Plate-forme de Concertation en Soins Palliatifs du Hainaut Oriental (2021)

Plate-forme de Concertation en Soins Palliatifs du Hainaut Oriental (2021)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Vanavond verhuis ik ?! Hoe de overgangen tussen woon- en zorgplaatsen voor te bereiden voor patiënten in hun levenseinde
  • Selectiejaar van het project: 2021
  • Organisatie: Plate-forme de Concertation en Soins Palliatifs du Hainaut Oriental
  • Toegekend bedrag: 48686€

In het kader van onze opdrachten is er een reële behoefte aan informatie voor patiënten en verzorgers, en meer bepaald tijdens de overgangsfasen tussen woon- en zorgplaatsen. Deze overgangen kunnen voor alle betrokken partijen van cruciaal belang zijn en gevolgen hebben voor de kwaliteit van de zorg, de samenwerking tussen diensten, alsook voor de gezondheid en het welzijn van de patiënt (depressie, afglijdingssyndroom, gebrek aan voorbereiding, enz.)

Om de patiënt zo goed mogelijk te informeren, te ondersteunen en voor te bereiden tijdens de overgang, zullen we verschillende aanvullende instrumenten voorstellen, bestaande uit: een informatievideo, een schriftelijke ondersteuning met een reeks gegevens met betrekking tot de overgangsfasen, en voorlichtingsbijeenkomsten voor de patiënten en hun mantelzorgers/familie en professionals. Door deze alomvattende informatieaanpak willen wij het overgangsproces voor de patiënt verbeteren en versterken.

Tegelijkertijd is het van essentieel belang de professionals te sensibiliseren, met het oog op de harmonisatie van de praktijken, maar ook om de banden en de samenwerking tussen de instellingen en de verschillende diensten te bevorderen. De doelstellingen van onze aanpak zijn veelvoudig, maar neigen naar hetzelfde doel, namelijk een betere ondersteuning mogelijk maken, zowel wat betreft de medische verzorging van de patiënt als bij de overgang tussen de verschillende leef- en zorgomgevingen.