Pallium – Plate forme de Concertation en Soins Palliatifs du Brabant Wallon (2021)

Pallium – Plate forme de Concertation en Soins Palliatifs du Brabant Wallon (2021)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Verspreiding van het GAZP (Gepersonaliseerde en Anticiperende Zorg Project) onder patiënten met kanker of een potentieel ongeneeslijke ziekte met de inbreng van huisartsen en specialisten voor de ziekenhuissector
  • Selectiejaar van het project: 2021
  • Organisatie: Pallium – Plate forme de Concertation en Soins Palliatifs du Brabant Wallon
  • Toegekend bedrag: 40625€

Verspreiding van het Gepersonaliseerde en Anticiperende Zorg Project  (GAZP) voor patiënten met kanker of een potentieel ongeneeslijke ziekte met de bijdrage van huisartsen en specialisten en de ondersteuning van overlegplatforms in  palliatieve zorg.

De documenten worden in één boekje verzameld met de mogelijkheid om de bladzijden die moeten worden opgeslagen of gedeeld, los te maken. Bij elk exemplaar zal er ook een praktische gids worden gevoegd.

De informatie zal verspreid worden via de wachtzaal van artsen (via poster, folders) maar ook via de artsen die de informatie in het algemeen aan hun patiënten zullen presenteren.

Doelstelling:

– Burgers bewust maken van de noodzaak om over hun keuze van behandeling bij het levenseinde na te denken als zij op een dag geconfronteerd zijn met een ongeneeslijke ziekte.

– Verspreiding van een GAZP-boekje (Gepersonaliseerde en Anticiperende Zorg Project) waarop deze beschouwingen zullen worden gebaseerd.

– De artsen informeren over het bestaan van deze documenten en hen bewust maken van de noodzaak deze aan hun patiënten te verstrekken.