Maart = darmkankermaand

Maart = darmkankermaand

Stichting tegen Kanker brengt aanzienlijke vooruitgang in onderzoek en behandelingen – zelfs bij uitzaaiingen – onder de aandacht

Dikkedarmkanker (colorectale kanker) is een van de meest voorkomende kankers in België en treft bijna 8.000 mensen per jaar. Darmkanker is na borstkanker de meest voorkomende kanker bij vrouwen en de nummer 3 onder de kankers bij mannen. Het veroorzaakt meer dan 2.600 sterfgevallen per jaar in ons land.

Gelukkig is het overlevingspercentage 5 jaar na de diagnose de laatste jaren aanzienlijk gestegen: in België zitten we momenteel op 70,8%. En er is nog goed nieuws … het onderzoek op dit gebied boekt aanzienlijke vooruitgang!

In maart, de internationale darmkankermaand, brengt Stichting tegen Kanker de vooruitgang in onderzoek en behandeling onder de aandacht. Deze vooruitgang biedt hoop op betere genezingskansen ongeacht het stadium waarin de kanker zich bevindt en zelfs in het geval van bepaalde uitzaaiingen.

Belangrijke ontwikkelingen in de behandeling

De standaardbehandelingen van kanker zijn gekend: chirurgie, radiotherapie en chemotherapie. Maar de laatste jaren zijn er hoopgevende resultaten geboekt met door Stichting tegen Kanker gesteunde gerichte therapieën – zoals patiënt- en tumorprofilering – en immunotherapie om het overlevingspercentage 5 jaar na de diagnose te verhogen.

  • Gerichte therapieën: hierbij vallen doelgerichte medicijnen kankercellen aan door selectief belangrijke stappen van hun werking te verstoren. Deze therapieën werken niet voor alle tumoren. Daarom moet de arts eerst bepalen of de tumorcellen door specifieke antikankermedicatie gericht kunnen worden aangevallen. Dit wordt tumorprofilering genoemd. Gerichte therapieën maken deel uit van wat we “precision medicine” noemen.
  • Immunotherapie: een klein aantal patiënten lijdt aan een specifieke, maar zeldzame vorm van dikkedarmkanker. Deze patiënten kunnen zeer gericht worden behandeld met immunotherapie, op basis van de moleculaire en genetische kenmerken van hun tumor, met een grotere kans op succes. Immunotherapie maakt gebruik van het eigen immuunsysteem van de kankerpatiënt om tumorcellen te herkennen en te vernietigen.

Bij gemetastaserde dikkedarm kanker heeft de precisie geneeskunde zijn intrede deels al gedaan. Door de recente nieuwe en meer doelgerichte behandelingen zien we immers meestal een langere overleving bij veel patiënten, ook bij patIënten bij met uitgebreide metastasen. Bij dikkedarm kanker kunnen we daarenboven vaak langdurig de levenskwaliteit verbeteren of tenminste bewaren.”, aldus Prof. Dr. Eric Van Cutsem, Hoofd Afdeling Digestieve Oncologie, UZ en KU Leuven – co-voorzitter Stichting tegen Kanker, “De kansen op genezing verbeteren dus in alle stadia van de ziekte en dat is zeer hoopgevend. De overlevingscijfers van dikkedarmkanker zijn in België zeer hoog in vergelijking met de andere Europese landen. Dit is te danken aan een cultuur van innovatie en onderzoek, de multidisciplinaire aanpak en de goed toegankelijke gezondheidszorg in ons land. Maar in de dagelijkse praktijk stel ik vast hoe belangrijk het is om te investeren in preventie, screening en een vroegtijdige diagnose: dit biedt nog altijd de meeste kansen om de overlevingscijfers verder te verbeteren. Als arts roep ik de bevolking op om zeker gebruik te maken van de gratis test die aan huis wordt bezorgd.”

Preventie blijft primordiaal

Hoewel de behandelingen aanzienlijk zijn geëvolueerd, blijft het voorkomen van dikkedarmkanker nog steeds het belangrijkst. Op vlak van primaire preventie kan dit door een gezonde levensstijl aan te nemen met gezonde voeding (bewerkt en rood vlees beperken), voldoende lichaamsbeweging en een gezond gewicht (houden).

Op vlak van secundaire preventie door deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek (georganiseerd door Vlaanderen, Wallonië en Brussel) wat een diagnose in een vroeg stadium mogelijk maakt. Die vroege diagnose  leidt tot een directe interventie door colonoscopie en poliepresectie met grote(re) kansen op genezing of vroege diagnosestelling. Dikkedarmkanker vertoont vaak lang geen symptomen en moet dus worden opgespoord om tijdig te kunnen worden behandeld. Ook moet men blijvend aandacht besteden aan familiale en erfelijke belasting als risicofactor voor dikkedarm kanker en zo een adequaat advies naar evt. erfelijkheidsonderzoek en/of preventieve screeningscolonoscopie.

Deelnemen aan het bevolkingsonderzoek redt levens

Vlaanderen: dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be

Brussel: BRUPREV

Wallonië: GCO

Op deze website is heel wat informatie over dikkedarmkanker beschikbaar en zijn aanbevelingen terug te vinden om het risico op darmkanker te beperken. Klik hier.

Prof. Eric Van Cutsem op Radio 2

Prof. Eric Van Cutsem sprak hierover bij Radio 2. Hij onderstreepte graag nog eens het belang van screening en preventie bij Radio2. “Onze westerse levensstijl heeft een invloed op de toename van het aantal kankers. Het is aangeraden om deel te nemen aan de gratis screening vanaf 50 jaar.”

Luister hier naar zijn interview.

Heel wat luisteraars zaten met extra vragen. Luister hier naar de antwoorden van Prof. van Cutsem.

Andere RESSOURCES