“We hebben nog nooit zo dicht bij levensveranderende oplossingen gestaan”

“We hebben nog nooit zo dicht bij levensveranderende oplossingen gestaan”

Dr. Jingjing Zhu werkt met steun van Stichting tegen Kanker aan een meer universele immuuntherapie, in haar laboratorium in het Instituut de Duve in Brussel, en boekt uitstekende resultaten. Vandaag werkt immuuntherapie in het ene geval wel en in het andere niet. De ambitie van de onderzoekster is te komen tot een behandeling die werkt bij meer patiënten en bij meer types kanker. Interview.

Waarom werkt immuuntherapie in het ene geval wel en in het andere niet?

Dat weten we nog niet goed. De mechanismen die kankercellen gebruiken om ons afweersysteem te verschalken zijn enorm complex. En ons afweersysteem zelf is ook complex.

Bij welke kankers wordt immuuntherapie vandaag toegepast?

De therapie is vandaag al een deel van de behandeling van melanoom, nierkanker, blaaskanker, niet-kleincellige longkanker, bepaalde hoofd-halskankers, het Hodgkinlymfoom en sommige vormen van leukemie.

U droomt van “een meer universele immuuntherapie”?

Ja, dat is mijn droom en mijn doel. Ik onderzoek waarom sommige patiënten niet goed reageren op immuuntherapie en hoe we dat kunnen verbeteren. Ik wil komen tot een behandeling die werkt bij meer patiënten en bij meer types kanker.

Wat hebt u met uw onderzoek al bereikt?

We hebben een bepaalde receptor als nieuw therapeutisch doelwit geïdentificeerd en aangetoond dat we de groei van een tumor kunnen afremmen of zelfs stoppen als we de activiteit van die receptor moduleren. We zien al mooie resultaten bij pancreaskanker, melanoom, longkanker, borstkanker, darmkanker, myeloom, lymfoom en fibrosarcoom.

Hoe gaat het nu verder?

Nu kunnen we medicijnen voor de immuuuntherapie gaan ontwikkelen en testen. Net als onderzoek doen is dat een lang proces, maar het voornaamste is dat we vooruitgang boeken.

Hoe belangrijk is financiële steun daarbij?

Wij kunnen dit alleen maar doen dankzij de steun van buitenaf. Wij zijn heel blij dat patiënten ons kankerweefsel afstaan om onderzoek op te doen. En dat er mensen zijn die ons project steunen via organisaties als Stichting tegen Kanker. De financiële steun is echt nodig om al onze tijd aan dit onderzoek te kunnen wijden en tot een doorbraak te komen.

Ziet u zo’n doorbraak in de nabije toekomst gebeuren?

We hebben nog nooit zo dicht bij levensveranderende oplossingen gestaan. Er zijn nog veel uitdagingen, maar als we kunnen doorgaan, komen we tot doorbraken die voor altijd veranderen hoe we over kanker denken.

Wat heeft u ertoe aangezet om voor het kankeronderzoek te kiezen?

Wat zeker meespeelt, is dat mijn grootmoeder aan leverkanker overleden is toen ik 14 jaar was. Ik was bij haar tijdens haar laatste maanden. Ik voelde haar wanhoop en zag de pijn die ze had door de kanker en de behandelingen. Toen besefte ik dat de ziekte iedereen kan treffen. En dat het belangrijk is om de behandeling te verbeteren, zodat alle mensen met kanker betere overlevingskansen en een hogere levenskwaliteit krijgen.

Andere RESSOURCES