Groupe santé CHC – Clinique CHC MontLégia (2021)

Groupe santé CHC – Clinique CHC MontLégia (2021)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: En op school, hoe gaat het?
  • Selectiejaar van het project: 2021
  • Organisatie: Groupe santé CHC – Clinique CHC MontLégia
  • Toegekend bedrag: 48350€

Ons project biedt steun aan kinderen die met kanker worden geconfronteerd, hetzij rechtstreeks, hetzij via hun broer, zus of ouder.  Sociale relaties, en met name de banden die op school zijn aangeknoopt, worden vaak verstoord, ook al vormen zij een belangrijk hulpmiddel om de jongere te helpen de ziekte te boven te komen en nieuwe toekomstperspectieven te vinden.  Dij zouden willen dat een multidisciplinair team de jongere ondersteunt bij zijn (re)integratie op school, en zijn klasgenoten en leraren zou kunnen ontmoeten. Wij willen educatieve instrumenten ontwikkelen om de kinderen  bewust te maken en informeren over kanker, zijn medische en gezondheidsaspecten alsook de psychologische en sociale aspecten. Dankzij ons project hopen wij het zieke kind te helpen om zijn plaats in zijn schoolomgeving te behouden of snel terug te vinden. Wij willen hem/haar helpen om serene relaties met jongeren van zijn/haar leeftijd te onderhouden of zelfs te versterken. Onze tussenkomst kan de aanvaarding vergemakkelijken van verschillen en aanpassingen die nodig kunnen zijn ten gevolge van de behandeling of de ziekte.  Wij geloven ook dat ons project volwassen patiënten en ouders van zieke kinderen kan helpen alsook broers en zussen die geconfronteerd zijn met kanker. Wij willen ook de gezondheidsvoorlichting versterken door klasgenoten en leraren bewust te maken van kanker, de preventie ervan en de maatregelen die in de omgeving van de patiënt moeten worden genomen.