vzw Het Majin Huis (2021)

vzw Het Majin Huis (2021)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Meer grip op jezelf bij kanker, jouw toolbox
  • Selectiejaar van het project: 2021
  • Organisatie: vzw Het Majin Huis
  • Toegekend bedrag: 24512€

Kanker veroorzaakt veelal onzekerheid, angst en onrust. Mensen voelen zich vaak onbegrepen en hebben dan het gevoel er alleen voor te staan. Met dit project willen we bezoekers van Het Majin Huis ondersteunen in hun zoektocht naar concrete antwoorden op emotionele, mentale en sociale vragen.

We focussen ons op een aantal veelvoorkomende thema’s namelijk: chemobrein, piekeren en angst bij kanker, seksualiteit en intimiteit, vermoeidheid en tot slot zingeving.

Per boven vernoemd thema bieden we de bezoekers twee praktische workshops aan, gegeven door experten, gevuld met tools die men kan inzetten om te leren omgaan met deze moeilijkheden en vragen. Bezoekers kunnen ervoor kiezen de ganse reeks te volgen of enkel de thema’s die hen aanbelangen.

Op het einde wordt er een driedaagse (2 overnachtingen) op verplaatsing georganiseerd waar het mentaal welbevinden van de deelnemers en hun naasten nog een extra boost krijgen aan de hand van tal van workshops en gepaste ontspanningsmomenten.

Het is de bedoeling onze ervaringen te delen met de andere ondersteuningshuizen uit het Nationaal Platform van Stichting tegen Kanker. We beogen dit te doen via een studiedag met daaraan gekoppeld een praktische workshop ‘train de trainer’. Op die manier kunnen de ondersteuningshuizen van het Nationaal Platform ook dit aanbod doen naar hun bezoekers.