Ginseng

Ginseng

Wat is ginseng?

De term ginseng verwijst naar verschillende kruiden, onder andere Aziatische (Panax ginseng) en Amerikaanse (Panax quinquefolius) ginseng (1).

Gebruik van ginseng als voedingssupplement

Het actieve bestanddeel van ginseng zijn ginsenosides. Die komen vooral voor in de stam van het kruid. De stam van het kruid wordt dan gedroogd en verwerkt tot geconcentreerd poeder, vloeistof of tabletten. De traditionele Chinese geneeskunde aanziet ginseng als ‘yang’ en gebruikt het omwille van geneeskrachtige en opwekkende eigenschappen (1).

Iedere ginsengsoort heeft typische eigenschappen, maar ginseng wordt in de traditionele Chinese geneeskunde voornamelijk gebruikt om zwakke en vermoeide patiënten aan te sterken of te revitaliseren of om prestatie en concentratie te verbeteren (1-3).

Het gebruik van ginseng bij erectieproblemen, diabetes en immuniteit steunt evenmin op degelijk wetenschappelijk onderzoek (4-9).

Wat zijn de toepassingen van ginseng bij kanker(behandeling)?

De meeste studies bekijken het effect van ginseng bij kankergerelateerde klachten zoals vermoeidheid. Er zijn echter grote verschillen tussen studies, zoals verschillen in:

  • manier van toediening van ginseng
  • type van ginseng en hoeveelheid ginsenosides

Dat maakt het moeilijk om eenduidige besluiten te nemen.

Behandeling van kanker

Er is op dit moment onvoldoende bewijs om aan te geven dat ginseng kanker zou kunnen genezen.

Epidemiologische gegevens bij borstkankerpatiënten tonen een verbeterde overleving met ginsenggebruik (10) en een verminderd risico op endometriumkanker bij overlevenden van borstkanker (11). Deze zeer beperkte observaties leveren echter geenszins enig bewijs. Deze beweringen moeten gestaafd worden met grote, goed opgezette interventiestudies.

Behandeling van nevenwerkingen van kankerbehandelingen

Ginseng zou volgens een beperkt aantal studies een verzachtend effect kunnen hebben op nevenwerkingen van kanker en kankerbehandelingen zoals vermoeidheid en levenskwaliteit. De meeste van deze studies waren van lage kwaliteit, dus verder onderzoek is nog nodig om deze effecten te bevestigen.

  • Verschillende studies onderzochten het effect van ginseng bij kankergerelateerde vermoeidheid en vonden een kleine verlichting daarvan (12-16).
  • Er is ook onderzocht of ginseng de levenskwaliteit kan verbeteren. Ook hier waren er aanwijzingen voor een verbetering bij verscheidene kankertypes (3, 14, 17).
  • Een interventiestudie bekeek ook of ginseng menopauzeklachten kon verminderen bij mensen met gynaecologische kankers, maar zag daar geen effect van (18).

Voorkomen van kanker

Tot op heden zijn er geen goed opgezette studies die de toepassing van ginseng bij het voorkomen van kanker nagaan. Twee publicaties die een positief verband aantonen tussen het gebruik van ginseng en een vermindering van het aantal nieuwe gevallen van alle kankers zijn van zéér lage kwaliteit (19, 20). Dit soort onderzoek vraagt om bevestiging met interventiestudies.

Is ginseng veilig?

Nevenwerkingen

1 tot 2 g gedroogde ginseng per dag wordt aanzien als veilig.

Mogelijke nevenwerkingen van ginseng zijn:

  • prikkelbaarheid
  • hoofdpijn
  • slapeloosheid (21)

In zeldzame gevallen (en hoge dosissen) kunnen ook de volgende nevenwerkingen voorkomen:

  • borstvorming bij mannen (gynaecomastie) (22)
  • ongecontroleerde gezichtsbewegingen (23)
  • psychose (24)
  • longembolie (25)
  • levertoxiciteit (giftigheid voor de lever) (26)

Interacties met kankerbehandelingen

Ginseng zou de levertoxiciteit (giftigheid voor de lever) van Imatinib kunnen verhogen (26), maar dat moet nog verder onderzocht worden in goed opgezette studies.

Andere interacties

Er zijn mogelijke interacties met verscheidene geneesmiddelen. Raadpleeg dus steeds een arts voor je het gebruikt.

  • Zo zou ginseng een oestrogeeneffect kunnen hebben. Raadpleeg eerst een arts voor je het gebruikt bij een hormoongerelateerde kanker (27).
  • Ginseng kan de werking van insuline Er is dus aandacht nodig bij personen met diabetes (28).
  • Verder zou ginseng de opname in het lichaam van aspirine kunnen verhogen (29), en de werking van bloedstollende geneesmiddelen afremmen (30-34). Er is dus aandacht nodig bij operaties.

Geraadpleegde databanken:

 1. Complementary and Alternative Medicine for Cancer (CAM Cancer), Noorwegen. www.cam-cancer.org. CAM Cancer is niet verantwoordelijk voor de vertaling van hun informatie.
 2. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC), Verenigde Staten. www.mskcc.org/cancer-care/diagnosis-treatment/symptom-management/integrative-medicine/herbs/search

Referenties artikels

 1. Attele AS, Wu JA, Yuan CS. Ginseng pharmacology: multiple constituents and multiple actions. Biochem Pharmacol. 1999;58(11):1685-93.
 2. Kim HG, Cho JH, Yoo SR, Lee JS, Han JM, Lee NH, et al. Antifatigue effects of Panax ginseng C.A. Meyer: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. PLoS One. 2013;8(4):e61271.
 3. Kim HS, Kim MK, Lee M, Kwon BS, Suh DH, Song YS. Effect of Red Ginseng on Genotoxicity and Health-Related Quality of Life after Adjuvant Chemotherapy in Patients with Epithelial Ovarian Cancer: A Randomized, Double Blind, Placebo-Controlled Trial. Nutrients. 2017;9(7).
 4. de Andrade E, de Mesquita AA, Claro Jde A, de Andrade PM, Ortiz V, Paranhos M, et al. Study of the efficacy of Korean Red Ginseng in the treatment of erectile dysfunction. Asian J Androl. 2007;9(2):241-4.
 5. Lee HW, Lee MS, Kim TH, Alraek T, Zaslawski C, Kim JW, et al. Ginseng for erectile dysfunction. Cochrane Database Syst Rev. 2021;4(4):Cd012654.
 6. Cho YK, Sung H, Lee HJ, Joo CH, Cho GJ. Long-term intake of Korean red ginseng in HIV-1-infected patients: development of resistance mutation to zidovudine is delayed. Int Immunopharmacol. 2001;1(7):1295-305.
 7. Scaglione F, Cattaneo G, Alessandria M, Cogo R. Efficacy and safety of the standardised Ginseng extract G115 for potentiating vaccination against the influenza syndrome and protection against the common cold [corrected]. Drugs Exp Clin Res. 1996;22(2):65-72.
 8. Kim IK, Lee KY, Kang J, Park JS, Jeong J. Immune-modulating Effect of Korean Red Ginseng by Balancing the Ratio of Peripheral T Lymphocytes in Bile Duct or Pancreatic Cancer Patients With Adjuvant Chemotherapy. In Vivo. 2021;35(3):1895-900.
 9. Lee HW, Lim HJ, Jun JH, Choi J, Lee MS. Ginseng for Treating Hypertension: A Systematic Review and Meta-Analysis of Double Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trials. Curr Vasc Pharmacol. 2017;15(6):549-56.
 10. Cui Y, Shu XO, Gao YT, Cai H, Tao MH, Zheng W. Association of ginseng use with survival and quality of life among breast cancer patients. Am J Epidemiol. 2006;163(7):645-53.
 11. Hsu WL, Tsai YT, Wu CT, Lai JN. The Prescription Pattern of Chinese Herbal Products Containing Ginseng among Tamoxifen-Treated Female Breast Cancer Survivors in Taiwan: A Population-Based Study. Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:385204.
 12. Li X, Yang M, Zhang YL, Hou YN, Smith CM, Korenstein D, et al. Ginseng and Ginseng Herbal Formulas for Symptomatic Management of Fatigue: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Integr Complement Med. 2023.
 13. Arring NM, Millstine D, Marks LA, Nail LM. Ginseng as a Treatment for Fatigue: A Systematic Review. J Altern Complement Med. 2018;24(7):624-33.
 14. Luo WT, Huang TW. Effects of Ginseng on Cancer-Related Fatigue: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Cancer Nurs. 2023;46(2):120-7.
 15. Sadeghian M, Rahmani S, Zendehdel M, Hosseini SA, Zare Javid A. Ginseng and Cancer-Related Fatigue: A Systematic Review of Clinical Trials. Nutr Cancer. 2021;73(8):1270-81.
 16. Li H, Hou T, Sun S, Huang J, Wang X, Liang X, et al. Efficacy of ginseng oral administration and ginseng injections on cancer-related fatigue: A meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2022;101(46):e31363.
 17. Hamidian M, Foroughinia F, Yousefi M, Haghighat S, Haem E. Effects of Panax Ginseng on Health-Related Quality of Life in Patients with Non-Metastatic Breast Cancer: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial Ginseng for HRQOL in Breast Cancer. Nutr Cancer. 2023;75(6):1429-37.
 18. Chung YS, Lee IO, Lee JY, Nam EJ, Kim SW, Kim YT, et al. Effects of Korean Red Ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) on Menopausal Symptoms in Premenopausal Women After Gynecologic Cancer Surgery: A Double-Blind, Randomized Controlled Trial. J Altern Complement Med. 2021;27(1):66-72.
 19. Shin HR, Kim JY, Yun TK, Morgan G, Vainio H. The cancer-preventive potential of Panax ginseng: a review of human and experimental evidence. Cancer Causes Control. 2000;11(6):565-76.
 20. Yun TK, Choi SY. Non-organ specific cancer prevention of ginseng: a prospective study in Korea. Int J Epidemiol. 1998;27(3):359-64.
 21. Jia L, Zhao Y. Current evaluation of the millennium phytomedicine–ginseng (I): etymology, pharmacognosy, phytochemistry, market and regulations. Curr Med Chem. 2009;16(19):2475-84.
 22. Kakisaka Y, Ohara T, Tozawa H, Sato S, Katayama S, Suzuki T, et al. Panax ginseng: a newly identified cause of gynecomastia. Tohoku J Exp Med. 2012;228(2):143-5.
 23. Sen A. Orobuccolingual dyskinesia after long-term use of black cohosh and ginseng. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2013;25(4):E50.
 24. Norelli LJ, Xu C. Manic psychosis associated with ginseng: a report of two cases and discussion of the literature. J Diet Suppl. 2015;12(2):119-25.
 25. Yigit M, Cevik E. A rare cause of pulmonary embolism: panax. Am J Emerg Med. 2015;33(2):311.e1-2.
 26. Bilgi N, Bell K, Ananthakrishnan AN, Atallah E. Imatinib and Panax ginseng: a potential interaction resulting in liver toxicity. Ann Pharmacother. 2010;44(5):926-8.
 27. Lee Y, Jin Y, Lim W, Ji S, Choi S, Jang S, et al. A ginsenoside-Rh1, a component of ginseng saponin, activates estrogen receptor in human breast carcinoma MCF-7 cells. J Steroid Biochem Mol Biol. 2003;84(4):463-8.
 28. Ma SW, Benzie IF, Chu TT, Fok BS, Tomlinson B, Critchley LA. Effect of Panax ginseng supplementation on biomarkers of glucose tolerance, antioxidant status and oxidative stress in type 2 diabetic subjects: results of a placebo-controlled human intervention trial. Diabetes Obes Metab. 2008;10(11):1125-7.
 29. Petersen MJ, Bergien SO, Staerk D. A systematic review of possible interactions for herbal medicines and dietary supplements used concomitantly with disease-modifying or symptom-alleviating multiple sclerosis drugs. Phytother Res. 2021;35(7):3610-31.
 30. Lee SH, Ahn YM, Ahn SY, Doo HK, Lee BC. Interaction between warfarin and Panax ginseng in ischemic stroke patients. J Altern Complement Med. 2008;14(6):715-21.
 31. Jiang X, Williams KM, Liauw WS, Ammit AJ, Roufogalis BD, Duke CC, et al. Effect of St John’s wort and ginseng on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of warfarin in healthy subjects. Br J Clin Pharmacol. 2004;57(5):592-9.
 32. Jiang X, Blair EY, McLachlan AJ. Investigation of the effects of herbal medicines on warfarin response in healthy subjects: a population pharmacokinetic-pharmacodynamic modeling approach. J Clin Pharmacol. 2006;46(11):1370-8.
 33. Dong H, Ma J, Li T, Xiao Y, Zheng N, Liu J, et al. Global deregulation of ginseng products may be a safety hazard to warfarin takers: solid evidence of ginseng-warfarin interaction. Sci Rep. 2017;7(1):5813.
 34. Lin JF, Fan LL, Li BW, Zhao RR, Jiang LG, Zhang BC, et al. A study to evaluate herb-drug interaction underlying mechanisms: An investigation of ginsenosides attenuating the effect of warfarin on cardiovascular diseases. Eur J Pharm Sci. 2020;142:105100.

Ben je niet op de goede plaats?