Grants cancer prevention

Grants cancer prevention

Stichting tegen Kanker financiert 10 preventieprojecten vooreen totaal van € 2.051.095

Op 27 april lanceerde Stichting tegen Kanker een nationale projectoproep voor de toekenning van ‘Grants Cancer Prevention’. De organisatie financiert sinds 2022 projecten die werken op primaire preventie en screening (secundaire preventie). Het aantal kankers blijft immers stijgen in België en er is afdoend bewijs dat preventie een wezenlijk verschil kan maken. Er is dus een echte nood aan financiering van preventie-onderzoek. Stichting tegen Kanker ondersteunt 10 projecten dit jaar.

Preventie is één van de drie missies van Stichting tegen Kanker, naast de financiering van wetenschappelijk kankeronderzoek en ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten. Preventie is essentieel, vooral wanneer we weten dat gezonde gewoonten het jaarlijkse aantal kankergevallen kan verminderen. In België zouden we op die manier 40% of 28.000 kankerdiagnoses kunnen voorkomen.

Stichting tegen Kanker trekt iets meer dan 2 miljoen euro uit voor projecten op het gebied van preventie.

Stichting tegen Kanker investeert op nationaal niveau en trekt  € 2.051.095 uit voor 10 projecten op het gebied van preventie. De oproep wordt opgedeeld in:

Grants Cancer Prevention Research 

Uit de 17 ingediende aanvragen, selecteerde een nationale jury van onafhankelijke deskundigen 5 onderzoeksprojecten op het gebied van primaire en secundaire preventie voor een totaalbedrag van €1.840.961.

Project primaire preventie

Primaire preventie pakt risicofactoren aan (roken, alcohol, obesitas, gebrek aan lichaamsbeweging, onevenwichtige voeding, blootstelling aan UV-stralen, enz.)

Project door Dr Stefanie Vandevijvere – Sciensano – “Identificatie en bestrijding van commerciële invloed op de consumptie van tabak, alcohol en ongezonde voeding in België”

Dit project heeft als doel de systemen, praktijken en trajecten van commerciële actoren te identificeren, waarvan de producten het risico op kanker en andere niet-overdraagbare ziekten kunnen verhogen. Hieronder vallen tabak, alcohol en sterk bewerkte voedingsmiddelen.

Het project zal analyseren hoe deze industrieën zich specifiek richten op kwetsbare groepen en hoe de verkoop van hun producten bijdraagt aan gezondheidsongelijkheden in België. Hierbij zullen overeenkomsten en mogelijke verschillen tussen deze industrieën worden geanalyseerd en belicht.

Project secundaire preventie

Bij secundaire preventie wordt onderzocht hoe de bestaande screening kan worden verbeterd of hoe nieuwe vormen van screening kunnen worden ontwikkeld voor mensen die een bijzonder risico lopen. Deelnemen aan screeningprogramma’s kan levens redden door de vroegtijdige opsporing van bepaalde kankervormen.

Project van Prof. Filip Van Nieuwerburgh – Universiteit Gent – Vroegtijdige opsporing van prostaatkanker door analyse van een urinemonster

Tot nu toe wordt prostaatkanker opgespoord in het bloed door het meten van het prostaatspecifieke antigeen, PSA genoemd. Deze aanpak leidt tot overdiagnose en draagt niet bij aan sterftevermindering door deze vorm van kanker. Bovendien ondergaan patiënten met een hoog PSA-gehalte vaak biopsieën, wat kan leiden tot bloedingen en het risico op infecties vergroot. Daarom is de ontwikkeling van nieuwe biomarkers noodzakelijk om mannen te identificeren die een agressieve vorm van de ziekte kunnen ontwikkelen. In dit project ontwikkelen we een nieuwe screeningsstrategie voor mannen met een hoog PSA-gehalte, waarbij genetische veranderingen worden gezocht in het DNA van cellen in de urine. Dit DNA wordt geanalyseerd met geavanceerde sequentietechnieken om specifieke genetische afwijkingen te identificeren die wijzen op de aanwezigheid van prostaatkanker. Als onze analyses bevestigd worden, zouden deze biomarkers kunnen worden geïntegreerd in nieuwe screeningsplatforms voor prostaatkanker, uitgevoerd op urinemonsters.

Grants Cancer Prevention – operationele projecten 

Uit de 17 ingediende aanvragen, selecteerde een nationale jury van onafhankelijke deskundigen 5 operationele onderzoeksprojecten op het gebied van primaire en secundaire preventie voor een totaalbedrag van € 210.134. Dit bedrag zal worden aangewend ter ondersteuning van initiatieven die gericht zijn op gedragsveranderingen of het vroegtijdig opsporen van kanker. Daarnaast zal het bijdragen aan de implementatie van aanbevelingen voor primaire preventie en screening, met als doel de verbetering van deze processen.

Project van Prof. Katia Castelbon – Université Libre de Bruxelles – “Gezonde en milieuvriendelijke dranken aanmoedigen bij leerlingen in het basisonderwijs: verspreiding van de preventiemiddelen ontwikkeld voor de studie “DRINK – Buvons autrement!”.

Dranken met suiker kunnen op latere leeftijd leiden tot overgewicht en bepaalde vormen van kanker. Vooral in Franstalig België dragen ze bij aan de suikerinname bij kinderen. Het doel van dit project is om in 40 basisscholen gezonde en milieuvriendelijke dranken te promoten. Ze maken hierbij gebruik van tools die al zijn ontwikkeld. Uiteindelijke doel: een toolkit die effectief blijkt te zijn in het verminderen van de consumptie van suikerhoudende dranken en wegwerpflessen onder basisschoolkinderen. Deze toolkit wordt dan aangepast aan de specifieke context van elke school en op grotere schaal beschikbaar gesteld in België.

Project van de heer Vincent Verboven – Eerstelijnszone Pallieterland – Smeren als Beren

Het ‘Smeren als beren’-project richt zich op het voorkomen van huidkanker bij basisschoolkinderen in Berlaar, Duffel, Lier en Nijlen. De intergemeentelijke preventiewerking Pallieterland wil bewustwording en bescherming tegen zon en UV-straling bevorderen, met focus op invloedrijke personen zoals ouders en schoolmedewerkers. Het project begint met het informeren, aanmoedigen en betrekken van lagere scholen in deze vier gemeenten. Er wordt een bevraging uitgevoerd bij zowel kinderen als schoolverantwoordelijken om de huidige kennis en gedrag met betrekking tot zonbescherming in kaart te brengen. Vervolgens wordt het ‘ZonneSlimme Scholen’-project geïmplementeerd, waarbij beschermingsmaterialen worden aangekocht en verdeeld, en preventieve acties worden ondersteund. Na afloop wordt de bevraging herhaald om gedragsverandering rond zonbescherming te meten. Dit project beoogt sensibilisatie, kennisoverdracht en motivatie van betrokkenen om hun gedrag aan te passen, waaronder correct smeren, dragen van zonwerende kleding, controleren van zonnecrème op houdbaarheidsdatum, vermijden van directe blootstelling aan de zon en begrip van de UV-index.

We zijn blij dat we preventieprojecten van hoge kwaliteit kunnen ondersteunen. Hoewel Stichting tegen Kanker vooral bekend staat om haar financiering van wetenschappelijk kankeronderzoek, besteedt ze aanzienlijke aandacht aan preventie, wat haar tweede missie is. Het belang van preventie is momenteel ondergefinancierd in België, ondanks het feit dat het grote invloed kan hebben op het verminderen van het aantal nieuwe kankergevallen!

– Els Decoster, PhD manager Departement Grants

De financiering van alle preventieprojecten wordt mogelijk gemaakt door de enorme vrijgevigheid van onze donateurs. We willen hen dan ook danken voor hun steun, die ons elke dag weer helpt om hoop om te zetten in overwinning,

Andere RESSOURCES