Meer GEP testen voor minder chemotherapie

Meer GEP testen voor minder chemotherapie

Stichting tegen Kanker steunt oproep van Frank Vandenbroucke om meer in te zetten op GEP testen

Persbericht van Minister Sociale zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke

Voor sommige patiënten met borstkanker in een vroeg stadium is chemotherapie niet nuttig. Een chemokuur gaat vaak gepaard met negatieve bijwerkingen, zoals haaruitval, terwijl de klinische effecten uitblijven. Een genetische test (GEP-test) helpt artsen om die patiënten te identificeren. Waar de GEP-testen nuttig zijn, wil Minister van Volksgezondheid ze laten gebruiken. Nutteloze chemotherapie vermijden is belangrijk voor het welzijn van patiënten: “Weten welke patiënt echt baat heeft bij chemotherapie, en welke patiënt zonder kan, is cruciaal”.

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen: elk jaar worden ongeveer 11.000 patiënten gediagnosticeerd met vroeg stadium borstkanker.

Dat roept de vraag op wat de meest geschikte behandeling is, afhankelijk van klinische criteria (o.a. de leeftijd van de patiënt, familiale voorgeschiedenis) en de pathologische kenmerken van de tumor (type, uitgebreidheid, agressiviteit). Meestal maakt chemotherapie deel uit van de behandeling.

Chemotherapie is echter niet bij alle patiënten nuttig. Ze is toxisch en kan leiden tot ernstige bijwerkingen zoals bijkomende hospitalisaties, algemene verzwakking van de patiënt, sociaal isolement, langdurige arbeidsongeschiktheid en persisterende vermoeidheidsklachten. “Weten welke patiënt echt baat heeft bij chemotherapie, en welke patiënt zonder kan, is daarom cruciaal”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Er is een test voor patiënten met borstkanker in een vroeg stadium die de gevoeligheid voor chemotherapie beoordeelt en zo sommige patiënten onnuttige chemotherapie bespaart. Deze Gen Expressie Profileringstest (GEP-test) verschaft bijkomende informatie en draagt zo bij tot een gefundeerde keuze al dan niet voor chemotherapie.

Uitbreiding van de groep getest via GEP

We vergoeden momenteel een GEP-test bij 13 procent van de mensen die lijden aan borstkanker in een vroeg stadium. Dit percentage verhogen we naar 25 procent, waardoor meer mensen door de test potentieel geen ineffectieve chemotherapie moeten ondergaan. De test moet worden uitgevoerd door een erkende borstkliniek die een overeenkomst met het RIZIV heeft. Concreet schatten we dat het om ongeveer 1000 patiënten gaat bij wie de ernstige gevolgen van chemotherapie vermeden kunnen worden.

Bij de meerderheid van de patiënten is het op basis van het klinisch risico duidelijk welke behandeling ze moeten krijgen, en geeft de GEP test geen bijkomende informatie.

De beoogde doelgroep voor de GEP-test, is beschreven op de webpagina van het RIZIV: Terugbetaling genexpressieprofilering (GEP) bij vroegstadium borstkanker – RIZIV (fgov.be)

Het welzijn van kankerpatiënten, centraal in de zorg van de minister

De regering gaf onlangs groen licht voor het voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke voor de terugbetaling van behandelingen die nefaste bijwerkingen van chemotherapie voor de patiënt verminderen.

Voortaan wordt de behandeling van hoofdhuidkoeling en de behandeling van handvoetkoeling voor kankerpatiënten terugbetaald. Vandenbroucke: ‘Haarverlies maar ook zenuw- en nagelschade zijn zeer vervelende bijwerkingen van chemotherapie en hebben een grote impact op het sociale leven van patiënten die al met het verdict kanker moeten leven. Voortaan betalen we behandelingen terug die de impact van een chemokuur op de patiënt kunnen verlichten. We willen zo alle ziekenhuizen met een oncologische afdeling aanmoedigen om de behandelingen aan te bieden, zodat zoveel mogelijk kankerpatiënten er gebruik van kunnen maken.’

Door de doelgroep van de GEP-test uit te breiden, zet Frank Vandenbroucke vandaag een nieuwe stap in de richting van het welzijn van kankerpatiënten.

Andere RESSOURCES