AZ Groeninge (2021 Asem)

AZ Groeninge (2021 Asem)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Asem: ruimte voor zinzorg als genezen niet meer kan
  • Selectiejaar van het project: 2021
  • Organisatie: AZ Groeninge
  • Toegekend bedrag: 29950€

Binnen az groeninge bestaat er een goed uitgebouwd revalidatietraject voor oncologische patiënten, STERKK. Hier staat een sessie zingeving op het programma. Voor mensen met een palliatieve diagnose is er geen aanbod. Patiënten geven aan dat ze dit als een gemis ervaren. Een palliatieve diagnose brengt bij veel van hen een intensief existentieel proces op gang. Ruimte geven voor het (ver) dragen van deze kwetsbaarheid is een grote uitdaging, zowel voor de patiënt zelf, voor zijn naasten als voor de zorgverleners die de patiënt ondersteunen. Het project wil door Asem sessies (= groepssessies ‘zinzorg’) resonantieruimte bieden voor zinvragen en spirituele noden in de context van palliatieve behandelingen. Via Asem sessies met lotgenoten o.b.v. een opgeleide en ervaren sessiebegeleider willen we ruimte geven aan vragen over zingeving, angsten en de kunst van het sterven. Het biedt een meerwaarde in een medische context die vaak interventioneel en oplossingsgericht is.

Concreet:

  • opleiding en training voor de Dienst Zingeving en Spiritualiteit  5 dagdelen
  • voor de groepsessies wordt een specifiek ingerichte ruimte voorzien.
  • voor de patiënten tweewekelijkse groepsessies  2u, 5 keer
  • Individueel nazorg gesprek

Wie een palliatieve diagnose krijgt, wordt vaak de adem afgesneden. We geven het project daarom de naam “asem” omdat het tijd en ruimte maken voor spirituele krachtbronnen de verbinding met zichzelf en met de ander kan versterken of herstellen.