Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw (2021)

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw (2021)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Laagdrempelige informatie- en communicatieleidraad voor en door mantelzorgers in de palliatieve zorg: een tijdslijn vanaf diagnose tot de rouw
  • Selectiejaar van het project: 2021
  • Organisatie: Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
  • Toegekend bedrag: 49784€

Met dit project willen we een informatie- en communicatieleidraad ontwikkelen voor mantelzorgers van patiënten met kanker in de palliatieve zorg, en de patiënten zelf. Het doel is om mantelzorgers beter te ondersteunen, hen te versterken en hun gezondheidsvaardigheden te verbeteren. Zo hopen we de levenskwaliteit van kankerpatiënten in de palliatieve zorg en hun mantelzorgers te verhogen.

De leidraad zal informatie bieden volledig op maat van mantelzorgers en patiënten, en het zal de vorm hebben van een tijdslijn vanaf diagnose tot na het overlijden. Hieraan koppelen we een bibliotheek waarin alle informatie en hulpmiddelen over mantelzorg en palliatieve zorg wordt samengebracht. De informatie omvat alle dimensies van palliatieve zorg: fysiek, emotioneel, sociaal en spiritueel. Het project komt hiermee tegemoet aan de nood van mantelzorgers aan centralisering van informatie rond mantelzorg en palliatieve zorg.

De leidraad zal zowel digitaal als op papier worden aangeboden, via een website en een bijhorende brochure. De leidraad wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met mantelzorgers : de tijdslijn wordt immers opgebouwd rond de knelpunten en kantelpunten die mantelzorgers in het palliatief zorgtraject ervaren. We zullen de website en brochure verspreiden via een promotiecampagne en verschillende partners: de netwerken palliatieve zorg, mantelzorgorganisaties, huisartsen, ziekenfondsen, ziekenhuizen, apothekers, bibliotheken, OCMW’s, ontmoetingscentra, culturele centra…