Een grote stap voorwaarts in de aanpak van de specifieke behoeften van adolescenten en jonge volwassenen met kanker

Een grote stap voorwaarts in de aanpak van de specifieke behoeften van adolescenten en jonge volwassenen met kanker

Stichting tegen Kanker is opgetogen over het nieuwe akkoord van minister Vandenbroucke op maandag 13 november over de psychosociale zorg voor adolescenten en jongvolwassenen (AYA) met kanker.

Deze overeenkomst werd in een recordtijd gesloten dankzij de samenwerking tussen het kabinet van de minister, Kom op tegen Kanker, medewerkers van het RIZIV en verschillende AYA’s. Ook Stichting tegen Kanker droeg actief bij tot dit resultaat, dat onder meer zijn oorsprong vindt in een belangrijke aanbeveling van haar Belgische kankerbarometer die in 2021 werd opgesteld. Minister Vandenbroucke benadrukte dit.

Het verzekeringscomité RIZIV wil een samenwerking aangaan met zes ziekenhuizen die leeftijdsgerichte zorg gaan bieden aan jonge mensen met kanker. Vanaf 1 december 2023 worden deze referentieziekenhuizen gefinancieerd om hun specifieke AyA-zorgteams uit te bouwen of te versterken. In België wordt jaarlijks bij ongeveer 1.700 jongeren kanker vastgesteld.

Een specifieke doelgroep

Deze beslissingen zijn ontzettend belangrijk: AYA’s[VLR1]  zijn een specifieke doelgroep, zowel in medisch als in psychosociaal opzicht. Ze hebben unieke zorgbehoeften en uitdagingen die verschillen van die van kinderen en oudere volwassenen met kanker.

6 gespecialiseerde referentiecentra in België voor zorg op maat

Het doel is om binnen 6 referentiecentra AYA-referentieteams op te zetten of te versterken. Deze zes centra zullen samen met andere AYA-betrokkenen een projectgroep vormen met als doel op lange termijn een geharmoniseerd AYA-zorgpad te ontwikkelen en te implementeren. Samenwerking met de eerstelijnszorg en andere ziekenhuizen is essentieel bij de ontwikkeling van dit AYA-beleid. In 2024 zal gewerkt worden aan het delen van expertise tussen de 6 centra, die hun eigen AYA-zorg verder zullen ontwikkelen. Deze 6 referentieteams hun expertise dan delen met andere ziekenhuizen.

Stichting tegen Kanker is ervan overtuigd dat dit zal bijdragen tot een verbetering van de zorg voor adolescenten en jongvolwassenen met kanker. Deze overeenkomst schept een kader voor betere samenwerking.

Daarom is de samenwerking cruciaal:

  • Binnen de 6 centra, die nu een zorgpad gaan opzetten of ontwikkelen voor de AYA’s
  • Tussen de 6 centra en de andere ziekenhuizen, die op dit gebied ondersteuning en expertise krijgen van de 6 centra
  • Samen met de andere stakeholder hebben Stichting tegen Kanker, Kom op tegen Kanker en Kick[VLR2] Cancer samengewerkt bij het opstellen van dit akkoord en zullen ze als onderdeel van de werkgroep blijven bijdragen aan de follow-up ervan.

“We zijn erg blij met dit resultaat, dat ons in staat stelt om de zorg voor deze groep patiënten verder te ontwikkelen in samenwerking met alle betrokkenen in de zorg. Ik wil in het bijzonder de uitstekende samenwerking met KickCancer en Kom op tegen Kanker in deze benadrukken.”

Brecht Gunst Manager expertise & diensten & AYA Expert

Naar het persbericht van de minister. Klik hier.

Andere RESSOURCES