Belgian SocieTy for Radiotherapy & Oncology vzw (2021)

Belgian SocieTy for Radiotherapy & Oncology vzw (2021)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Educatieve video’s voor patiënten om de ervaring van patiënten tijdens radiotherapiebehandeling te verbeteren: een nationaal project
  • Selectiejaar van het project: 2021
  • Organisatie: Belgian SocieTy for Radiotherapy & Oncology vzw
  • Toegekend bedrag: 47450€

Ongeveer 50% van de Europese kankerpatiënten zou radiotherapie moeten krijgen in de loop van hun behandeling. Radiotherapie is een heel gespecialiseerde, hoog-technologische en snel evoluerende discipline en de kennis van radiotherapie is beperkt bij patiënten en zelfs bij de meeste zorgverleners. Informatie op het internet is vaak incorrect, verouderd of niet op de patiënt van toepassing. Dit kan leiden tot misvattingen of ongegronde angst. Deze angst kan leiden tot verminderde therapietrouw en negeren van medisch advies, verminderde patiënt tevredenheid en verhoogd gebruik van middelen. Bij het intake gesprek op de radiotherapie-afdeling geven artsen, verpleegkundigen en technologen accurate en patiënt-specifieke informatie, maar dit is vaak overweldigend slechts een deel van de informatie wordt onthouden. Bovendien blijft het, voor de start van de eigenlijke radiotherapie, moeilijk om zich voor te stellen hoe de behandeling zal verlopen. Audiovisueel materiaal kan de kennis van patiënten omtrent radiotherapie verbeteren en kan angst en stress reduceren. Het maken van videos is echter duur en tijdsintensief. Daarom wil BeSTRO (Belgian Society for Radiotherapy and Oncology) patiëntgerichte videos maken die nationaal door alle radiotherapie centra gebruikt kunnen worden. Zo hopen we de kennis van radiotherapie te verhogen, angst bij patiënten te verminderen en zo hun ervaring, maar ook de kwaliteit van de zorg in de Belgische radiotherapiediensten, te verbeteren.