Quercetine

Quercetine

Wat is quercetine?

Quercetine hoort tot de klasse van de flavonoïden die veel voorkomen in onder andere appels, koolsoorten, uien en groene thee. Quercetine is de flavanoïde die we het meest innemen via de normale voeding. Een gemiddelde voeding levert tot 12 mg quercetine op (1). De naam komt van het Latijnse quercus of eik. Quercetine is een krachtige antioxidant en beschermt de plant tegen oxidatie door onder andere zonnestralen (2).

Naast de aanwezigheid in voedingsproducten, kan quercetine ook in supplementvorm voorkomen onder de vorm van capsules.

Gebruik van quercetine als voedingssupplement

Laboratoriumonderzoek toont aan dat quercetine antioxiderende en ontstekingsremmende eigenschappen heeft (3, 4). Vanuit het labo is het echter nog een stap naar de echte wereld. Daardoor is er op dit moment onvoldoende bewijs dat dit klinisch relevant is. In een kleinschalige studie zien we wel dat een langdurige inname van quercetinesupplementen resulteerde in brede effecten op de stofwisseling bij gezonde proefpersonen. Ook dit vraagt echter om bevestiging met verder onderzoek voor we conclusies kunnen trekken over de betekenis daarvan (5).

Wat zijn de toepassingen van quercetine bij kanker(behandeling)?

Er zijn slechts enkele studies over de toepassing van quercetine bij kanker(behandelingen). De meeste van die studies zijn labostudies in cellijnen.

Behandeling van kanker

Labostudies in cellijnen tonen aan dat quercetine een rol zou kunnen spelen in de behandeling van kanker, maar veel meer onderzoek is eerst nodig voor we dat kunnen bevestigen bij patiënten (6-8). Er zijn aanwijzingen van anti-kankereffecten gezien in bijvoorbeeld borstkankercellijnen of huidkankercellijnen (7, 9). Vanuit het labo is het echter nog een grote stap naar de echte wereld. Daardoor is er op dit moment onvoldoende bewijs dat quercetine helpt om kanker te genezen.

Behandeling van nevenwerkingen van kankerbehandelingen

Tot op heden ontbreken nog studies bij mensen over de toepassing van quercetine bij de nevenwerkingen van kankerbehandelingen (10).

Kanker voorkomen

Het onderzoek naar het voorkomen van kanker met quercetine is zeer beperkt (11). Eén systematische literatuuranalyse gaf aan dat quercetine het risico op eierstokkanker niet kon doen dalen (12).

Is quercetine veilig?

Nevenwerkingen

Quercetine wordt algemeen erkend als veilig. Voedingssupplementen op basis van quercetine worden over het algemeen goed verdragen.

Mogelijke nevenwerkingen zijn hoofdpijn en maagklachten.

Interacties met kankerbehandelingen

Tot op heden ontbreken nog studies bij mensen over de interactie van quercetine met kankerbehandelingen. Omwille van de antioxidatieve werking zou quercetine het effect van behandelingen met een oxiderende werking kunnen verminderen. Voorbeelden van zulke behandelingen zijn radiotherapie, cyclofosfamiden, dacarbazine, platinumanalogen, anthracyclines en antitumorale antibiotica bleomycine en mitomycine (1). Vanuit de theorie is het echter nog een stap naar de echte wereld. Er is op dit moment geen bewijs dat dit klinisch relevant is.

Andere interacties

Er zijn geen andere interacties bekend.

Geraadpleegde databanken:

 1. Complementary and Alternative Medicine for Cancer (CAM Cancer), Noorwegen. www.cam-cancer.org. CAM Cancer is niet verantwoordelijk voor de vertaling van hun informatie.
 2. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC), Verenigde Staten. www.mskcc.org/cancer-care/diagnosis-treatment/symptom-management/integrative-medicine/herbs/search 

Referenties artikels

 1. Mullie P, Clarys P, Deriemaeker P, Hebbelinck M. Estimation of daily human intake of food flavonoids. Plant Foods Hum Nutr. 2007;62(3):93-8.
 2. Graefe EU, Derendorf H, Veit M. Pharmacokinetics and bioavailability of the flavonol quercetin in humans. Int J Clin Pharmacol Ther. 1999;37(5):219-33.
 3. Askari G, Ghiasvand R, Feizi A, Ghanadian SM, Karimian J. The effect of quercetin supplementation on selected markers of inflammation and oxidative stress. J Res Med Sci. 2012;17(7):637-41.
 4. Chen YW, Chou HC, Lin ST, Chen YH, Chang YJ, Chen L, et al. Cardioprotective Effects of Quercetin in Cardiomyocyte under Ischemia/Reperfusion Injury. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:364519.
 5. Cialdella-Kam L, Nieman DC, Sha W, Meaney MP, Knab AM, Shanely RA. Dose-response to 3 months of quercetin-containing supplements on metabolite and quercetin conjugate profile in adults. Br J Nutr. 2013;109(11):1923-33.
 6. Ghanbari-Movahed M, Mondal A, Farzaei MH, Bishayee A. Quercetin- and rutin-based nano-formulations for cancer treatment: A systematic review of improved efficacy and molecular mechanisms. Phytomedicine. 2022;97:153909.
 7. Molani Gol R, Kheirouri S. The Effects of Quercetin on the Apoptosis of Human Breast Cancer Cell Lines MCF-7 and MDA-MB-231: A Systematic Review. Nutr Cancer. 2022;74(2):405-22.
 8. Jakobušić Brala C, Karković Marković A, Kugić A, Torić J, Barbarić M. Combination Chemotherapy with Selected Polyphenols in Preclinical and Clinical Studies-An Update Overview. Molecules. 2023;28(9).
 9. Salgado M, Fernandes ESE, Nascimento MAD, Lopes AC, Paiva LS, Votto APS. Potential Therapeutic Targets of Quercetin in the Cutaneous Melanoma Model and Its Cellular Regulation Pathways: A Systematic Review. Nutr Cancer. 2023;75(9):1687-709.
 10. Sharmila G, Bhat FA, Arunkumar R, Elumalai P, Raja Singh P, Senthilkumar K, et al. Chemopreventive effect of quercetin, a natural dietary flavonoid on prostate cancer in in vivo model. Clin Nutr. 2014;33(4):718-26.
 11. Kubina R, Iriti M, Kabała-Dzik A. Anticancer Potential of Selected Flavonols: Fisetin, Kaempferol, and Quercetin on Head and Neck Cancers. Nutrients. 2021;13(3).
 12. Parvaresh A, Razavi R, Rafie N, Ghiasvand R, Pourmasoumi M, Miraghajani M. Quercetin and ovarian cancer: An evaluation based on a systematic review. J Res Med Sci. 2016;21:34.

Ben je niet op de goede plaats?