Social grants 2023

Social grants 2023

Stichting tegen Kanker kent meer dan 740.000 Euro toe

Naast operationele projecten worden ook studies gefinancieerd

Op 14 maart 2023 lanceerde Stichting tegen Kanker de jaarlijkse oproep naar projecten voor “Social Grants”. Deze financiering wordt toegekend aan projecten die een positieve impact hebben op het psychosociale welzijn en de levenskwaliteit van mensen met kanker en hun families. Dat is immers een van de belangrijkste missies van de Stichting. Met deze grants ondersteunt Stichting tegen Kanker de actoren op het terrein die hierop actief zijn.

Sinds 2013 ondersteunt Stichting tegen Kanker operationele sociale projecten gericht op de verbetering van de levenskwaliteit van patiënten en hun omgeving. In 2023 wil de Stichting ook bijdragen aan het vergroten van de kennis over de werkelijke behoeften van mensen die met kanker geconfronteerd worden. Door haar oproep tot studies uit te breiden, wil ze bijdragen tot een beter begrip van de behoeften van patiënten zodat het aanbod van diensten hierop wordt afgestemd.

De projecten werden geselecteerd door een onafhankelijke nationale Sociale Raad, bestaande uit medische en sociale deskundigen en ervaringsdeskundigen. Zij bepalen welke projecten worden geselecteerd om objectiviteit en onafhankelijkheid te garanderen.

Van de 47 ingediende aanvragen werden er in totaal 24 weerhouden.

Oproep voor operationele projecten

Stichting tegen Kanker is ervan overtuigd dat een holistische visie op gezondheid dient vertaald te worden naar een integratieve benadering van mensen met kanker. Binnen een integratieve aanpak van de kankerproblematiek wordt, vanaf de diagnosestelling, bijzondere aandacht besteed aan volgende aspecten: de relatie tussen zorgverlener en patiënt, de mens ‘achter’ de patiënt en het welzijn van de mens met kanker. 18 operationele projecten werden op basis van deze aanpak geselecteerd, voor een totaalbedrag van 505.969 euro.

Een van de geselecteerde projecten is dat van de organisatie Amfora: Raconteurs van eindelevensverhalen. Een vernieuwend, levengevend aanbod binnen de spiritueel-existentiële zorg voor ongeneeslijk zieken in de oncologie.

“Het project Raconteurs van eindelevensverhalen reikt een innovatief, uniek en haalbaar instrument aan om de vierde pijler van de palliatieve zorg  – de aandacht voor de spiritueel-existentiële noden bij de patiënt – concreet te maken en te verankeren binnen de bestaande aanpak van de palliatieve zorg in UZ Gent.”

Hilde Ingels, Amfora vzw

Dit project is een samenwerking tussen UZ Gent en Amfora vzw, een organisatie die mensen helpt praten over afscheid wanneer het einde nabij is, aan de hand van een eindelevensgesprek dat wordt uitgewerkt in een neergeschreven eindelevensverhaal: een aanpak die intussen als een meerwaarde wordt ervaren binnen de palliatieve zorg.
Het doel van dit project is een draaiboek waarin stap voor stap wordt toegelicht hoe je in een ziekenhuis het aanbod van eindelevensverhalen ziekenhuisbreed kan integreren in de zorg voor palliatieve patiënten. Dit draaiboek zal ook bruikbaar zijn voor andere ziekenhuizen in Vlaanderen.

Een ander project is Pass-ages, een gloednieuwe intergenerationele plek in Brussel die mensen verwelkomt en begeleidt aan het begin en het einde van het leven.

Pass-ages wil dagactiviteiten voor mensen met kanker aanbieden: wekelijks enkele uren quality time waarin rust, de mogelijkheid om te praten met lotgenoten en verschillende (vrije) activiteiten worden georganiseerd…

Oproep voor studieprojecten

Deze onderzoeksprojecten zijn gericht op een beter begrip van de behoeften van patiënten. Er werden 6 projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van 236.714 euro.

Een van de geselecteerde projecten is dat van UZ Gent: de ontwikkeling en implementatie van netwerkgerichte bijeenkomsten als psychosociale interventie voor kinderen met kanker en hun ouders.

Wanneer een kind een diagnose van kanker krijgt en een intensieve behandeling ondergaat, wordt een gezin sterk uitgedaagd om zich op korte tijd aan te passen aan een nieuwe stressvolle situatie. Ouders wensen zelf de regie in handen te houden maar dat blijkt een hele uitdaging in een traject waarbij de patiënt, ouders, brussen en naasten onvoldoende weet hebben van elkaars behoeften en verwachtingen. ‘Network-focused meetings’ of netwerkgerichte bijeenkomsten kunnen daarbij een mogelijke interventie zijn om de sociale ondersteuning van en de communicatie met het netwerk te verbeteren.

‘Het doel van dit pilootproject is het ontwikkelen en implementeren van netwerkgerichte bijeenkomsten, die de patiënt, ouders en hun netwerk dichter bij elkaar brengen op basis van wetenschappelijk onderbouwde bevindingen. Het idee is om op belangrijke tijdpunten binnen het traject niet enkel een gesprek aan te gaan met de patiënt en ouders maar ook met naasten. Door de patiënt en ouders gekozen naasten kunnen familieleden, maar ook vrienden, klasgenoten, leerkrachten, leden uit de sportvereniging… zijn. Ze krijgen door zorgverleners informatie over de ziekte en de behandeling waarbij de patiënt en de ouders mee beslissen wat wel en niet wordt verteld. Op basis van interviews en vragenlijsten wordt de inhoud van een netwerkgerichte bijeenkomst bepaald, ervaringen in kaart gebracht en de bijeenkomsten georganiseerd, geëvalueerd en geoptimaliseerd.’

Sofie Moreels, UZ Gent

Een ander project komt van het Centre Hospitalier de l’Ardenne Vivalia – Hôpital de Libramont: “Je pédale pour mon traitement” (Ik trap voor mijn behandeling). Dit is een interventiestudie om de voordelen te bekijken bij het integreren van lichaamsbeweging aan het begin van een chemotherapiebehandeling in een dagziekenhuis. Veel onderzoeken tonen aan dat lichaamsbeweging zeer heilzaam is voor kankerpatiënten. Heel wat ziekenhuizen stellen daarom programma’s met lichaamsbeweging voor.

“De meeste patiënten die een kankerbehandeling krijgen, nemen echter niet deel aan dergelijke programma’s. Sinds 2019 hebben we in het ziekenhuis van Libramont een programma voor lichaamsbeweging “Je pédale pour mon traitement” ontwikkeld dat samen loopt met de kankerbehandeling in het dagziekenhuis. In samenwerking met de oncoloog en het verplegend personeel neemt de fysiotherapeut de patiënt onder zijn hoede. Met deze grant kunnen we resultaten verzamelen die bewijzen dat lichaamsbeweging nuttig is voor de patiënt. En de methodologie vervolgens delen met andere centra.”

Frederic Forget, Hospitaal Libramont

‘We zijn heel fier dat we kunnen ingaan op de noden van het terrein en voor het eerst naast kwaliteitsvolle operationele projecten die het welzijn van mensen met kanker/en of hun naasten ook studies financieren.’

Els Decoster, PhD Manager department grants

De financiering van deze projecten wordt mogelijk gemaakt door de vrijgevigheid van onze donateurs. Zij helpen ons elke dag om hoop om te zetten in overwinning!

Andere RESSOURCES