Wereldkankerdag

Wereldkankerdag

185.000 extra geredde levens in bijna 30 jaar

Overleving 5 jaar na kankerdiagnose spectaculair gestegen

Op Wereldkankerdag brengt Stichting tegen Kanker de overlevingskansen 5 jaar na een kankerdiagnose onder de aandacht. Geschat wordt dat de laatste 30 jaar alleen al in België 185.000 mensen extra kanker hebben overleefd. Dat betekent 1 gered leven, elke 90 minuten! Dat is het resultaat van vooruitgang in wetenschappelijk onderzoek, performantere behandelingen maar ook van betere preventie en vroegtijdige opsporing.

185.000 extra geredde levens. Hoezo?

De berekening van het extra aantal geredde levens werd uitgevoerd door Stichting Kankerregister. Als de sterftecijfers voor kanker op het niveau van 1989 waren gebleven, zouden er de afgelopen drie decennia 185.000 meer sterfgevallen in België zijn geweest. De vermeden sterfgevallen zijn dus recht evenredig met de extra levens die zijn gered dankzij de vooruitgang in de strijd tegen kanker.

Voor alle kankers samen schat Stichting Kankerregister dat ongeveer 185.000 levens zijn gered (133.000 bij mannen en 53.000 bij vrouwen)

  • Bij mannen zijn dit 20.000 levens bij prostaatkanker- en 14.000 levens bij dikke darmkanker-patiënten.
  • Bij vrouwen zijn dit 15.000 levens bij zowel borstkanker- als bij dikke darmkanker-patiënten

Wetenschappelijk onderzoek blijven financieren voor betere resultaten!

Het zijn deze steeds toenemende aantallen geredde levens die Stichting tegen Kanker ertoe aanzetten de veelbelovendste en innovatiefste onderzoeken aan de Belgische universiteiten te blijven financieren.  Naast wetenschappelijk onderzoek financiert Stichting tegen Kanker initiatieven en projecten die bijdragen tot betere preventie en het welzijn van mensen met kanker en hun omgeving. Zo heeft Stichting tegen Kanker in bijna 30 jaar bijna 1.000 onderzoeksteams ondersteund met baanbrekende resultaten tot gevolg. “Stichting tegen Kanker doet dit aan de hand van het uitreiken van Scientific Grants voor het fundamenteel en klinisch kankeronderzoek,  mandaten  en exceptionele grants zoals Grants Advanced Technology Equipment Grants Organ Saving treatment and improvement of quality of  life evenals Grants Cancer Prevention Research en wil dit blijven doen,” zegt co-voorzitter Prof Eric Van Cutsem (UZ/KULeuven).

Bijzondere doorbraken in wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is de meest effectieve manier om kanker te bestrijden. “Daarom steunt Stichting tegen Kanker fundamenteel en klinisch onderzoek aan de verschillende Belgische Universiteiten met de financiering van klinische en postdoctorale mandaten,” zegt co-voorzitter Prof. Pierre Coulie (UCLouvain).

De twee grote revoluties in dat wetenschappelijke onderzoek zijn precision-oncologie en immunotherapie. Dankzij de kennis van de moleculaire mechanismen bij kanker kan men nu beter definiëren welke medicatie het best werkt bij iedere patiënt. Moleculair kunnen sommige kankers zoals borst- en longkanker immers nog verder worden getypeerd en afhankelijk van het subtype worden behandeld.  Op die manier kan dan efficiëntere en minder toxische medicatie worden gebruikt.

Ook op het gebied van immunotherapie zijn er veel nieuwe ontwikkelingen. Bij een behandeling met immunotherapie wordt het immuunsysteem van de patiënt door de behandeling ondersteund of extra actief gemaakt. Mooie resultaten worden hiermee geboekt bij bepaalde longkankers en darmkankers, melanoom, nierkanker en geeft hoop voor gliomen (hersentumoren), maagkankers en een aantal andere kankers.

“Immunotherapie heeft als vierde en meest recente pijler van de kankertherapie een onverhoopte verbetering van de overlevingskansen voor sommige gezwelziekten kunnen realiseren, snelle vooruitgang in onze kennis van de kankerimmunologie en mogelijkheid om hier nieuwe vormen van therapie op te baseren laten verhopen dat nieuwe successen in de behandeling van kanker binnen bereik komen”. 
Prof. dr. Bart Neyns, diensthoofd Medische oncologie UZ Brussel

Nog meer inzetten op preventie en screening

In de Europese Unie kan gesteld worden dat ongeveer 40% van alle gevallen van kanker vermijdbaar is. Daarom is inzetten op meer en betere preventiecampagnes en screening belangrijk. Preventie is daarnaast ook een kostenefficiënte strategie voor de strijd tegen kanker op lange termijn.

“Door vroegtijdige opsporing naar baarmoederhals-, borst- en dikke darmkanker, worden nu al veel levens gered en hebben vele deelnemers nog een hoge levenskwaliteit. De participatie aan deze screeningsprogramma’s moet in de toekomst echter verhogen en er mogen geen subgroepen uit de boot vallen. Ook staan er andere screeningsprogramma’s naar kanker in de wachtrij, zoals b.v. longkankerscreening, waardoor opnieuw veel gezondheidswinst kan worden geboekt. De blijvende aandacht voor zo laagdrempelig mogelijke screeningsprogramma’s en het opvolgen van de nieuwe evoluties in het kankerscreeningslandschap zijn van cruciaal belang om de potentiële gezondheidswinst te maximaliseren.”
– Prof. Guido Van Hal, Universiteit Antwerpen

Op Wereldkankerdag roept Stichting tegen Kanker de overheid op om nog meer consequent te investeren in innovatieve onderzoeksprojecten, doeltreffend bevolkingsonderzoek en performante preventie. Dit moet meer dan ooit een absolute prioriteit worden op nationaal niveau.

Andere RESSOURCES