Association des Soins Palliatifs en Province de Namur asbl (2021)

Association des Soins Palliatifs en Province de Namur asbl (2021)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Meer dan zorg: niet-medicamenteuze benaderingen in de palliatieve zorg.
  • Selectiejaar van het project: 2021
  • Organisatie: Association des Soins Palliatifs en Province de Namur asbl
  • Toegekend bedrag: 36568€

Zoals de federaties voor palliatieve zorg in hun nationale campagne bepleiten, is palliatieve zorg “zorg en zoveel meer”.

Deze holistische benadering van de zieke moedigt de beroepsbeoefenaren in de gezondheidssector aan alle middelen te onderzoeken om het comfort en het welzijn van de patiënt te verbeteren. Verschillende palliatieve zorgdiensten in ziekenhuizen of tehuizen maken nu gebruik van technieken die enkele jaren geleden nog marginaal leken, bv. het gebruik van hypnose, aromatherapie of relationele aanraking. Deze institutionele ervaringen tonen de doeltreffendheid aan van niet-medicinale benaderingen in de algemene zorg van mensen in levenseinde.

De ASPPN wenst dit voorbeeld te volgen en deze goede praktijken thuis toegankelijk te maken voor patiënten die thuis wensen te sterven. De bedoeling van het project is dubbel: enerzijds, de verplegend personeel van het ASPPN  in deze technieken opleiden en hen het nuttige materiaal bezorgen en anderzijds, deze praktijken delen met het netwerk van eerstelijns thuisverpleging in de provincie Namen maar ook uitwisselingen stimuleren met onze collega’s van andere ondersteuningsteams in Wallonië. Concreet zullen in 2022 3 opleidingen gevolgd worden. Vanaf 2023 zal het geïmplementeerd zijn ten voordele van patiënten in levenseinde die door ons team gevoldg zijn :
Technieken om het bewustzijn te activeren. (= Hypnose)
Aromatherapie en het gebruik van etherische oliën bij het levenseinde
Relationele aanraking.