Knoflook

Knoflook

Wat is knoflook?

Knoflook (allium sativum) is een bolgewas uit de allium of uienfamilie en wordt gebruikt in keukenbereidingen.

  • De bol is meestal samengesteld uit onderdelen die een doordringende geur produceren, vooral wanneer gehakt of geplet, als gevolg van verschillende zwavelverbindingen (1-3).
    • De chemische reacties in knoflook zijn zeer ingewikkeld en hebben als doel de plant te beschermen tegen bacteriën.
    • In intact knoflook zitten zwavelhoudende afgeleiden die alliine worden genoemd (3, 4).
    • Wanneer knoflook gesneden wordt, worden onder invloed van het enzym alliinase andere zwavelverbindingen gevormd met een kortstondig bestaan, waaronder allicine (3, 4).
    • Het zijn die afbraakproducten die knoflook de karakteristieke geur bezorgen.
  • Verder kan gedroogde knoflook ook in supplementvorm voorkomen onder de vorm van capsules, extract of olie.

Gebruik van knoflook als voedingssupplement

Het gebruik van knoflook met gezondheidsdoeleinden gaat al ver terug: verschillende beschavingen hebben aan knoflook genezende eigenschappen toegeschreven, zoals weerstandsverhogende of antibacteriële eigenschappen (3).

  • In het oude Egypte werd knoflook toegediend aan werkmannen om hun werkvermogen te verhogen door hun meer kracht te bieden. Knoflook werd eveneens gebruikt om infecties met parasieten te behandelen, om de bloedcirculatie te stimuleren en zelfs om kankergezwellen te bestrijden.
  • In de Bijbel vinden we eveneens verwijzingen naar knoflook: knoflook werd toegediend om de Joodse slaven kracht te geven zodat ze harder konden werken voor de Egyptenaren.
  • Bij de Grieken maakte knoflook deel uit van het dieet van militairen, zeker tijdens oorlogen, om kracht en moed te krijgen. Tijdens de Olympische Spelen in het oude Griekenland kregen de atleten voor de wedstrijden eveneens look toegediend om hun prestaties te verbeteren.
  • Totaal los daarvan, kreeg knoflook dezelfde eigenschappen toegediend door de oude Chinese, Indische en Japanse beschavingen.
  • Vandaag gebruiken sommigen knoflook bij de behandeling van hyperlipidemie (te hoge concentratie lipiden in het bloed) en bij het voorkomen van atherosclerose (verkalking van de bloedvatwand) en hoge bloeddruk (5-7).

Wat zijn de toepassingen van knoflook bij kanker(behandeling)?

Over de toepassing van knoflook bij kanker(behandelingen) verschenen vooral studies rond het verband tussen knoflook en het voorkomen van kanker.

Behandeling van kanker

Tot op heden zijn er geen goed opgezette studies die de toepassing van knoflook bij de behandeling van kanker nagaan.

Behandeling van nevenwerkingen van kankerbehandelingen

Tot op heden zijn er geen goed opgezette studies die de toepassing van knoflook bij de behandeling van nevenwerkingen van kankerbehandelingen nagaan.

Voorkomen van kanker

Heel wat studies onderzochten of er een verband is tussen knoflook en het risico op verscheidene kankers.

  • Langdurige knoflookinname, bijvoorbeeld, werd geassocieerd met een verminderd risico op maagkankersterfte, maar niet met een lager aantal nieuwe gevallen (8-11).
  • Literatuurstudies over de vraag of knoflookinname het risico op dikkedarmkanker (colorectale kanker) vermindert, zijn onduidelijk (9, 12-19).
  • Hetzelfde geldt voor andere vormen van kanker, zoals prostaatkanker, longkanker, gynaecologische kankers en mondkankers (1, 15, 20-24).
  • De resultaten zijn dus tot op heden niet eenduidig.
    • Een beschermend of risicoverhogend effect is niet uit te sluiten, maar er is meer onderzoek nodig omdat er grote verschillen tussen studies zijn, zoals verschillen in kwaliteit van de knoflook, of de opzet van de studie.
    • De meeste studies keken ook enkel naar het verband tussen knoflook en kanker, zonder een oorzakelijk verband te kunnen aantonen.
    • Slechts enkele studies deden effectief een interventie met knoflook, maar ook hier waren de resultaten niet eenduidig en is verder onderzoek nodig (14).

Is knoflook veilig?

Nevenwerkingen

Knoflook als voedingsmiddel (tot 4 g/dag) wordt in het algemeen als veilig beschouwd.

In hoge doses kan knoflook:

  • een branderig gevoel geven in de mond;
  • een onaangename lichaamsgeur geven;
  • hoofdpijn en vermoeidheid veroorzaken;
  • het maagdarmstelstelsel irriteren;
  • maagpijn, gasvorming en zelfs braken veroorzaken (25, 26).

Interacties met kankerbehandelingen

Er is tot op heden geen bewijs van nadelige effecten van knoflook bij kankerbehandelingen. Er zijn enkele aanwijzingen uit labo-experimenten dat knoflook in hoge dosissen de toxiciteit (giftigheid) van bepaalde kankerbehandelingen zoals docetaxel zou verhogen (2, 27).

Andere interacties

  • Je kan het gebruik van knoflook het best stopzetten voor een operatie, omwille van verhoogd bloedingsgevaar (28, 29).
  • Neem je antistollings- of antibloedplaatjesmedicatie? Dan moet je ook aandachtig zijn bij een combinatie met knoflook en het melden aan je arts (6, 28, 30).
  • Neem je medicatie voor HIV? Ook dan moet je voorzichtig zijn met hoge dosissen knoflooksupplementen (31).

Geraadpleegde databanken:

  1. Complementary and Alternative Medicine for Cancer (CAM Cancer), Noorwegen. www.cam-cancer.org. CAM Cancer is niet verantwoordelijk voor de vertaling van hun informatie.
  2. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC), Verenigde Staten. www.mskcc.org/cancer-care/diagnosis-treatment/symptom-management/integrative-medicine/herbs/search 

Referenties artikels

 1. Galeone C, Pelucchi C, Levi F, Negri E, Franceschi S, Talamini R, et al. Onion and garlic use and human cancer. Am J Clin Nutr. 2006;84(5):1027-32.
 2. Rauf A, Abu-Izneid T, Thiruvengadam M, Imran M, Olatunde A, Shariati MA, et al. Garlic (Allium sativum L.): Its Chemistry, Nutritional Composition, Toxicity, and Anticancer Properties. Curr Top Med Chem. 2022;22(11):957-72.
 3. Bastaki SMA, Ojha S, Kalasz H, Adeghate E. Chemical constituents and medicinal properties of Allium species. Mol Cell Biochem. 2021;476(12):4301-21.
 4. El-Saber Batiha G, Magdy Beshbishy A, L GW, Elewa YHA, A AA-S, Abd El-Hack ME, et al. Chemical Constituents and Pharmacological Activities of Garlic (Allium sativum L.): A Review. Nutrients. 2020;12(3).
 5. WHO ec. Monograph on selected medicinal plants. Geneva. 1999;1.
 6. Sun YE, Wang W, Qin J. Anti-hyperlipidemia of garlic by reducing the level of total cholesterol and low-density lipoprotein: A meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2018;97(18):e0255.
 7. Li L, Sun T, Tian J, Yang K, Yi K, Zhang P. Garlic in clinical practice: an evidence-based overview. Crit Rev Food Sci Nutr. 2013;53(7):670-81.
 8. Li WQ, Zhang JY, Ma JL, Li ZX, Zhang L, Zhang Y, et al. Effects of Helicobacter pylori treatment and vitamin and garlic supplementation on gastric cancer incidence and mortality: follow-up of a randomized intervention trial. BMJ. 2019;366:l5016.
 9. Wang Y, Huang P, Wu Y, Liu D, Ji M, Li H, et al. Association and mechanism of garlic consumption with gastrointestinal cancer risk: A systematic review and meta-analysis. Oncol Lett. 2022;23(4):125.
 10. Fleischauer AT, Poole C, Arab L. Garlic consumption and cancer prevention: meta-analyses of colorectal and stomach cancers. Am J Clin Nutr. 2000;72(4):1047-52.
 11. Kodali RT, Eslick GD. Meta-analysis: Does garlic intake reduce risk of gastric cancer? Nutr Cancer. 2015;67(1):1-11.
 12. Zhou X, Qian H, Zhang D, Zeng L. Garlic intake and the risk of colorectal cancer: A meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2020;99(1):e18575.
 13. Chiavarini M, Minelli L, Fabiani R. Garlic consumption and colorectal cancer risk in man: a systematic review and meta-analysis. Public Health Nutr. 2016;19(2):308-17.
 14. Lee J, Zhao N, Fu Z, Choi J, Lee HJ, Chung M. Effects of garlic intake on cancer: a systematic review of randomized clinical trials and cohort studies. Nutr Res Pract. 2021;15(6):773-88.
 15. Guercio V, Galeone C, Turati F, La Vecchia C. Gastric cancer and allium vegetable intake: a critical review of the experimental and epidemiologic evidence. Nutr Cancer. 2014;66(5):757-73.
 16. Hu JY, Hu YW, Zhou JJ, Zhang MW, Li D, Zheng S. Consumption of garlic and risk of colorectal cancer: an updated meta-analysis of prospective studies. World J Gastroenterol. 2014;20(41):15413-22.
 17. Turati F, Guercio V, Pelucchi C, La Vecchia C, Galeone C. Colorectal cancer and adenomatous polyps in relation to allium vegetables intake: a meta-analysis of observational studies. Mol Nutr Food Res. 2014;58(9):1907-14.
 18. Ngo SN, Williams DB, Cobiac L, Head RJ. Does garlic reduce risk of colorectal cancer? A systematic review. J Nutr. 2007;137(10):2264-9.
 19. Zhu B, Zou L, Qi L, Zhong R, Miao X. Allium vegetables and garlic supplements do not reduce risk of colorectal cancer, based on meta-analysis of prospective studies. Clin Gastroenterol Hepatol. 2014;12(12):1991-2001.e1-4; quiz e121.
 20. Zhang Q, Zhao Q, Shen Y, Zhao F, Zhu Y. Allium Vegetables, Garlic Supplements, and Risk of Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front Nutr. 2021;8:746944.
 21. Zhou XF, Ding ZS, Liu NB. Allium vegetables and risk of prostate cancer: evidence from 132,192 subjects. Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(7):4131-4.
 22. Bianchini F, Vainio H. Allium vegetables and organosulfur compounds: do they help prevent cancer? Environ Health Perspect. 2001;109(9):893-902.
 23. Kim JY, Kwon O. Garlic intake and cancer risk: an analysis using the Food and Drug Administration’s evidence-based review system for the scientific evaluation of health claims. Am J Clin Nutr. 2009;89(1):257-64.
 24. Zhang J, Yang J. Allium Vegetables Intake and Risk of Breast Cancer: A Meta-Analysis. Iran J Public Health. 2022;51(4):746-57.
 25. Filobbos G, Chapman T, Gesakis K. Iatrogenic burns from garlic. J Burn Care Res. 2012;33(1):e21.
 26. Lissiman E, Bhasale AL, Cohen M. Garlic for the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 2012(3):Cd006206.
 27. Cox MC, Low J, Lee J, Walshe J, Denduluri N, Berman A, et al. Influence of garlic (Allium sativum) on the pharmacokinetics of docetaxel. Clin Cancer Res. 2006;12(15):4636-40.
 28. Ang-Lee MK, Moss J, Yuan CS. Herbal medicines and perioperative care. Jama. 2001;286(2):208-16.
 29. Asher GN, Corbett AH, Hawke RL. Common Herbal Dietary Supplement-Drug Interactions. Am Fam Physician. 2017;96(2):101-7.
 30. Ackermann RT, Mulrow CD, Ramirez G, Gardner CD, Morbidoni L, Lawrence VA. Garlic shows promise for improving some cardiovascular risk factors. Arch Intern Med. 2001;161(6):813-24.
 31. Berginc K, Milisav I, Kristl A. Garlic flavonoids and organosulfur compounds: impact on the hepatic pharmacokinetics of saquinavir and darunavir. Drug Metab Pharmacokinet. 2010;25(6):521-30.

Ben je niet op de goede plaats?