Sémiramis asbl (2021)

Sémiramis asbl (2021)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Esthetische zorg en welzijns bij Semiramis, multidisciplinair begeleidingsteam palliatief zorg in Brussel
  • Selectiejaar van het project: 2021
  • Organisatie: Sémiramis asbl
  • Toegekend bedrag: 11997€

De verbetering van de levenskwaliteit door een globale benadering van de  fysieke, psychologische, sociale en geestelijke noden van patiënten in een gevorderde fase is de basis van palliatieve zorg.  Een interdisciplinair team bestaande uit een breed pallet aan opgeleide hulpverleners biedt een professioneel antwoord op deze uiteenlopende behoeften.
Semiramis, opgericht in 1999 en geaggregeerd door Iriscare, is één van de 4 multidisciplinaire begeleidingsteam palliatieve zorg (MBPZ) werkzaam in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. Sinds 2018, dankzij de steun van GGC, heeft ze niet opgehouden haar activiteit verder uit te breiden en zich te engageren in een kwaliteitsproces (met name door het toevoegen van een psychologe en een sociale assistente). In 2020 werd een team van 6 opgeleide vrijwilligers samegesteld.
Esthetische zorgf en welzijn vormen een van de facetten van de oncologische ondersteuning waarvan de bijdrage tot de verbetering van de levenskwaliteit in tal van studies werd bevestigd. Deze zorg is gratis toegankelijk in bepaalde Kankercentra. In het kader van palliatieve thuiszorg valen ze ten koste van de patiënt, behalve als ze ter beschikking worden gesteld in het kader van een MBPZ. Seminaris wenst in 2022 een pijler “esthetische zorg en welzijn” te creëren, bestaande uit 2 verpleegkundigen en 4 vrijwilligers. Steun van de Stichting tegen Kanker (STK) zou het mogelijk maken om hun opleiding te waarborgen, en het materiaal en verzorgingsprodukten aan te schaffen.