Maak je woning rookvrij

Maak je woning rookvrij

Passief roken

Ook als niet-roker kan je in contact komen met tabaksrook. Van passief roken of onvrijwillig meeroken is sprake als niet-rokers tabaksrook uit de omgevingslucht inademen. Die lucht vult zich niet alleen met de rook die rokers bij elk trekje verspreiden, maar ook met de verbrandingslucht van de sigaret zelf.

De gevaren van Tabak

Passief roken is schadelijk

Tabaksrook is niet alleen schadelijk voor rokers zelf, maar ook voor niet-rokers die ongewild aan die rook worden blootgesteld. Passief roken veroorzaakt in de Europese Unie elk jaar naar schatting de dood van tienduizenden volwassen niet-rokers.

Passief roken en kanker

Tabaksrook kan veel schade toebrengen aan de gezondheid van niet-rokers die buiten hun wil om aan die rook worden blootgesteld. Tot de ernstigste aandoeningen behoort longkanker. Meer dan 50 onderzoeken uit verschillende landen leverden het wetenschappelijke bewijs dat passief roken de kans op longkanker verhoogt.

Het IARC (International Agency for Research on Cancer), onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie, geeft aan dat de kans om longkanker te ontwikkelen stijgt:

    • met 20% bij niet-rokende vrouwen van wie de partner rookt
    • met 30% bij niet-rokende mannen van wie de partner rookt

Wetenschappers onderzoeken momenteel ook nog het mogelijke verband tussen passief roken en borstkanker, sinuskanker en neus-keelholtekanker (nasofarynxkanker).

Kinderen en
passief roken

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is passief roken schadelijk voor het ongeboren kind. Het verhoogt onder meer het risico op een vroeggeboorte, op schade aan de longen en een te laag geboortegewicht.

Na de geboorte lopen meerokende baby’s meer risico op een aandoening van de onderste luchtwegen of oorontstekingen. Passief roken blijkt ook een van de belangrijkste oorzaken als kinderen plots overlijden tijdens hun eerste levensjaar.

Kan je je beschermen tegen tabaksrook in de omgevingslucht?

Tabaksrook bevat meer dan 7.000 chemische stoffen (onder meer het verslavende nicotine, het geurloze, maar giftige koolmonoxide, en irriterende gassen), waarvan er minstens 69 kankerverwekkend zijn (onder meer benzo(a)pyreen, aromatische amines en nitrosaminen).

Er bestaat geen enkel ventilatie- of luchtfiltratiesysteem dat die schadelijke stoffen in tabaksrook kan tegenhouden.

FAQ
Veelgestelde vragen