Aloe vera

Aloe vera

Wat is aloë vera?

Aloë vera is een cactusachtige kamerplant met in de stengel een gel.

  • De plant bestaat voor meer dan 90% uit water. Daarnaast zijn er sporen van vitamines en mineralen.
  • Aloë vera-gel is het slijmvliesweefsel uit het midden van het aloë-verablad en bevat koolhydraten.
  • Verder bevat aloë vera aloïne, anthrachinonen, barbaloïne en glycosiden.
  • Aloë vera kan gebruikt worden als gel of ingenomen worden via de mond.

Gebruik van aloë vera als voedingssupplement

In oude kleitabletten van meer dan 4.000 jaar geleden wordt aloë vera al vermeld als geneeskrachtig kruid. Zowel in het oude Egypte als in het oude Griekenland werd de plant gebruikt bij verscheidene huidproblemen en maagklachten. Aloë vera heeft verschillende eigenschappen. Het werkt vochtinbrengend en antibacterieel en zou ook een antioxiderende en ontstekingsremmende werking hebben (2).

In de moderne industrie wordt aloë vera gebruikt in shampoo, zalven, haargel en make-up. In de bladeren van aloë vera zitten meer dan 200 chemische verbindingen. Dat maakt het onderzoek naar de voor- en nadelen voor de gezondheid niet eenvoudig (3).

Toepassingen van aloë vera bij kanker(behandeling)

De mogelijke toepassing van aloë vera bij kanker(behandeling) situeert zich voornamelijk in het gebruik van aloë vera-gel bij de behandeling van nevenwerkingen van kankerbehandelingen, zoals huid- en mondslijmvliesproblemen door radiotherapie.

Behandeling van kanker

Naast een hele hoop labo- en dierenstudies (4), zijn er ook een aantal studies die hebben onderzocht of aloë vera kanker tegengaat bij patiënten (4-10). Eén studie toonde aan dat bij personen met vergevorderde tumors, waar geen andere therapie voor beschikbaar is, de inname van aloë vera via de mond in combinatie met chemotherapie of melatonine de kanker zou kunnen stabiliseren (11). Deze studie uit 2009 is echter van zeer lage kwaliteit en daardoor onbetrouwbaar. Voor we dit effect kunnen bevestigen, zijn er meer studies nodig.

Behandeling van nevenwerkingen van kankerbehandelingen

Aloë vera zou volgens enkele beperkte studies een verzachtend effect kunnen hebben op nevenwerkingen van kankerbehandelingen als gevolg van radiotherapie.

  • Verschillende systematischeliteratuurstudiesvan interventiestudiesonderzochten het gebruik van aloëveravoorhuidproblemen veroorzaakt door radiotherapie.
    • Dekwaliteitvandestudieswasvaakslecht en de uitkomsten waren vaak tegenstrijdig.
    • Over hetalgemeentoondenderesultatengeen tot een zeer matig effect van aloë vera ten opzichte van verschillende controlebehandelingen (12-21).
    • Een recente systematische literatuurstudie toonde een lichte vermindering in het voorkomen van huidontstekingen als gevolg van radiotherapie indien vooraf aloë vera werd gesmeerd (17).
    • Andere recente gelijkaardige studies konden dat effect niet bevestigen (22, 23).
  • Een beperkt aantal studies toonden aan dat mondspoeling met aloë vera bij mondslijmvliesontsteking door radiotherapie tijdens een behandeling van kanker even effectief is voor het verzachten van symptomen (pijn en ernst) als klassieke mondspoeling (24-28).
  • Aloë vera zou bij ontstekingen van de endeldarm door radiotherapie de klachten en symptomen kunnen verzachten (29-31).

Kanker voorkomen

Een aantal studies testten of aloë vera-gel submucosale fibrose en andere ontstekingen van de mondslijmvliezen kan voorkomen (26, 32-39). Submucosale fibrose is een mogelijk kwaadaardige aandoening van het mondslijmvlies. Aloë vera zou de symptomen, zoals een branderig gevoel, verlichten, maar niet voorkomen. Ook heeft het huidig onderzoek verscheidene beperkingen.

Neveneffecten en veiligheid

Nevenwerkingen

Bij lokaal gebruik van aloë vera-gel kunnen allergische reacties optreden of kunnen diepe wonden trager genezen (4).
Mondelinge inname van aloë vera-preparaten wordt in verband gebracht met:

  • diarree
  • te weinig kalium in het bloed (hypokaliëmie) tijdens chemotherapie
  • nierproblemen
  • fototoxiciteit en overgevoeligheidsreacties (1, 40)

Aloë vera-extract van hele bladeren zou een kankerverwekkende activiteit hebben bij ratten. Het werd door het International Agency for Research on Cancer geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend voor de mens (Groep 2B) (1).

Interacties met kankerbehandelingen

Er is tot op heden geen bewijs van nadelige effecten van aloë vera bij kankerbehandelingen.

Andere interacties

  • Inname van aloë vera via de mond zou een beperkt bloedsuikerverlagend effect hebben (4).
  • Bij gelijktijdig gebruik met vochtafdrijvende middelen en/of laxeermiddelen en/of corticosteroïden is er een risico op te weinig kalium in het bloed (hypokaliëmie) en hartritmestoornissen (4).
  • Je kan het gebruik van aloë vera het best stopzetten voor een operatie, omwille van verhoogd bloedingsgevaar (4, 41).
  • Ben je zwanger? Dan is het afgeraden om aloë vera mondeling in te nemen omwille van een verhoogde kans op miskraam (42).
  • Aloë vera kan een normale werking van cytochroom P450 beïnvloeden en dus ook de werking van bepaalde medicatie.
    • Dat kan theoretisch twee gevolgen hebben: een verminderde werking van de medicatie en/of een verhoogde toxiciteit (giftigheid).
    • Het is onbekend wat daarvan de medische gevolgen zijn (43).

Geraadpleegde databanken:

 1. Complementary and Alternative Medicine for Cancer (CAM Cancer), Noorwegen. www.cam-cancer.org. CAM Cancer is niet verantwoordelijk voor de vertaling van hun informatie.
 2. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC), Verenigde Staten. www.mskcc.org/cancer-care/diagnosis-treatment/symptom-management/integrative-medicine/herbs/search 

Referenties artikels

 1. Guo X, Mei N. Aloe vera: A review of toxicity and adverse clinical effects. J Environ Sci Health C Environ Carcinog Ecotoxicol Rev. 2016;34(2):77-96.
 2. Yagi A, Kabash A, Okamura N, Haraguchi H, Moustafa SM, Khalifa TI. Antioxidant, free radical scavenging and anti-inflammatory effects of aloesin derivatives in Aloe vera. Planta Med. 2002;68(11):957-60.
 3. Gao Y, Kuok KI, Jin Y, Wang R. Biomedical applications of Aloe vera. Crit Rev Food Sci Nutr. 2019;59(sup1):S244-S56.
 4. Ulbricht C, Armstrong J, Basch E, Basch S, Bent S, Dacey C, et al. An evidence-based systematic review of Aloe vera by the natural standard research collaboration. J Herb Pharmacother. 2007;7(3-4):279-323.
 5. Zhang L, Tizard IR. Activation of a mouse macrophage cell line by acemannan: the major carbohydrate fraction from Aloe vera gel. Immunopharmacology. 1996;35(2):119-28.
 6. Pugh N, Ross SA, ElSohly MA, Pasco DS. Characterization of Aloeride, a new high-molecular-weight polysaccharide from Aloe vera with potent immunostimulatory activity. J Agric Food Chem. 2001;49(2):1030-4.
 7. Lee KH, Kim JH, Lim DS, Kim CH. Anti-leukaemic and anti-mutagenic effects of di(2-ethylhexyl)phthalate isolated from Aloe vera Linne. J Pharm Pharmacol. 2000;52(5):593-8.
 8. Im SA, Kim JW, Kim HS, Park CS, Shin E, Do SG, et al. Prevention of azoxymethane/dextran sodium sulfate-induced mouse colon carcinogenesis by processed Aloe vera gel. Int Immunopharmacol. 2016;40:428-35.
 9. Chang X, Zhao J, Tian F, Jiang Y, Lu J, Ma J, et al. Aloe-emodin suppresses esophageal cancer cell TE1 proliferation by inhibiting AKT and ERK phosphorylation. Oncol Lett. 2016;12(3):2232-8.
 10. Kuo PL, Lin TC, Lin CC. The antiproliferative activity of aloe-emodin is through p53-dependent and p21-dependent apoptotic pathway in human hepatoma cell lines. Life Sci. 2002;71(16):1879-92.
 11. Lissoni P, Rovelli F, Brivio F, Zago R, Colciago M, Messina G, et al. A randomized study of chemotherapy versus biochemotherapy with chemotherapy plus Aloe arborescens in patients with metastatic cancer. In Vivo. 2009;23(1):171-5.
 12. Richardson J, Smith JE, McIntyre M, Thomas R, Pilkington K. Aloe vera for preventing radiation-induced skin reactions: a systematic literature review. Clin Oncol (R Coll Radiol). 2005;17(6):478-84.
 13. Rao S, Hegde SK, Baliga-Rao MP, Palatty PL, George T, Baliga MS. An Aloe Vera-Based Cosmeceutical Cream Delays and Mitigates Ionizing Radiation-Induced Dermatitis in Head and Neck Cancer Patients Undergoing Curative Radiotherapy: A Clinical Study. Medicines (Basel). 2017;4(3).
 14. Sahebjamee M, Mansourian A, Hajimirzamohammad M, Zadeh MT, Bekhradi R, Kazemian A, et al. Comparative Efficacy of Aloe vera and Benzydamine Mouthwashes on Radiation-induced Oral Mucositis: A Triple-blind, Randomised, Controlled Clinical Trial. Oral Health Prev Dent. 2015;13(4):309-15.
 15. Ahmadloo N, Kadkhodaei B, Omidvari S, Mosalaei A, Ansari M, Nasrollahi H, et al. Lack of Prophylactic Effects of Aloe Vera Gel on Radiation Induced Dermatitis in Breast Cancer Patients. Asian Pac J Cancer Prev. 2017;18(4):1139-43.
 16. Hoopfer D, Holloway C, Gabos Z, Alidrisi M, Chafe S, Krause B, et al. Three-Arm Randomized Phase III Trial: Quality Aloe and Placebo Cream Versus Powder as Skin Treatment During Breast Cancer Radiation Therapy. Clin Breast Cancer. 2015;15(3):181-90.e1-4.
 17. Wang T, Liao J, Zheng L, Zhou Y, Jin Q, Wu Y. Aloe vera for prevention of radiation-induced dermatitis: A systematic review and cumulative analysis of randomized controlled trials. Front Pharmacol. 2022;13:976698.
 18. Tungkasamit T, Chakrabandhu S, Samakgarn V, Kunawongkrit N, Jirawatwarakul N, Chumachote A, et al. Reduction in severity of radiation-induced dermatitis in head and neck cancer patients treated with topical aloe vera gel: A randomized multicenter double-blind placebo-controlled trial. Eur J Oncol Nurs. 2022;59:102164.
 19. Heydarirad G, Ahadi B, Molavi Vardanjani H, Cramer H, Mirzaei HR, Pasalar M. Herbal Medicines for Treatment of Radiodermatitis: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Altern Complement Med. 2021;27(12):1098-104.
 20. Farrugia CE, Burke ES, Haley ME, Bedi KT, Gandhi MA. The use of aloe vera in cancer radiation: An updated comprehensive review. Complement Ther Clin Pract. 2019;35:126-30.
 21. de Almeida EM, Ferreira HJ, Alves DR, da Silva WMB. Therapeutic potential of medicinal plants indicated by the Brazilian public health system in treating the collateral effects induced by chemotherapy, radiotherapy, and chemoradiotherapy: A systematic review. Complement Ther Med. 2020;49:102293.
 22. Robijns J, Becherini C, Caini S, Wolf JR, van den Hurk C, Beveridge M, et al. Natural and miscellaneous agents for the prevention of acute radiation dermatitis: a systematic review and meta-analysis. Support Care Cancer. 2023;31(3):195.
 23. Baharara H, Rahsepar S, Emami SA, Elyasi S, Mohammadpour AH, Ghavami V, et al. The efficacy of medicinal plant preparations in the alleviation of radiodermatitis in patients with breast cancer: A systematic review of clinical trials. Phytother Res. 2023;37(8):3275-95.
 24. Worthington HV, Clarkson JE, Bryan G, Furness S, Glenny AM, Littlewood A, et al. Interventions for preventing oral mucositis for patients with cancer receiving treatment. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2011(4).
 25. Su CK, Mehta V, Ravikumar L, Shah R, Pinto H, Halpern J, et al. Phase II double-blind randomized study comparing oral aloe vera versus placebo to prevent radiation-related mucositis in patients with head-and-neck neoplasms. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2004;60(1):171-7.
 26. Alkhouli M, Laflouf M, Alhaddad M. Efficacy of Aloe-Vera Use for Prevention of Chemotherapy-Induced Oral Mucositis in Children with Acute Lymphoblastic Leukemia: A Randomized Controlled Clinical Trial. Compr Child Adolesc Nurs. 2021;44(1):49-62.
 27. Mansouri P, Haghighi M, Beheshtipour N, Ramzi M. The Effect of Aloe Vera Solution on Chemotherapy-Induced Stomatitis in Clients with Lymphoma and Leukemia: A Randomized Controlled Clinical Trial. Int J Community Based Nurs Midwifery. 2016;4(2):119-26.
 28. Sahebnasagh M, Aksi V, Eslami F, Lashkardoost H, Kasaian J, Golmohammadzadeh S, et al. Prevention of radiotherapy-related oral mucositis with zinc and polyherbal mouthwash: a double-blind, randomized clinical trial. Eur J Med Res. 2023;28(1):109.
 29. Sahebnasagh A, Ghasemi A, Akbari J, Alipour A, Lashkardoost H, Ala S, et al. Prevention of acute radiation-induced Proctitis by Aloe vera: a prospective randomized, double-blind, placebo controlled clinical trial in Pelvic Cancer patients. BMC Complement Med Ther. 2020;20(1):146.
 30. Sahebnasagh A, Ghasemi A, Akbari J, Alipour A, Lashkardoost H, Ala S, et al. Successful Treatment of Acute Radiation Proctitis with Aloe Vera: A Preliminary Randomized Controlled Clinical Trial. J Altern Complement Med. 2017;23(11):858-65.
 31. Sahebnasagh A, Saghafi F, Ghasemi A, Akbari J, Alipour A, Habtemariam S, et al. Aloe vera for Prevention of Acute Radiation Proctitis in Colorectal Cancer a Preliminary Randomized, Placebo-Controlled Clinical Trial. J Gastrointest Cancer. 2022;53(2):318-25.
 32. Sudarshan R, Annigeri RG, Sree Vijayabala G. Aloe vera in the treatment for oral submucous fibrosis – a preliminary study. J Oral Pathol Med. 2012;41(10):755-61.
 33. Patil S, Halgatti V, Maheshwari S, Santosh BS. Comparative study of the efficacy of herbal antioxdants oxitard and aloe vera in the treatment of oral submucous fibrosis. J Clin Exp Dent. 2014;6(3):e265-70.
 34. Singh N, Hebbale M, Mhapuskar A, Ul Nisa S, Thopte S, Singh S. Effectiveness of Aloe Vera and Antioxidant along with Physiotherapy in the Management of Oral Submucous Fibrosis. J Contemp Dent Pract. 2016;17(1):78-84.
 35. Anuradha A, Patil B, Asha VR. Evaluation of efficacy of aloe vera in the treatment of oral submucous fibrosis – a clinical study. J Oral Pathol Med. 2017;46(1):50-5.
 36. Nerkar Rajbhoj A, Kulkarni TM, Shete A, Shete M, Gore R, Sapkal R. A Comparative Study to Evaluate Efficacy of Curcumin and Aloe Vera Gel along with Oral Physiotherapy in the Management of Oral Submucous Fibrosis: A Randomized Clinical Trial. Asian Pac J Cancer Prev. 2021;22(S1):107-12.
 37. Karbasizade S, Ghorbani F, Ghasemi Darestani N, Mansouri-Tehrani MM, Kazemi AH. Comparison of therapeutic effects of statins and aloe vera mouthwash on chemotherapy induced oral mucositis. Int J Physiol Pathophysiol Pharmacol. 2021;13(4):110-6.
 38. Gok Metin Z, Helvaci A, Gulbahar Eren M. Effects of Aloe vera in adults with mucocutaneous problems: A systematic review and meta-analysis. J Adv Nurs. 2021;77(3):1105-26.
 39. Al-Maweri SA, Ashraf S, Lingam AS, Alqutaibi A, Abdulrab S, Alaizari N, et al. Aloe vera in treatment of oral submucous fibrosis: A systematic review and meta-analysis. J Oral Pathol Med. 2019;48(2):99-107.
 40. Baretta Z, Ghiotto C, Marino D, Jirillo A. Aloe-induced hypokalemia in a patient with breast cancer during chemotherapy. Ann Oncol. 2009;20(8):1445-6.
 41. Lee A, Chui PT, Aun CS, Gin T, Lau AS. Possible interaction between sevoflurane and Aloe vera. Ann Pharmacother. 2004;38(10):1651-4.
 42. Bernstein N, Akram M, Yaniv-Bachrach Z, Daniyal M. Is it safe to consume traditional medicinal plants during pregnancy? Phytother Res. 2021;35(4):1908-24.
 43. Djuv A, Nilsen OG. Aloe vera juice: IC₅₀ and dual mechanistic inhibition of CYP3A4 and CYP2D6. Phytother Res. 2012;26(3):445-51.

Ben je niet op de goede plaats?