Valeriaan

Valeriaan

Wat is valeriaan?

Valeriaan of Valeriana officinalis is een plant uit de kamperfoeliefamilie. De soort komt voor in Europa en Azië. Uit de wortelstok kan je een extract verkrijgen dat wordt toegepast als bestanddeel voor voedingssupplementen (1). Valeriaan is als supplement verkrijgbaar onder de vorm van capsules, tabletten, extracten of thee.

Gebruik van valeriaan als voedingssupplement

Valeriaan zou een sederend (kalmerend) effect kunnen hebben.

  • Valeriaan als voedingssupplement wordt al eens gebruikt bij slaapproblemen, maar de resultaten van de studies bij slaapproblemen zijn niet duidelijk (2-11).
  • Verder wordt valeriaan ook soms gebruikt bij angstproblemen. Ook hier is er onvoldoende bewijs om de effectiviteit van valeriaan bij angstproblemen te bevestigen (12-14). Er is verder onderzoek nodig, waarin ook de dosis van inname van valeriaan mee in rekening moet worden genomen en de voor- en nadelen tegen elkaar moeten worden afgewogen (10, 11).
  • Voor andere aandoeningen zoals epilepsie of ADHD is er eveneens onvoldoende bewijs dat valeriaan hierbij zou helpen (15).

Wat zijn de toepassingen van valeriaan bij kanker(behandeling)?

Behandeling van kanker

Tot op heden zijn er geen goed opgezette studies die de toepassing van valeriaan bij de behandeling van kanker nagaan.

Behandeling van nevenwerkingen van kankerbehandelingen

Tot op heden zijn er geen goed opgezette studies die nagaan of valeriaan een verzachtend effect zou kunnen hebben op nevenwerkingen van kankerbehandelingen als gevolg van bestralingen of chemotherapie.

Eén verkennende studie ging na of de inname van supplementen met valeriaan voor het slapengaan slaapproblemen zou verminderen bij mensen met kanker. De deelnemers rapporteerden een lichte vermindering in vermoeidheid, maar geen effect op de slaapkwaliteit (9). Het was echter een zeer kleine studie van lage kwaliteit. Voor we hier conclusies kunnen trekken, moet dit eerst verder onderzocht worden in grote, goed opgezette studies.

Kanker voorkomen

Tot op heden zijn er ook geen goed opgezette studies die de toepassing van valeriaan bij het voorkomen van kanker nagaan.

Is valeriaan veilig?

Nevenwerkingen

Mogelijke nevenwerkingen van valeriaan zijn:

  • vermoeidheid
  • verminderde waakzaamheid
  • hoofdpijn
  • duizeligheid en maagklachten (15)

Na het gebruik van valeriaan mag je geen gevaarlijke machines besturen of bedienen, omdat valeriaan je waakzaamheid mogelijk verstoort (16).

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Het is onvoldoende bekend of valeriaansupplementen dan veilig zijn (15, 17).

Interacties met kankerbehandelingen

Omwille van de antioxidatieve werking, zou valeriaan theoretisch het effect van behandelingen met een oxiderende werking kunnen verminderen. Voorbeelden van zulke behandeling zijn radiotherapie, cyclofosfamiden, dacarbazine, platinumanalogen, anthracyclines en antitumorale antibiotica bleomycine en mitomycine. Vanuit de theorie is het echter nog een stap naar de echte wereld. Er is op dit moment geen bewijs dat dit klinisch relevant is.

Andere interacties

Valeriaan zou het effect van andere voedingssupplementen of medicatie met een gelijkende sederende werking zoals bijvoorbeeld sint-janskruid, alcohol, klassieke antidepressiva en slaap- en kalmeermiddelen versterken. Studies bij dieren en mensen suggereren dat valeriaan versterkende effecten kan hebben op bijvoorbeeld benzodiazepinen en haloperidol (18-20). Vanuit het labo is het echter nog een stap naar de echte wereld. Het is dus aangewezen om voorzichtig te zijn met een combinatie, maar er is onvoldoende bewijs om het af te dwingen.

Omdat valeriaan ook zou kunnen interageren met anesthesie, moet het ten minste één week voor een operatie worden stopgezet (21, 22).

Geraadpleegde databanken:

 1. Complementary and Alternative Medicine for Cancer (CAM Cancer), Noorwegen. www.cam-cancer.org. CAM Cancer is niet verantwoordelijk voor de vertaling van hun informatie.
 2. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC), Verenigde Staten. www.mskcc.org/cancer-care/diagnosis-treatment/symptom-management/integrative-medicine/herbs/search 

Referenties artikels

 1. Circosta C, De Pasquale R, Samperi S, Pino A, Occhiuto F. Biological and analytical characterization of two extracts from Valeriana officinalis. J Ethnopharmacol. 2007;112(2):361-7.
 2. Bent S, Padula A, Moore D, Patterson M, Mehling W. Valerian for sleep: a systematic review and meta-analysis. Am J Med. 2006;119(12):1005-12.
 3. Fernández-San-Martín MI, Masa-Font R, Palacios-Soler L, Sancho-Gómez P, Calbó-Caldentey C, Flores-Mateo G. Effectiveness of Valerian on insomnia: a meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Sleep Med. 2010;11(6):505-11.
 4. Taavoni S, Ekbatani N, Kashaniyan M, Haghani H. Effect of valerian on sleep quality in postmenopausal women: a randomized placebo-controlled clinical trial. Menopause. 2011;18(9):951-5.
 5. Diaper A, Hindmarch I. A double-blind, placebo-controlled investigation of the effects of two doses of a valerian preparation on the sleep, cognitive and psychomotor function of sleep-disturbed older adults. Phytother Res. 2004;18(10):831-6.
 6. Jacobs BP, Bent S, Tice JA, Blackwell T, Cummings SR. An internet-based randomized, placebo-controlled trial of kava and valerian for anxiety and insomnia. Medicine (Baltimore). 2005;84(4):197-207.
 7. Oxman AD, Flottorp S, Håvelsrud K, Fretheim A, Odgaard-Jensen J, Austvoll-Dahlgren A, et al. A televised, web-based randomised trial of an herbal remedy (valerian) for insomnia. PLoS One. 2007;2(10):e1040.
 8. Taibi DM, Landis CA, Petry H, Vitiello MV. A systematic review of valerian as a sleep aid: safe but not effective. Sleep Med Rev. 2007;11(3):209-30.
 9. Barton DL, Atherton PJ, Bauer BA, Moore DF, Jr., Mattar BI, Lavasseur BI, et al. The use of Valeriana officinalis (Valerian) in improving sleep in patients who are undergoing treatment for cancer: a phase III randomized, placebo-controlled, double-blind study (NCCTG Trial, N01C5). J Support Oncol. 2011;9(1):24-31.
 10. Zhao FY, Xu P, Kennedy GA, Conduit R, Zhang WJ, Wang YM, et al. Identifying complementary and alternative medicine recommendations for insomnia treatment and care: a systematic review and critical assessment of comprehensive clinical practice guidelines. Front Public Health. 2023;11:1157419.
 11. Shinjyo N, Waddell G, Green J. Valerian Root in Treating Sleep Problems and Associated Disorders-A Systematic Review and Meta-Analysis. J Evid Based Integr Med. 2020;25:2515690×20967323.
 12. Sarris J, McIntyre E, Camfield DA. Plant-based medicines for anxiety disorders, part 2: a review of clinical studies with supporting preclinical evidence. CNS Drugs. 2013;27(4):301-19.
 13. Miyasaka LS, Atallah AN, Soares BG. Valerian for anxiety disorders. Cochrane Database Syst Rev. 2006(4):Cd004515.
 14. Zhang W, Yan Y, Wu Y, Yang H, Zhu P, Yan F, et al. Medicinal herbs for the treatment of anxiety: A systematic review and network meta-analysis. Pharmacol Res. 2022;179:106204.
 15. Health NIo. Valerian – Health Professional Fact Sheet https://ods.od.nih.gov/factsheets/Valerian-HealthProfessional/2013 [
 16. Kennedy DO, Wightman EL. Herbal extracts and phytochemicals: plant secondary metabolites and the enhancement of human brain function. Adv Nutr. 2011;2(1):32-50.
 17. Mahmoudian A, Rajaei Z, Haghir H, Banihashemian S, Hami J. Effects of valerian consumption during pregnancy on cortical volume and the levels of zinc and copper in the brain tissue of mouse fetus. Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao. 2012;10(4):424-9.
 18. Carrasco MC, Vallejo JR, Pardo-de-Santayana M, Peral D, Martín MA, Altimiras J. Interactions of Valeriana officinalis L. and Passiflora incarnata L. in a patient treated with lorazepam. Phytother Res. 2009;23(12):1795-6.
 19. Bhatt C, Kanaki N, Nayak R, Shah G. Synergistic potentiation of anti-anxiety activity of valerian and alprazolam by liquorice. Indian J Pharmacol. 2013;45(2):202-3.
 20. Dalla Corte CL, Fachinetto R, Colle D, Pereira RP, Avila DS, Villarinho JG, et al. Potentially adverse interactions between haloperidol and valerian. Food Chem Toxicol. 2008;46(7):2369-75.
 21. Kleinschmidt S, Rump G, Kotter J. [Herbal medications. Possible importance for anaesthesia and intensive care medicine]. Anaesthesist. 2007;56(12):1257-66.
 22. Ang-Lee MK, Moss J, Yuan CS. Herbal medicines and perioperative care. Jama. 2001;286(2):208-16.

Ben je niet op de goede plaats?