CHU Saint-Pierre (2021)

CHU Saint-Pierre (2021)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: ‘L’entre deux’: wellnessverzorging om zich te herbronnen
  • Selectiejaar van het project: 2021
  • Organisatie: CHU Saint-Pierre
  • Toegekend bedrag: 48000€

Samenwerking met een sociaal schoonheidsspecialiste om de levenskwaliteit van onze patiënten op dagelijkse basis en tijdens hun hele zorgtraject te verbeteren. Deze wellnessbehandelingen zijn bedoeld voor patiënten die zowel lang als kort (dagopname) in het ziekenhuis verblijven en ongeacht hun gezondheidstoestand. Bijgevolg zijn deze behandelingen ook bedoeld voor terminale patiënten, zodat zij hun laatste levensdagen in alle comfort en waardigheid kunnen doorbrengen.

Binnen de oncologie heeft het lichaam zwaar te lijden onder de medische behandelingen. Alle aandacht gaat naar het lichaam, maar dit gebeurt steeds vanuit het oogpunt van de ziekte en dus ook altijd via uitsluitend medische behandelingen. Via lichaamsbehandelingen daarentegen voelt de patiënt opnieuw verlangen en herontdekt hij zijn eigen lichaam. Bij deze behandelingen wordt het lichaam anders benaderd dan bij technische handelingen die vaak als inbreuken worden ervaren. Wij zijn ervan overtuigd dat deze behandelingen patiënten helpen loslaten en ontspannen, en dat ze ook voor sociale verbinding zorgen.

Begeleiding in de vorm van schoonheidsbehandelingen lijkt ons dan ook cruciaal en onontbeerlijk om dit lichaam weer bestaansrecht te geven en niet langer te reduceren tot de drager van het stigma van de ziekte. Deze behandelingen zorgen immers onmiddellijk voor een goed gevoel en hebben als bijkomend voordeel dat onze patiënten nadien veel meer openstaan voor medische en paramedische behandelingen.