Universitaire Ziekenhuizen Leuven (2021)

Universitaire Ziekenhuizen Leuven (2021)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Ontwikkelen van een interactieve communicatietraining voor zorgverleners in oncologie
  • Selectiejaar van het project: 2021
  • Organisatie: Universitaire Ziekenhuizen Leuven
  • Toegekend bedrag: 50000€

Kankerpatiënten in een niet-curatief stadium hebben vaak onvoldoende zicht op de ziektecontext, de behandelopties en mogelijke risico’s, alsook op de palliatieve zorgmogelijkheden mocht de behandeling niet meer aanslaan of niet meer gewenst zijn. Zorgverleners geven aan dat een gebrek aan communicatievaardigheden hen vaak weerhoudt in het voeren van gesprekken rond huidige en toekomstige behandelwensen van patiënten.

Het doel van het project is het ontwikkelen en implementeren van een digitale, interactieve opleiding voor alle zorgverleners die met palliatieve patiënten en hun familie spreken over diagnose, prognose, therapeutische opties, wensen en bezorgdheden in het kader van vroegtijdige zorgplanning.