Kankerinfo
Kankerinfo

0800 15 802: voor al je vragen over kanker

In de strijd tegen kanker sta je er niet alleen voor

Kankerinfo is er om je te begeleiden en te antwoorden op al je vragen over kanker. We richten ons tot alle personen die van ver of dichtbij door kanker zijn getroffen: familie, naasten, vrienden, collega’s, …  

Huisartsen, psychologen, maatschappelijk assistenten en verplegend personeel gespecialiseerd in oncologie luisteren en geven je antwoorden op je vragen rond kanker. Indien nodig geven we je vragen door aan andere professionals van Stichting tegen Kanker. Kankerinfo werkt uitsluitend met professionals uit de gezondheidssector. 

Je kan ons bellen met al je vragen over kanker : 

  • algemene medische informatie over kanker 
  • preventie en opsporing van kanker 
  • behandelingen en onderzoeken 
  • communicatie met het verzorgend personeel: de juiste vragen stellen aan je dokter 

Onze dienst Kankerinfo biedt ook emotionele ondersteuning, altijd met betrekking tot de ziekte. Je kunt strikt vertrouwelijk praten over je hoop, je twijfels, je ervaringen en je problemen met betrekking tot kanker. Indien nodig kunnen we je ook wegwijs maken en doorverwijzen naar psychologen met specialisatie in oncologie. 

Let op: 

  • wij stellen geen enkele diagnose via de telefoon 
  • wij delen geen namen van dokters mee 
  • wij nemen geen standpunt in over de kwaliteit van een ziekenhuis, een behandeling, een product 

Voor informatie met betrekking tot je persoonlijk medisch dossier blijft je dokter de enige referentiepersoon. 

Psychologische steun bij kanker

1. Emotionele steun

Stichting tegen Kanker biedt psychologische begeleiding van korte duur (max. 6 sessies) per telefoon aan. Zowel patiënten als naasten kunnen hiervan gebruik maken.

De psychologen die met de Stichting samenwerken zijn gespecialiseerd in de kankerproblematiek.

Doelgroep

  • Patiënten (volwassenen en kinderen) die hun behandeling in het ziekenhuis afgerond hebben
  • Patiënten in ambulante behandeling (hormoontherapie, chemo)
  • Naasten in de 1ste graad van verwantschap (nl. partner, ouders, zoon/dochter, broers/zussen)

Patiënten kunnen deze vraag indienen binnen maximum 5 jaar na de datum van de diagnose. Bij recidief telt de datum van het vaststellen van het recidief.

Naasten kunnen de steun aanvragen tot twee jaar na de aankondiging van de diagnose. Bij rouw is begeleiding mogelijk tot twee jaar na het overlijden van de patiënt.

Hoe een aanvraag indienen?

Bel gratis naar Kankerinfo op het nummer 0800 15 802.

2. Hoe vind ik een psycholoog gespecialiseerd in kanker ?

Surf naar vind-een-psycholoog.be, de grootste professionele doorverwijssite voor psychologen in Vlaanderen

3. Ondersteuning voor patiënten

Soms willen mensen die met kanker te maken krijgen, anderen ontmoeten die hetzelfde meemaakten. De eigen zorgen en ervaringen kunnen delen: ook dat kan nuttig blijken te zijn, maar wat voor de ene goed is, is niet altijd aangewezen voor een ander.

Kankerinfo is lid van de International Cancer Information Services Group (ICISG).