

Ja. Belangrijk is dat je duidelijk en concreet in je testament beschrijft wie wat krijgt van je erfenis. Hoe duidelijker en concreter je bent, hoe vlotter alles afgehandeld kan worden. In het Brussels en het Waals Gewest biedt het duolegaat interessante mogelijkheden. In het Vlaams Gewest is het duolegaat sinds 1 juli 2021 niet meer interessant. 

Hoe wordt mijn nalatenschap door Stichting tegen Kanker beheerd?

Stichting tegen Kanker beheert je nalatenschap als een ‘goede huisvader’, met ernst en respect voor je laatste wil. We werken daarvoor nauw samen met je notaris. De verkoop van goederen gebeurt in de beste omstandigheden, zodat die ook het beste resultaat oplevert. 

Op welke manier moet ik Stichting tegen Kanker vermelden in mijn testament?

Stichting tegen Kanker, stichting van openbaar nut, Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel, ondernemingsnummer 0873 268 432.