Universitair Ziekenhuis Gent (2021)

Universitair Ziekenhuis Gent (2021)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: eProLearn & eProConsult: implementeren van PROMS in de dagelijkse oncologische praktijk.
  • Selectiejaar van het project: 2021
  • Organisatie: Universitair Ziekenhuis Gent
  • Toegekend bedrag: 50000€

Patiënt-gerapporteerde uitkomst- en ervaringsmetingen (PROMS en PREMS) zijn meetinstrumenten onder de vorm van vragenlijsten die uitkomsten meten zoals kwaliteit van leven en patiënten tevredenheid. Hoewel er in het huidige onderzoeklandschap weinig twijfel bestaat over het belang en de relevantie van PROMS/PREMS in de dagelijkse klinische praktijk (bijv. verbeteren patiënt-arts relatie, levenskwaliteit, en overleving), bevindt de implementatie van PROMS/PREMS zich nog in een vroeg stadium op (inter)nationaal niveau. Heel wat studies tonen volgende barrières aan die een succesvolle implementatie van PROMS/PREMS in de weg staan:
Technologie: PROMS/PREMS zijn vaak niet geïntegreerd in het elektronisch patiëntendossier.
Onvoldoende kennis van zorgverleners over het belang en gebruik van PROMS/PREMS.
Gebrek aan een effectieve klinische workflow om PROMS/PREMS te implementeren waardoor vaak de perceptie heerst dat het implementeren van PROMS/PREMS te veel tijd zal kosten.

UZ Gent is bezig met de implementatie van een nieuwe IT infrastructuur geïntegreerd in het elektronisch patiëntendossier, dewelke het mogelijk maakt om PROMS/PREMS te implementeren. Daarom willen wij met dit project tijd en middelen investeren in 2 belangrijke onderdelen:
Voorbereiden en opleiden van zorgpersoneel waarbij we in eerste instantie een PROMS/PREMS training zullen ontwikkelen (eProLearn)
Voorbereiden en ontwerpen van de klinische workflows waarin PROMS/PREMS geïntegreerd zijn (eProConsult)