Borstkanker behandelen in erkende borstklinieken

Borstkanker behandelen in erkende borstklinieken

Stichting tegen Kanker onderschrijft de aanbeveling van het KCE om het multidisciplinair consult (MOC) en de chirurgie bij borstkanker te concentreren in erkende coördinerende borstklinieken

Volgens een nieuwe studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), in samenwerking met de Stichting Kankerregister en klinische experten, uitgevoerd bij 50 000 vrouwen met borstkanker, hebben patiënten behandeld in een centrum zonder erkenning voor borstkanker een aanzienlijk hogere kans om aan borstkanker te overlijden in vergelijking met vrouwen die in een coördinerende borstkliniek worden behandeld.

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen in België: meer dan 10.000 patiënten krijgen jaarlijks de diagnose. Stichting tegen Kanker onderschrijft de aanbeveling om het multidisciplinair consult (MOC) en de chirurgie bij borstkanker te concentreren  in erkende coördinerende borstklinieken met een voldoende hoog activiteitenvolume. In de Belgische kankerbarometer die in 2021 werd voorgesteld, hield Stichting tegen Kanker al een pleidooi voor de  (wettelijke) erkenning van borstklinieken en (kankerspecifieke) referentiecentra/expertise centra. De resultaten van deze studie vragen om adequate maatregelen. Elk van de meer dan 10.000 patiënten die jaarlijks de diagnose borstkanker krijgt, moet kwaliteitsvolle zorg krijgen van een multidisciplinair team mét ervaring. Het kan niet langer dat overlevingskansen afhangen van het centrum waarin ze terecht komten.

Het KCE meent dat dit kan worden bereikt door een verdere reorganisatie van het zorgaanbod. Daarbij moet men zorgen voor een gezond evenwicht tussen kwaliteit van de zorg enerzijds en regionale beschikbaarheid en toegankelijkheid anderzijds. Het KCE benadrukt in zijn aanbevelingen ook dat het voor patiënten, huisartsen en andere zorgverleners duidelijk moet zijn welke centra wettelijk erkend zijn als borstkliniek en welke niet.

Dit geldt alleen voor de cruciale fasen van de behandeling

Hoewel uit de KCE-studie blijkt dat het risico om aan borstkanker te overlijden 30% hoger ligt voor vrouwen behandeld in niet-erkende borstklinieken dan voor vrouwen die daar wel in worden behandeld, is er een belangrijke nuance. Het betreft alleen bepaalde fasen van de behandeling: “We moeten de expertise van de cruciale fasen van de behandeling dus concentreren in erkende borstklinieken”, aldus minister Vandenbroucke. “Ziekenhuizen die niet erkend zijn als borstkliniek zullen borstkankerbehandelingsplan meer kunnen opstellen en dus ook niet meer kunnen diagnosticeren en opereren. We zullen onmiddellijk actie ondernemen door deze stadia van borstkankerbehandeling buiten de erkende borstklinieken niet meer te vergoeden.” 

De minister maakte duidelijk dat vervolgbehandelingen zoals chemotherapie of radiotherapie niet onder deze maatregel vallen en elders, in samenwerking met erkende borstklinieken, kunnen worden verdergezet.

Lees hier het volledig persbericht van minister Vandenbroucke.

Lees hier het volledige persbericht over de studie.

Klik hier voor de lijst van erkende borstklinieken.

Andere RESSOURCES