Kankerinfo
Kankerinfo

0800 15 802: voor al je vragen over kanker

In de strijd tegen kanker sta je er niet alleen voor

Kankerinfo is er om je te begeleiden en te antwoorden op al je vragen over kanker. We richten ons tot alle personen die van ver of dichtbij door kanker zijn getroffen: familie, naasten, vrienden, collega’s, …  

Huisartsen, psychologen, maatschappelijk assistenten en verplegend personeel gespecialiseerd in oncologie luisteren en geven je antwoorden op je vragen rond kanker. Indien nodig geven we je vragen door aan andere professionals van Stichting tegen Kanker. Kankerinfo werkt uitsluitend met professionals uit de gezondheidssector. 

Je kan ons bellen met al je vragen over kanker : 

  • algemene medische informatie over kanker 
  • preventie en opsporing van kanker 
  • behandelingen en onderzoeken 
  • communicatie met het verzorgend personeel: de juiste vragen stellen aan je dokter 

Onze dienst Kankerinfo biedt ook emotionele ondersteuning, altijd met betrekking tot de ziekte. Je kunt strikt vertrouwelijk praten over je hoop, je twijfels, je ervaringen en je problemen met betrekking tot kanker. Indien nodig kunnen we je ook wegwijs maken en doorverwijzen naar psychologen met specialisatie in oncologie. 

Let op: 

  • wij stellen geen enkele diagnose via de telefoon 
  • wij delen geen namen van dokters mee 
  • wij nemen geen standpunt in over de kwaliteit van een ziekenhuis, een behandeling, een product 

Voor informatie met betrekking tot je persoonlijk medisch dossier blijft je dokter de enige referentiepersoon. 

Kankerinfo is lid van de International Cancer Information Services Group (ICISG).