Het aantal huidkankers stijgt, maar de ene huidkanker is de andere niet

Het aantal huidkankers stijgt, maar de ene huidkanker is de andere niet

La Fondation contre le Cancer investit dans des projets de recherche prometteurs dans ce domaine

Stichting tegen Kanker investeert in
veelbelovende onderzoeksprojecten op dit gebied

Eén Belg op vijf krijgt voor zijn 75ste een vorm van huidkanker. Huidkanker is de laatste jaren alarmerend toegenomen. (*) Deze kanker ontstaat meestal door teveel uv-straling van zonlicht of zonnebank.

De uv-campagne 2023 van Stichting tegen Kanker geeft daarom de volgende aanbevelingen om uv-schade te voorkomen: beperk de tijd in de zon door schaduw op te zoeken, draag beschermende kledij (T-shirt, breedgerande hoed, zonnebril) en gebruik ten slotte zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor.

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen de verschillende soorten huidkanker omdat niet alle vormen even gevaarlijk zijn en om ze snel te kunnen behandelen. Hoewel melanoom de meest agressieve vorm van huidkanker is, komt die het minst vaak voor. De twee meest voorkomende vormen van huidkanker die zich ontwikkelen vanuit de opperhuidcellen zijn basocellulair carcinoom en spinocellulair carcinoom.

  • Melanoom (±8% van de huidkankers). Melanoom ontstaat in de pigmentcellen van de huid (verspreid over de huid of in clusters zoals bij moedervlekken) wanneer die veranderen in kankercellen. Bij vrouwen van 15 tot 29 jaar is het de meest voorkomende vorm van kanker. Zonder snelle behandeling ontstaan hierbij altijd uitzaaiingen. Het moet daarom in een zo vroeg mogelijk stadium worden ontdekt. Melanoom ziet eruit als een gepigmenteerde vlek die groeit of groter wordt, van kleur verandert of onregelmatige randen krijgt. Onmiddellijk een dermatoloog raadplegen is noodzakelijk wanneer je deze veranderingen opmerkt.
  • Basocellulair carcinoom (±70% van de huidkankers). Deze kanker is zeldzaam vóór de leeftijd van 45 jaar, daarna neemt de frequentie toe. Basocellulair carcinoom groeit zeer langzaam en zaait bijna nooit uit. Wel moet hij goed behandeld worden omdat hij anders diep in de huid kan groeien en andere weefsels kan aantasten. Als dat gebeurt, nemen de genezingskansen af en wordt de behandeling veel moeilijker.
  • Spinocellulair carcinoom (±20% van de huidkankers). Spinocellulair carcinoom komt vooral voor bij mensen van 60 jaar en ouder. Deze vorm van huidkanker groeit sneller en is agressiever dan basaalcelcarcinoom. Zonder behandeling gaat de kanker uitzaaien, meestal via de lymfeklieren in de buurt van de tumor. Bij vroegtijdige behandeling zijn de genezingskansen echter zeer goed.

Buitenwerkers die langdurig aan uv-straling zijn blootgesteld, lopen 77% meer kans dan de overige bevolking om spinocellulair carcinoom en actinische keratose te ontwikkelen. Bovendien ligt het risico op de ontwikkeling van basocellulair carcinoom bij hen 43% hoger. In Europa zijn er 14,5 miljoen buitenwerkers die ten minste 75% van hun tijd buiten werken.

Stichting tegen Kanker steunt veelbelovende projecten om deze huidkankers terug te dringen

Characterization of skin melanomas by Electron Paramagnetic Resonance. 

Stichting tegen Kanker steunt met 250.000 euro het onderzoeksproject van het team van prof. Bernard Gallez van de UCLouvain op het gebied van medische beeldvorming en radiotherapie. Verspreid over 4 jaar wil het project een innovatief instrument ontwikkelen dat gebruik maakt van magnetische resonantie om snel de invasie van melanoom in het huidweefsel te kunnen beoordelen. Dit nog voor de chirurgische operatie. Deze aanpak zou de therapeutische behandeling van cutaan melanoom kunnen verbeteren en versnellen.
 
Preventing therapy-induced stemness as a salvage strategy to precision oncology

Stichting tegen Kanker steunt ook het onderzoeksproject, geleid door prof. Jean-Christophe Marine van de KU Leuven met een budget van 720.000 euro over 4 jaar. Dit project onderzoekt de resistentie tegen huidkankerbehandelingen.
De ontwikkeling van resistentie tegen kankerbehandelingen lijkt het belangrijkste probleem bij kankerbehandeling. Dit onderzoeksteam weet dat kankercellen een ’tolerantiefase’ doormaken voordat ze echt resistent worden. Ze identificeerde een nieuwe populatie stamcellen die betrokken zijn bij resistentie tegen behandelingen en het risico op terugval. Dit project wil daarom nieuwe therapeutische opties ontwikkelen om deze cellen te deactiveren en deze aanpak combineren met de huidige therapieën om resistentie tegen kankerbehandeling mogelijks te voorkomen.

De financiering van deze projecten door Stichting tegen Kanker is van fundamenteel belang om de tsunami aan huidkankers beter te kunnen behandelen. Dankzij de vrijgevigheid van haar donateurs werkt de Stichting actief mee aan meer genezingskansen en het omzetten van hoop in overwinning!

(*) In 2004 werden in ons land 11.000 gevallen geregistreerd. In 2019 waren dat er al 45.733 en als we zo doorgaan zijn dat er in 2030 meer dan 77.000 (stijging voorspeld door de Stichting Kankerregistratie). In 25 jaar tijd is de toename dus aanzienlijk.

Andere RESSOURCES