Postdoctorale mandaten

Postdoctorale mandaten

Stichting tegen Kanker geeft een boost aan wetenschappelijk kankeronderzoek door financiering van 20 postdoctorale mandaten voor een totaalbedrag van 6,9 miljoen Euro

Wetenschappelijk onderzoek is de meest effectieve manier om kanker te begrijpen en te bestrijden. Daarom steunt Stichting tegen Kanker fundamenteel en klinisch onderzoek aan de verschillende Belgische Universiteiten en ziekenhuizen met de financiering van fundamentele en klinische postdoctorale mandaten voor een totaalbedrag van 6,9 miljoen Euro. Van de niet minder dan 75 aanvragen werden er in totaal 20 geselecteerd.

“Het fundamenteel onderzoek ligt aan de basis van de vooruitgang in de strijd tegen kanker op lange termijn door de mechanismen van het ontstaan en van de groei en verspreiding van kanker te ontrafelen. Klinisch onderzoek is dan weer gericht op de verbetering van diagnoses, behandeling en levenskwaliteit van mensen met kanker.”, verduidelijkt Prof. Eric Van Cutsem, co-voorzitter van Stichting tegen Kanker en  hoogleraar aan KULeuven.

“Stichting tegen Kanker heeft hier onmiskenbaar een brugfunctie en is een voorloper en leider in de ondersteuning van het baanbrekend kankeronderzoek in ons land. Deze financiering laat toe uitmuntende artsen en onderzoekers innovatief en creatief onderzoek te laten doen binnen hun universiteit. Dit is enorm belangrijk en kan helpen in het verwerven van betere inzichten wat uiteindelijk echt ten goede komt van mensen met kanker.”

– Els Decoster, PhD manager Departement Grants

Mandaten: “lifechangers” voor artsen/onderzoekers en mensen met kanker

Post-doctorale mandaten zijn werkelijk “lifechangers” voor zowel de artsen/onderzoekers die hierdoor hun onderzoek voluit kunnen verderzetten als voor de mensen met kanker die dankzij de geboekte vooruitgang kunnen hopen op betere behandelingen en prognoses.

Fundamentele postdoctorale mandaten

Hiervoor kreeg Stichting tegen Kanker 62 aanvragen binnen. De Stichting maakt geld vrij voor 12 geselecteerde voltijdse postdoctorale mandaten voor jonge onderzoekers (niet ouder dan 40 jaar) die actief zijn in fundamenteel onderzoek. Zij kunnen zich vier jaar lang fulltime wijden aan kankeronderzoek. Het mandaat dekt de salariskosten van de onderzoekers en dient als springplank in hun onderzoekscarrière, om zo een permanente academische positie te bekomen binnen een Belgische universitaire structuur. Hierdoor kunnen ze hun academische carrière verderzetten.

“Uitgezaaide kanker gaat vaak gepaard met langdurige behandelingen die een grote impact hebben op de levenskwaliteit. Inmiddels weten we dat het immuunsysteem een grote rol speelt bij het ontstaan van uitzaaiingen. Mijn onderzoek richt zich op het ontrafelen van de manier waarop tumorcellen het immuunsysteem beïnvloeden, waardoor metastasen zich kunnen vormen. Het VIB-UGent is gespecialiseerd in onderzoek naar het immuunsysteem. Samen met mijn ervaring vanuit Cancer Research UK Cambridge Institute, richt ik mijn onderzoek aan het VIB op tumorimmunologie met een specifieke focus op de metastatische niche in de long. Dankzij het mandaat van Stichting tegen Kanker heb ik de mogelijkheid om beloftevolle onderzoekslijnen verder uit te bouwen, waardoor belangrijke interacties kunnen worden ongehelderd en vroege interventies tegen het ontstaan van uitzaaingen dichterbij komen.”

– Dr. Martijn Schuijs, UZ Gent

Klinische postdoctorale mandaten

Een klinisch postdoctoraal mandaat maakt het financieel mogelijk om klinische activiteiten te combineren met wetenschappelijk onderzoek. De arts kan zo na het behalen van een doctoraat, 50% van zijn tijd besteden aan patiëntenzorg en 50% aan wetenschappelijk onderzoek, wat gefinancierd wordt door Stichting tegen Kanker. Onderzoek en klinisch werk combineren maakt het makkelijker om de juiste vragen te stellen en op die manier behandelingen te verbeteren. Een arts-onderzoeker is een cruciale en onmisbare schakel tussen het laboratorium en het bed van de patiënt.

13 kandidaten dienden een aanvraag in waarvan 5 arts-onderzoekers werden geselecteerd door de wetenschappelijke raad van Stichting tegen Kanker. Zij kunnen gedurende vier jaar de helft van hun tijd aan kankeronderzoek besteden.

Ook werden 3 klinische postdoctorale mandaten verlengd.

“Tijdens mijn eerste termijn als klinisch onderzoeker was ik in staat om een onderzoeksprogramma te ontwikkelen dat dikkedarmkanker en de nauwe interactie met de immuun- en bacteriële micro-omgeving karakteriseert. We hebben een specifieke bacteriële gemeenschap geïdentificeerd die gedeeld wordt tussen tumoren van patiënten en colorectale metastasen. Ons onderzoeksproject is gericht op het bestuderen van de verspreiding van bacteriën naar metastasen, de invloed van tumor- of bloedmicrobiota op het risico van metastasen, hun immunogeniciteit en hun progressie.   De verlenging van mijn mandaat zal me in staat stellen dit onderzoek voort te zetten en de weg vrij te maken voor nieuwe ontdekkingen en potentiële therapeutische toepassingen.”

– Prof. Marc Van den Eynde, UCLouvain

Dit alles is enkel mogelijk door de vrijgevigheid en enorme inzet van de donateurs die samen met Stichting tegen Kanker helpen om hoop om te zetten in overwinning door wetenschappelijk kankeronderzoek te financieren.  

Andere RESSOURCES