Mariadistel

Mariadistel

Wat is mariadistel?

Mariadistel (Silybum marianum) is een onkruid dat voorkomt in Noord-Afrika, Klein-Azië en Zuid-Europa. Mariadistel wordt zo genoemd omwille van de witte gloed op de bladeren. De traditionele geneeskunde gebruikt de zaden van mariadistel al meer dan 2.000 jaar om depressie, hoofdpijn, spijsverterings- en leverklachten te behandelen en borstvoeding te bevorderen (1, 2). Voedingssupplementen met Mariadistel worden aangemaakt uit de zaden van de plant (3).

Gebruik van mariadistel als voedingssupplement

De belangrijkste effecten van mariadistel zouden voortkomen uit de aanwezigheid van flavonolignanen (silymarine), zoals silybine, isosylibine en andere verwante moleculen (4-6). Flavonolignanen (silymarine) zijn bekend om hun antioxidatieve en ontstekingsremmende effecten. Voedingssupplementen met mariadistel worden wel eens gebruikt omwille van een mogelijke bescherming van de lever tegen giftige (toxische) stoffen (3). Verder worden ze ook wel eens gebruikt bij:

  • depressies
  • malaria
  • menstruatieklachten (1, 2)

Wat zijn de toepassingen van mariadistel bij kanker(behandeling)?

Er zijn enkele studies die het nut van mariadistel bij de behandeling van kanker en bij nevenwerkingen van kankerbehandelingen nagingen. Die studies werden recent samengevat in een literatuuroverzicht (7).

Behandeling van kanker

Er zijn aanwijzingen uit dierenstudies en labostudies dat mariadistel de ontwikkeling van tumoren zou kunnen afremmen en de chemotherapeutische werking zou kunnen versterken (8-15).

Die resultaten zijn nog niet bevestigd bij mensen. Er is meer onderzoek nodig voor we hier conclusies kunnen trekken.

Behandeling van nevenwerkingen van kankerbehandelingen

Mariadistel zou volgens enkele kleine verkennende studies een verzachtend effect kunnen hebben op nevenwerkingen van kankerbehandelingen als gevolg van chemotherapie.

  • Verschillende studies onderzochten het effect van mariadistel bij hepatotoxiciteit (beschadiging van de lever) ten gevolge van chemotherapie (16-23).
    • Enkele van deze studiessuggererendatmariadistel de leverschade (hepatotoxiciteit) door chemotherapie zou kunnen verminderen, vooral bij kinderen. De resultaten bij volwassenen zijn tegenstrijdig.
    • Meer onderzoek van goede kwaliteit is echter nodig om deze effecten te bevestigen.
  • Andere studies onderzochten het effect van mariadistel bij nierbeschadiging (nefrotoxiciteit) door chemotherapie.
    • Ook hier waren de studies van lage kwaliteit en de resultaten tegenstrijdig (24, 25).
  • Twee kleine studies van lage kwaliteit gingen na of voedingssupplementen met mariadistel de hartbeschadiging (cardiotoxiciteit) ten gevolge van chemotherapie zouden kunnen verminderen (17, 26).
    • Ook hier is meer onderzoek nodig voor we deze effecten kunnen bevestigen.
  • Enkele studies onderzochten ook het effect van mariadistel op ontsteking van het mondslijmvlies (mucositis).
    • Ook hier waren de resultaten echter niet eenduidig en de studies van lage kwaliteit (27-29).
    • Meer onderzoek van goede kwaliteit is nodig voor we dit kunnen bevestigen
  • Twee verkennende studies van lage kwaliteit zagen een vertraging in optreden van radiodermatitis (bestralingsschade aan de huid).
    • Ook hier is verder onderzoek van betere kwaliteit nodig voor we deze effecten kunnen bevestigen (28, 30).
  • Een studie keek naar het effect van crème met mariadistel op het voorkomen van hand-voetsyndroom (tintelingen en gevoelloosheid door chemotherapie) en zag nuttige effecten (31).
    • Dit was echter een zeer kleine studie van lage kwaliteit.
    • Voor we deze effecten kunnen bevestigen, moet dit nog verder bekeken worden in verder onderzoek.

De meeste van deze bovenstaande studies zijn kleine studies met lage kwaliteit. Beschermende effecten zijn mogelijk, maar voor we hier conclusies kunnen trekken, moet dit eerst verder onderzocht worden in grote, goed opgezette studies.

Kanker voorkomen

Tot op heden zijn er geen goed opgezette studies die de toepassing van mariadistel bij het voorkomen van kanker nagaan.

Is Mariadistel veilig?

Nevenwerkingen

Mariadistel wordt over het algemeen erkend als veilig en supplementen met mariadistel worden in het algemeen goed verdragen (4, 32). In zeldzame gevallen kunnen hoofdpijn, duizeligheid of maag-darmklachten optreden (4, 33). Hoge dosissen mariadistel zouden leverenzymen kunnen verhogen (34). Dat werd aangegeven door slechts één studie.

Interacties met kankerbehandelingen

  • Omwille van de antioxidatieve werking zou mariadistel het effect van behandelingen met een oxiderende werking kunnen verminderen. Voorbeelden van zulke behandelingen zijn radiotherapie, cyclofosfamiden, dacarbazine, platinumanalogen, anthracyclines en antitumorale antibiotica bleomycine en mitomycine. Vanuit de theorie is het echter nog een stap naar de echte wereld. Er is op dit moment geen bewijs dat dit klinisch relevant is.
  • Theoretisch gezien zouden supplementen met mariadistel of andere flavonolignanen een oestrogeenwerking kunnen hebben. Dat werd nog niet bevestigd in studies bij mensen (1, 4).

Andere interacties

Labostudies geven aan dat mariadistel de werking van cytochroom P450 zou kunnen beïnvloeden. Theoretisch gezien zou het dus ook de werking van geneesmiddelen die door dat enzym worden omgezet in de stofwisseling kunnen beïnvloeden. Deze effecten konden nog niet worden bevestigd in studies met patiënten (35, 36).

Geraadpleegde databanken:

 1. Complementary and Alternative Medicine for Cancer (CAM Cancer), Noorwegen. www.cam-cancer.org. CAM Cancer is niet verantwoordelijk voor de vertaling van hun informatie.
 2. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC), Verenigde Staten. www.mskcc.org/cancer-care/diagnosis-treatment/symptom-management/integrative-medicine/herbs/search 

Referenties artikels

 1. Braun L CM. Herbs & natural supplements: an evidence-based guide. : Churchill Livingstone; 2010.
 2. Saller R, Brignoli R, Melzer J, Meier R. An updated systematic review with meta-analysis for the clinical evidence of silymarin. Forsch Komplementmed. 2008;15(1):9-20.
 3. Loguercio C, Festi D. Silybin and the liver: from basic research to clinical practice. World J Gastroenterol. 2011;17(18):2288-301.
 4. Cheung CW, Gibbons N, Johnson DW, Nicol DL. Silibinin–a promising new treatment for cancer. Anticancer Agents Med Chem. 2010;10(3):186-95.
 5. Kroll DJ, Shaw HS, Oberlies NH. Milk thistle nomenclature: why it matters in cancer research and pharmacokinetic studies. Integr Cancer Ther. 2007;6(2):110-9.
 6. Saller R, Melzer J, Reichling J, Brignoli R, Meier R. An updated systematic review of the pharmacology of silymarin. Forsch Komplementmed. 2007;14(2):70-80.
 7. Ghodousi M, Karbasforooshan H, Arabi L, Elyasi S. Silymarin as a preventive or therapeutic measure for chemotherapy and radiotherapy-induced adverse reactions: a comprehensive review of preclinical and clinical data. Eur J Clin Pharmacol. 2023;79(1):15-38.
 8. Greenlee H, Abascal K, Yarnell E, Ladas E. Clinical applications of Silybum marianum in oncology. Integr Cancer Ther. 2007;6(2):158-65.
 9. Post-White J, Ladas EJ, Kelly KM. Advances in the use of milk thistle (Silybum marianum). Integr Cancer Ther. 2007;6(2):104-9.
 10. Deep G, Agarwal R. Antimetastatic efficacy of silibinin: molecular mechanisms and therapeutic potential against cancer. Cancer Metastasis Rev. 2010;29(3):447-63.
 11. Olaku O, White JD. Herbal therapy use by cancer patients: a literature review on case reports. Eur J Cancer. 2011;47(4):508-14.
 12. McBride A, Augustin KM, Nobbe J, Westervelt P. Silybum marianum (milk thistle) in the management and prevention of hepatotoxicity in a patient undergoing reinduction therapy for acute myelogenous leukemia. J Oncol Pharm Pract. 2012;18(3):360-5.
 13. Deep G, Agarwal R. Chemopreventive efficacy of silymarin in skin and prostate cancer. Integr Cancer Ther. 2007;6(2):130-45.
 14. Delmas D, Xiao J, Vejux A, Aires V. Silymarin and Cancer: A Dual Strategy in Both in Chemoprevention and Chemosensitivity. Molecules. 2020;25(9).
 15. Koltai T, Fliegel L. Role of Silymarin in Cancer Treatment: Facts, Hypotheses, and Questions. J Evid Based Integr Med. 2022;27:2515690X211068826.
 16. Chang TK, Yin TC, Su WC, Tsai HL, Huang CW, Chen YC, et al. A Pilot Study of Silymarin as Supplementation to Reduce Toxicities in Metastatic Colorectal Cancer Patients Treated With First-Line FOLFIRI Plus Bevacizumab. Oncol Res. 2021;28(7):801-9.
 17. Hagag AA, El Shehaby WA, El-Abasy AI, Mabrouk MM. Protective Role of Silymarin in Early Doxorubicin-induced Cardiac Dysfunction in Children with Acute Lymphoblastic Leukemia. Infect Disord Drug Targets. 2019;19(2):133-40.
 18. Ladas EJ, Kroll DJ, Oberlies NH, Cheng B, Ndao DH, Rheingold SR, et al. A randomized, controlled, double-blind, pilot study of milk thistle for the treatment of hepatotoxicity in childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL). Cancer. 2010;116(2):506-13.
 19. Emami H, Shakeri AA, Akhavan A, Shahbazi-Gahrouei D, Akbari P. Effect of livergol on the improvement of fatty liver in patients with cancer undergoing irinotecan- and oxaliplatin-based chemotherapy regimen. J Res Med Sci. 2018;23:111.
 20. Ghazizadeh F, Noroozi M, Shadara P, Rasouli J, Hejazi S. New therapy for chemotherapy-induced hepatic failure in leukemia; a randomized double-blind clinical trial study. Immunopathologia Persa. 2020;7:e16-e.
 21. Moezian GSA, Javadinia SA, Sales SS, Fanipakdel A, Elyasi S, Karimi G. Oral silymarin formulation efficacy in management of AC-T protocol induced hepatotoxicity in breast cancer patients: A randomized, triple blind, placebo-controlled clinical trial. J Oncol Pharm Pract. 2022;28(4):827-35.
 22. Mohaghegh F, Solhi H, Kazemifar A. Silymarin (Milk Thistle) can revoke liver enzyme changes during chemotherapy of breast cancer with Taxanes. European Journal of Integrative Medicine. 2015;7.
 23. Abdul B, Mshemish R, Khalid A, Fatah W, Al-Naqqash M. Effect of Silymarin against CAF protocol Hepatotoxicity. 2011;9.
 24. Momeni A, Hajigholami A, Geshnizjani S, Kheiri S. Effect of silymarin in the prevention of Cisplatin nephrotoxicity, a clinical trial study. J Clin Diagn Res. 2015;9(4):Oc11-3.
 25. Shahbazi F, Sadighi S, Dashti-Khavidaki S, Shahi F, Mirzania M, Abdollahi A, et al. Effect of Silymarin Administration on Cisplatin Nephrotoxicity: Report from A Pilot, Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Clinical Trial. Phytother Res. 2015;29(7):1046-53.
 26. Zalat Z, Elewa H, Abdel-Latif M, El-Din M, Kohaf N. Evaluation of the cardioprotective effect of l-carnitine and silymarin in cancer patients receiving anthracycline-containing chemotherapy. Journal of Bioscience and Applied Research. 2020:190-206.
 27. Elyasi S, Hosseini S, Niazi Moghadam MR, Aledavood SA, Karimi G. Effect of Oral Silymarin Administration on Prevention of Radiotherapy Induced Mucositis: A Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Clinical Trial. Phytother Res. 2016;30(11):1879-85.
 28. Karbasforooshan H, Hosseini S, Elyasi S, Fani Pakdel A, Karimi G. Topical silymarin administration for prevention of acute radiodermatitis in breast cancer patients: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Phytother Res. 2019;33(2):379-86.
 29. Altaei T. Treatment of Chemotherapy-Induced Oral Mucositis by Silymarin. Annals of Oncology. 2012;23:ix163.
 30. Becker-Schiebe M, Mengs U, Schaefer M, Bulitta M, Hoffmann W. Topical use of a silymarin-based preparation to prevent radiodermatitis : results of a prospective study in breast cancer patients. Strahlenther Onkol. 2011;187(8):485-91.
 31. Elyasi S, Shojaee FSR, Allahyari A, Karimi G. Topical Silymarin Administration for Prevention of Capecitabine-Induced Hand-Foot Syndrome: A Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Clinical Trial. Phytother Res. 2017;31(9):1323-9.
 32. Tamayo C, Diamond S. Review of clinical trials evaluating safety and efficacy of milk thistle (Silybum marianum [L.] Gaertn.). Integr Cancer Ther. 2007;6(2):146-57.
 33. Hoh C, Boocock D, Marczylo T, Singh R, Berry DP, Dennison AR, et al. Pilot study of oral silibinin, a putative chemopreventive agent, in colorectal cancer patients: silibinin levels in plasma, colorectum, and liver and their pharmacodynamic consequences. Clin Cancer Res. 2006;12(9):2944-50.
 34. Flaig TW, Gustafson DL, Su LJ, Zirrolli JA, Crighton F, Harrison GS, et al. A phase I and pharmacokinetic study of silybin-phytosome in prostate cancer patients. Invest New Drugs. 2007;25(2):139-46.
 35. Kawaguchi-Suzuki M, Frye RF, Zhu HJ, Brinda BJ, Chavin KD, Bernstein HJ, et al. The effects of milk thistle (Silybum marianum) on human cytochrome P450 activity. Drug Metab Dispos. 2014;42(10):1611-6.
 36. Gurley B, Hubbard MA, Williams DK, Thaden J, Tong Y, Gentry WB, et al. Assessing the clinical significance of botanical supplementation on human cytochrome P450 3A activity: comparison of a milk thistle and black cohosh product to rifampin and clarithromycin. J Clin Pharmacol. 2006;46(2):201-13.

Ben je niet op de goede plaats?