Radon

Radon

Radon, een vluchtig radioactief gas

Radon is een vluchtig radioactief gas dat je niet ruikt of ziet, maar dat wel schadelijk is voor je gezondheid. Als je het inademt, dringt het je longen binnen, waar het na verloop van tijd je longweefsel kan aantasten. En dat vergroot het risico op longkanker.

Waar vind je radon?

Radon is afkomstig van uranium dat zich op zijn beurt van nature in de bodem en in gesteente bevindt, in wisselende hoeveelheden. Je vindt radon overal in België, met een grotere concentratie in het zuiden van het land en vooral in bepaalde gebieden zoals in de provincies Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant. Onder meer via spleten in de vloer of de muur, via het voegwerk, het sanitair of de buitenlucht kan het radioactieve gas in een gebouw binnendringen. Ook bouwmaterialen kunnen radon afgeven, maar dan in veel kleinere mate.

Hoeveel gezondheidsrisico loop je door radon?

In België zou 1 geval van longkanker op de 10 veroorzaakt worden door blootstelling aan radon. Daarmee is het radioactieve gas na tabak de grootste oorzaak van longkanker in ons land. Rokers lopen dus nog meer risico bij radon, omdat zij bijkomend ook de schadelijke gevolgen van tabak dragen.

In de openlucht is er geen risico, radon vervliegt dan meteen. Maar in slecht verluchte, afgesloten ruimtes als een huis of kantoor kan de radonconcentratie toenemen. Zonder dat je het weet, adem je via de lucht dan niet alleen zuurstof, maar ook radon in. Als het gas je longen binnendringt, kan het je longweefsel beschadigen en dat kan op zijn beurt longkanker veroorzaken.

Hoe spoor je radon op?

Radon kom je op het spoor met een radondetector die je in de meest gebruikte ruimte van je huis plaatst. Zo’n radondetector kan je bestellen tijdens de jaarlijkse Radonactie.

Die meetcampagne is een initiatief van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), de Regionale Cel voor Interventie bij Binnenhuisvervuiling van Leefmilieu Brussel, Hainaut Analyses (voor de provincie Henegouwen), ASBL Anapneo (voor de provincies Namen en Luik) en de provinciale diensten voor Analyse van binnenmilieus (voor de overige Waalse provincies).

Meer weten?

FAQ
Veelgestelde vragen

Waar vind je het radongehalte in je gemeente?

Op de website van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle staat een interactieve kaart met de gemiddelde radonniveaus in België. Daar kan je het radonniveau en het risiconiveau van je gemeente opzoeken.

Hoe bescherm je je woning tegen radon?

Er zijn twee manieren om je woning te beschermen:

  • Zorg ervoor dat radon je woning niet binnen kan, ook niet via de ondergrond.
  • Zorg ervoor dat radon dat toch aanwezig is weg kan door je huis goed te verluchten.

Hoe meet je het radongehalte op de werkvloer?

Net als thuis spoor je radon op je werk op via een radondetector. Alle werkplekken in gemeenten met een groot radonniveau vallen overigens onder de radonmaatregel. Ben je werkgever? Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle bundelde alle informatie op zijn website, bij Radon meten op de werkvloer.