Maretak

Maretak

Wat is maretak?

Maretak (Viscum Album) is een semiparasitaire plant die groeit op bladdragende bomen en op naaldbomen in heel Europa, Azië en Noord-Afrika (1). Onbewerkte maretakbessen en -bladeren zijn giftig (toxisch), maar extracten van de maretak worden al sinds eeuwen voorgesteld als aanvulling op een kankerbehandeling. Het betreft altijd Europese maretak, geen Amerikaanse maretak, die uitsluitend als decoratie dienstdoet (1).

Gebruik van maretak als voedingssupplement

Huidige klinische studies gebruiken veelal commercieel verkrijgbare extracten van de plant, die meestal onderhuids worden toegediend. Dat maakt maretak eerder tot een geneesmiddel dan een voedingssupplement.

  • Extracten van de maretak bevatten verschillende farmacologisch werkzame stoffen: lecitine, thionine, flavonoïden, terpenoïden, alkaloïden en amines (2). Die zouden een immunomodulerend effect (een positief effect op het immuunsysteem) hebben (3, 4).
  • De samenstelling van een extract kan echter sterk variëren, afhankelijk van:
    • het seizoen
    • de gastheer
    • de gebruikte delen van de plant
    • de extractiemethode

Wat zijn de toepassingen van maretak bij kanker(behandeling)?

Over de toepassing van maretakextracten bij kanker(behandelingen) verschenen vele studies. Een 100-tal studies gingen het effect van maretakextracten na op vooral overleving en levenskwaliteit bij kanker. De meeste studies zijn echter laag van kwaliteit. Er zijn ook grote verschillen tussen studies, wat hun betrouwbaarheid minder maakt. Er zijn grote verschillen in:

  • samenstelling van de maretakextracten
  • manier van toediening en dosis
  • de gemeten uitkomsten van studies

Bovendien zijn de resultaten vaak niet eenduidig.

Behandeling van kanker

Verscheidene studies gingen het effect van maretakextracten na op overleving van kanker.

  • In de laatste 5 jaar alleen al verschenen hierover meerdere systematische literatuuroverzichten (4-8).
  • De resultaten rond het effect van maretakextracten op de overleving van kanker zijn echter tegenstrijdig, mogelijk door de grote verschillen tussen de studies en hun lage methodologische kwaliteit.

Er is op dit moment dus onvoldoende bewijs dat maretak zou helpen om kanker te genezen.

Behandeling van nevenwerkingen van kankerbehandelingen

Een heel aantal studies ging na of maretakextracten een verzachtend effect kunnen hebben op de nevenwerkingen van kankerbehandeling als gevolg van bestralingen of chemotherapie.

  • Verschillende recente systematische literatuuroverzichten vatten het effect samen van maretakextracten op levenskwaliteit na bestraling of chemotherapie (9-12), maar de huidige resultaten zijn tegenstrijdig.
    • Sommige studies zagen kleine positieve effecten (9). Enkele studies keken specifiek naar de levenskwaliteit bij mensen met borstkanker. De studies zagen een kleine verbetering van levenskwaliteit door toediening van maretakextracten (10).
    • Andere studies zagen geen effect op levenskwaliteit (11).
    • De meeste van deze studies waren van lage kwaliteit. Dat beperkt hun wetenschappelijke waarde.
    • Een beschermend effect is niet uit te sluiten, maar er is meer onderzoek nodig voor we dat kunnen bevestigen.
  • Er is ook meermaals onderzocht of maretakextracten een effect zouden kunnen hebben op kankergerelateerde vermoeidheid.
    • Een recent literatuuroverzicht vat de resultaten samen (13). De effecten van maretakextracten zijn te vergelijken met die van fysieke activiteit.
    • Ook hier waren de studies echter van lage kwaliteit. Dat beperkt hun wetenschappelijke waarde.
    • Een beschermend effect is niet uit te sluiten, maar er is meer onderzoek nodig.
  • Voorlopige studies suggereren ook dat voedingssupplementen met maretak effectief kunnen zijn bij chemische pleurodesis (weer verkleven van longvliezen die uit elkaar gegaan zijn) bij mensen met kwaadaardige pleurale effusie (ophoping van vocht rond de longen) (14, 15). Verder onderzoek van hoge wetenschappelijke kwaliteit is nodig voor we die effecten kunnen bevestigen.

Kanker voorkomen

Tot op heden zijn er geen goed opgezette studies over het voorkomen van kanker door maretakextracten.

Is maretak veilig?

Nevenwerkingen

Over het algemeen zijn maretakextracten veilig en hebben ze weinig bijwerkingen (1, 8, 16, 17).

Mogelijke bijwerkingen met maretakextracten zijn lokale reacties op de injecties, zoals:

  • spierstijfheid
  • koude rillingen
  • hoofdpijn
  • griepachtige symptomen

Bij langdurig gebruik zou ook de T-celfunctie (T-cellen zijn een bepaalde soort witte bloedcellen) bij mensen met kanker dalen (18), maar de meerderheid van de reacties waren mild tot matig (19, 20).

Ben je zwanger? Gebruik dan geen voedingssupplementen met maretakextracten, omdat ze mogelijk de baarmoeder kunnen stimuleren tot weeën (21).

Interacties met kankerbehandelingen

Er is weinig bekend over de interactie van maretak met kankerbehandelingen. In 2 onderzoeken waarin mensen met borstkanker 5 jaar lang werden opgevolgd, leek maretak de werkzaamheid van chemotherapie niet negatief te beïnvloeden (22).

Andere interacties

Maretak remt het enzym CYP3A4 in vitro (in cellen in het lab), dus het zou theoretisch kunnen reageren met geneesmiddelen die door dat enzym worden omgezet. Dit effect treedt echter alleen op in zeer hoge doses en is onwaarschijnlijk bij gebruik in klinisch relevante concentraties (23-25).

Geraadpleegde databanken:

 1. Complementary and Alternative Medicine for Cancer (CAM Cancer), Noorwegen. www.cam-cancer.org. CAM Cancer is niet verantwoordelijk voor de vertaling van hun informatie.
 2. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC), Verenigde Staten. www.mskcc.org/cancer-care/diagnosis-treatment/symptom-management/integrative-medicine/herbs/search 

Referenties

 1. Horneber MA, Bueschel G, Huber R, Linde K, Rostock M. Mistletoe therapy in oncology. Cochrane Database Syst Rev. 2008;2008(2):Cd003297.
 2. Jung ML, Baudino S, Ribéreau-Gayon G, Beck JP. Characterization of cytotoxic proteins from mistletoe (Viscum album L.). Cancer Lett. 1990;51(2):103-8.
 3. Oei SL, Thronicke A, Schad F. Mistletoe and Immunomodulation: Insights and Implications for Anticancer Therapies. Evid Based Complement Alternat Med. 2019;2019:5893017.
 4. Staupe H, Buentzel J, Keinki C, Buentzel J, Huebner J. Systematic analysis of mistletoe prescriptions in clinical studies. J Cancer Res Clin Oncol. 2023;149(9):5559-71.
 5. Cogo E, Elsayed M, Bhardwaj S, Cooley K, Aycho C, Liang V, et al. Mistletoe Extracts during the Oncological Perioperative Period: A Systematic Review and Meta-Analysis of Human Randomized Controlled Trials. Curr Oncol. 2023;30(9):8196-219.
 6. Ostermann T, Appelbaum S, Poier D, Boehm K, Raak C, Büssing A. A Systematic Review and Meta-Analysis on the Survival of Cancer Patients Treated with a Fermented Viscum album L. Extract (Iscador): An Update of Findings. Complement Med Res. 2020;27(4):260-71.
 7. Loef M, Walach H. Survival of Cancer Patients Treated with Non-Fermented Mistletoe Extract: A Systematic Review and Meta-Analysis. Integr Cancer Ther. 2022;21:15347354221133561.
 8. Freuding M, Keinki C, Micke O, Buentzel J, Huebner J. Mistletoe in oncological treatment: a systematic review : Part 1: survival and safety. J Cancer Res Clin Oncol. 2019;145(3):695-707.
 9. Loef M, Walach H. Quality of life in cancer patients treated with mistletoe: a systematic review and meta-analysis. BMC Complement Med Ther. 2020;20(1):227.
 10. Loef M, Paepke D, Walach H. Quality of Life in Breast Cancer Patients Treated With Mistletoe Extracts: A Systematic Review and Meta-Analysis. Integr Cancer Ther. 2023;22:15347354231198074.
 11. Freuding M, Keinki C, Kutschan S, Micke O, Buentzel J, Huebner J. Mistletoe in oncological treatment: a systematic review : Part 2: quality of life and toxicity of cancer treatment. J Cancer Res Clin Oncol. 2019;145(4):927-39.
 12. Steigenberger C, Schnell-Inderst P, Flatscher-Thöni M, Plank LM, Siebert U. Patient’ and social aspects related to complementary mistletoe therapy in patients with breast cancer: A systematic review commissioned by the German agency for Health Technology Assessment. Eur J Oncol Nurs. 2023;65:102338.
 13. Pelzer F, Loef M, Martin DD, Baumgartner S. Cancer-related fatigue in patients treated with mistletoe extracts: a systematic review and meta-analysis. Support Care Cancer. 2022;30(8):6405-18.
 14. Cho JS, Na KJ, Lee Y, Kim YD, Ahn HY, Park CR, et al. Chemical Pleurodesis Using Mistletoe Extraction (ABNOVAviscum(®) Injection) for Malignant Pleural Effusion. Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2016;22(1):20-6.
 15. Eom JS, Ahn HY, Mok JH, Lee G, Jo EJ, Kim MH, et al. Pleurodesis Using Mistletoe Extract Delivered via a Spray Catheter during Semirigid Pleuroscopy for Managing Symptomatic Malignant Pleural Effusion. Respiration. 2018;95(3):177-81.
 16. Melzer J, Iten F, Hostanska K, Saller R. Efficacy and safety of mistletoe preparations (Viscum album) for patients with cancer diseases. A systematic review. Forsch Komplementmed. 2009;16(4):217-26.
 17. Ernst E. Mistletoe for cancer? Eur J Cancer. 2001;37(1):9-11.
 18. Büssing A, Stumpf C, Tröger W, Schietzel M. Course of mitogen-stimulated T lymphocytes in cancer patients treated with Viscum album extracts. Anticancer Res. 2007;27(4c):2903-10.
 19. Steele ML, Axtner J, Happe A, Kröz M, Matthes H, Schad F. Adverse Drug Reactions and Expected Effects to Therapy with Subcutaneous Mistletoe Extracts (Viscum album L.) in Cancer Patients. Evid Based Complement Alternat Med. 2014;2014:724258.
 20. Schad F, Thronicke A, Merkle A, Matthes H, Steele ML. Immune-related and adverse drug reactions to low versus high initial doses of Viscum album L. in cancer patients. Phytomedicine. 2017;36:54-8.
 21. Ernst E. Herbal medicinal products during pregnancy: are they safe? Bjog. 2002;109(3):227-35.
 22. Tröger W, Zdrale Z, Stanković N, Matijašević M. Five-year follow-up of patients with early stage breast cancer after a randomized study comparing additional treatment with viscum album (L.) extract to chemotherapy alone. Breast Cancer (Auckl). 2012;6:173-80.
 23. Weissenstein U, Kunz M, Urech K, Baumgartner S. Interaction of standardized mistletoe (Viscum album) extracts with chemotherapeutic drugs regarding cytostatic and cytotoxic effects in vitro. BMC Complement Altern Med. 2014;14:6.
 24. Engdal S, Nilsen OG. In vitro inhibition of CYP3A4 by herbal remedies frequently used by cancer patients. Phytother Res. 2009;23(7):906-12.
 25. Schink M, Dehus O. Effects of mistletoe products on pharmacokinetic drug turnover by inhibition and induction of cytochrome P450 activities. BMC Complement Altern Med. 2017;17(1):521.

Ben je niet op de goede plaats?