VZW Primary (2021)

VZW Primary (2021)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Gepersonaliseerde maaltijden voor volwassen ambulante kankerpatiënten met smaak- & slikproblemen: een verkennend implementatieproject
  • Selectiejaar van het project: 2021
  • Organisatie: VZW Primary
  • Toegekend bedrag: 32067€

In vergelijking met andere Europese landen, komt kanker in het hoofd-halsgebied veel voor in België. Het gaat om kankers in de neus- en mondholte, keelholte en speekselklieren. Meer dan de helft van deze patiënten meldt blijvende slikstoornissen en smaakproblemen na behandeling met chemotherapie en bestraling. In dit project willen we een nieuwe methode invoeren waarbij patiënten en hun mantelzorgers thuis zelf broodmaaltijden kunnen bereiden die lekker en veilig zijn, ondanks hun smaak- of slikprobleem. Eerst worden het smaakprobleem en het slikprobleem in kaart gebracht. Dit gebeurt in een smaakcentrum en in het ziekenhuis waar de patiënt in behandeling is. Op basis van die resultaten zal het smaakcentrum vervolgens enkele gepersonaliseerde recepten voorstellen die de patiënt, of de mantelzorger, zelf kan bereiden. Het smaakcentrum volgt de bereiding van de broodmaaltijden online op, zodat er onmiddellijk hulp kan geboden worden bij onduidelijkheden over een bereiding, of indien de bereidingen niet het verhoopte resultaat geven.