Gezondheid en veiligheid op de werkvloer

Gezondheid en veiligheid op de werkvloer

Bescherm je tegen kankerverwekkende stoffen op het werk

Overal, dus ook op het werk, kom je in aanraking met stoffen van menselijke of natuurlijke oorsprong. Die zijn niet altijd zonder risico, denk maar aan kankerverwekkende chemische stoffen.

Er bestaan dan ook veel initiatieven om de blootstelling aan die stoffen te vermijden of te verminderen en zo de kankers die ze veroorzaken te vermijden.

Wat zijn de belangrijkste kankerverwekkende chemische stoffen op het werk?

Andere kankerverwekkers op het werk

Ultraviolet licht (UV) is schadelijk voor de huid en kan de kans op huidkanker verhogen. Werk je buiten, bijvoorbeeld in de bouw, de land- of tuinbouw, dan word je vaker aan UV blootgesteld en verhoogt dus ook het risico. Ook radon houdt een risico in op de ontwikkeling van kanker in een professionele context.

Welke kankers kunnen chemische stoffen op het werk veroorzaken?

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek heeft een classificatie opgesteld van kankerverwekkende stoffen en kankers die zij kunnen veroorzaken. Die classificatie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

De belangrijkste soorten zijn longkanker, mesothelioom of asbestkanker (kanker in het mesothelium of de beschermende laag die inwendige organen bedekt, bijvoorbeeld de pleura of het long- en borstvlies, het peritoneum of buikvlies en het pericardium of hartzakje), huidkanker, blaaskanker en slokdarmkanker.

Beroepsziekten

In België kan je voor beroepsziekten een schadevergoeding krijgen. Bepaalde kankers, veroorzaakt door blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk, vallen onder die beroepsziekten.

Je arts kan je helpen om zo’n schadevergoeding aan te vragen. Je vindt ook informatie op de website van Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s.

Hoe bescherm je je tegen kankerverwekkende chemische stoffen op het werk?

Het beste advies? Het gebruik of de productie van kankerverwekkende chemische stoffen vermijden of verminderen. Niet onlogisch dus dat in alle landen van de Europese Unie wetten van kracht zijn voor deze (en andere) beroepsrisico’s. Die wetten leggen niet alleen je werkgever, maar ook jou als werknemer een aantal verplichtingen op.

Werkgevers in een risicosector moeten:

    • maatregelen nemen om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk te reduceren (bijv. met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen)
    • ervoor zorgen dat de maatregelen worden nageleefd

Als werknemer in een risicosector moet je de voorschriften voor veiligheid en gezondheid op het werk naleven, voor jezelf maar ook voor je collega’s.

FAQ
Veelgestelde vragen