Buddy Deal: stoppen met roken

Buddy Deal: stoppen met roken

Stichting tegen Kanker lanceert de tweede editie van Buddy Deal

Bijna 1 op 5 Belgen rookt nog steeds. Daarom lanceert Stichting tegen Kanker de tweede editie van Buddy Deal, een nationale campagne om mensen aan te moedigen om te stoppen met roken.

Het doel van deze campagne is om rokers en hun omgeving samen de handen in elkaar te laten slaan. Er zijn in België 2 miljoen ex-rokers die reeds van hun nicotineverslaving af zijn. Het is dus mogelijk!

Net als vorig jaar wordt aan rokers gevraagd om in mei een maand lang te stoppen met roken met de steun van een buddy. Dat kunnen vrienden, familie, collega’s zijn aan wie wordt gevraagd om steun en een tegenprestatie aan te bieden.

Hoe werkt Buddy Deal?

Rokers willen niet altijd stoppen met de hulp van een tabakoloog of andere zorgverlener. Daar is niets mis mee. De overgrote meerderheid van de rokers probeert zelf te stoppen. En hoe meer pogingen ze ondernemen, hoe groter de kans dat ze er uiteindelijk in slagen!

Buddy deal is in dit kader laagdrempelig. De roker verbindt zich ertoe om een maand niet te roken met de hulp van een buddy. Het is bewezen dat een maand stoppen met roken de slaagkans met factor 5 vergroot.  Veel ex-rokers zeggen bovendien dat het ze nooit was gelukt zonder de steun van een vriend of familielid … Twee redenen waarom de campagne Buddy Deal in 2022 werd gelanceerd.

Voor editie 2023 kunnen deelnemers zich tussen 1 en 30 april samen met hun buddy inschrijven via de website. Na hun inschrijving ontvangen ze per e-mail waardevolle tips om hun doel te bereiken, nl. volhouden tot het eind. En op 31 mei kunnen de “stoppers voor een maand” zich verheugen op de tegenprestatie van de buddy.

Frank Vandenbroucke, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, steunt de campagne Buddy Deal. In 2022 was minister Vandenbroucke de buddy van Nadia Othman.

“Stoppen met roken is niet evident. Het gaat gepaard met vallen en opstaan. Iemand om op terug te vallen, die je motiveert en die naar je luistert zonder oordeel, kan echt helpen om je doel voor ogen te blijven houden. Vorig jaar engageerde ik me als buddy om Nadia in de maand mei aan te moedigen minstens een maand lang te stoppen.  Ze slaagde in haar opzet en en ik trakteerde haar op een lunch als beloning. Ik wens alle rokers die stoppen veel moed en doorzettingsvermogen toe. Hoe meer mensen we van de sigaret kunnen houden, hoe gezonder onze samenleving.”

Minister Frank Vandenbroucke

Vorig jaar nam ik deel aan Buddy Deal. Ik was toen een gelegenheidsroker maar ik nam op de duur elke gelegenheid aan en ik rookte ook al veel te lang. De moeilijke momenten waren schaars in die eerste maand. 

De steun van de minister heeft zeker geholpen en was een meerwaarde. Wekelijks kreeg ik een berichtje om te vragen hoe het ging en aanmoedigingen om zeker vol te houden. Dat doet wel deugd! 

Vandaag ben ik nog steeds gestopt met roken. Dat is met vallen en opstaan. De zin om te roken vervaagt wel maar is nog lang aanwezig. Graag wil ik zelf Buddy worden in de tweede editie. Ik kan dit project alleen maar aanmoedigen en vooral zo veel mogelijk mensen helpen om te stoppen met roken.”

Nadia Othman, deelnemer aan de vorige Buddy Deal campagne

Waarom is stoppen met roken zo belangrijk?

Roken kan leiden tot kanker (19% van alle kankers wordt veroorzaakt door roken) maar ook tot hart- en vaatziekten en andere aandoeningen. Elk jaar sterven in België ongeveer 15.000 rokers voortijdig als gevolg van roken. De levenskwaliteit kan bovendien ernstig worden aangetast door deze verslaving.

Stoppen met roken is op elk moment een goede beslissing. Lijkt definitief stoppen moeilijk, dan is een maand misschien wel haalbaar.

Tijdens één maand zijn de positieve effecten al duidelijk voelbaar:         

  • Na 24 uur beginnen de longen zichzelf te reinigen.
  • Na 48 uur verbetert de reuk- en smaakzin.
  • Na 72 uur kan je vrijer ademen en word je minder snel kortademig.
  • Na 2 tot 12 weken verbetert de algemene bloedcirculatie.
  • Na 1 jaar is je risico op een hartziekte met de helft gedaald
  • Na 5 jaar is je risico op een beroerte met de helft gedaald. Ook het risico op kanker in je mond, slokdarm en blaas is met de helft verminderd.
  • Na 10 jaar is je e risico op longkanker met de helft afgenomen. Je risico op een beroerte is nu even groot als voor iemand die niet rookt.

“Tabak is een van de belangrijkste risicofactoren voor kanker die we kunnen vermijden. Het is dus de opdracht van Stichting tegen Kanker om rokers ondersteuning te bieden bij het stoppen. Dat doen we met Tabakstop, onze gratis hulplijn. Maar ook met deze campagne Buddy Deal. Hierbij betrekken we ook de mensen in de omgeving van de roker om de kans op stoppen te vergroten”, aldus Suzanne Gabriels – expert tabakspreventie Stichting tegen Kanker.

Buddy Deal: extra initiatieven in 2023

Om rokers te begeleiden en aan te moedigen tijdens hun eerste rookvrije maand, biedt Stichting tegen Kanker dit jaar een scheurkalender aan met één tip per dag! Ook op social media zullen er tips en advies te vinden zijn.

Stichting tegen Kanker gaat bovendien nog nauwer samenwerken met zorgverleners zoals huisartsen, apothekers, ziekenhuizen, … die helpen om de campagne te promoten met posters, folders en door rokers aan te moedigen om deel te nemen.

Daarnaast organiseert Stichting tegen Kanker op 17 april om 19u een webinar over stoppen met roken voor het grote publiek, om het belang ervan en de verschillende manieren om dit te bereiken uit te leggen.   

Andere RESSOURCES