Algemeen Ziekenhuis Alma (2021)

Algemeen Ziekenhuis Alma (2021)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Wegdromen in het snoezelbad
  • Selectiejaar van het project: 2021
  • Organisatie: Algemeen Ziekenhuis Alma
  • Toegekend bedrag: 22678€

Een diagnose met kanker komt hard aan voor patiënten. Hoewel de behandelmogelijkheden de laatste jaren gegroeid zijn, is een palliatief beleid niet steeds uitsluitbaar. Gedurende deze palliatieve fase worden zorgvragers geregeld opgenomen. Tevens ontbreekt er in de regio Meetjesland een palliatieve eenheid. Dit leidt ertoe dat mensen vaak in ons ziekenhuis verblijven.

Eenmaal in het ziekenhuis wordt vooral vanuit de medische bril gekeken naar de noden en klachten van een zorgvrager. Bijgevolg grijpt men sneller naar medicamenteuze oplossingen. Echter heeft slechtnieuws ook een  cruciale impact op de mentale gezondheid en het welzijn van de patiënt (angst & stress). Therapieën die alle zintuigen stimuleren (aroma-, lichttherapie, massage, …) kunnen leiden tot een positief lichamelijk en psychologisch effect. Om dit te realiseren willen we graag investeren in een niet-medicamenteus en duurzaam initiatief, opgenomen in het zorgplan, waarbij mensen tot rust kunnen komen. Dergelijke momenten leiden tot het opbouwen van een vertrouwensband en creëren een rustige omgeving om te vertellen over hun ziekte, omgeving, zorgen, … Binnen ons project willen we een wellnessruimte met snoezelbad oprichten om mensen te laten genieten met al hun zintuigen. Deze ruimte willen we ter beschikking stellen voor palliatieve oncologische patiënten en kan gebruikt worden door verpleegkundigen, oncocoaches, palliatief verpleegkundige, …