Kanker en school

Kanker en school

Naar school gaan combineren met een kankerbehandeling: het is fysiek niet altijd mogelijk. Toch is lessen blijven volgen goed om verschillende redenen. De latere terugkeer naar het onderwijs verloopt vlotter en het helpt om de moed erin te houden. Tot je 18 jaar geldt er bovendien leerplicht in België. Hoe kunnen kinderen en jongeren met kanker blijven schoollopen zonder zich te moeten verplaatsen? Je leest het hier.

Zit je kind nog in het basisonderwijs of het secundair onderwijs?

In België geldt er leerplicht voor kinderen tussen 6 en 18 jaar, ook voor wie chronisch ziek is. Wie een te grote achterstand opbouwt en de eindtermen niet haalt, kan niet over naar het volgende schooljaar. Gelukkig bestaan er tal van initiatieven om lessen te blijven volgen.

De ziekenhuisschool

Hier kan je kind terecht tijdens een ziekenhuisverblijf over een langere periode. Het gaat om erkende scholen die een programma op maat van elk kind tussen 2,5 en 18 jaar bieden. Die scholen zijn ook wel gekend als ‘buitengewoon onderwijs type 5’. De leerkrachten die er werken kregen een speciale opleiding. Of er een school verbonden is aan ‘jouw’ ziekenhuis, check je op de lijst met ziekenhuisscholen.

Meer weten? Vraag de sociale dienst van je ziekenhuis naar alle mogelijkheden.

Bednet (SIO)

Sinds 2015 heeft (bijna) elk langdurig ziek kind recht op synchroon internetonderwijs (SIO) in België. In Vlaanderen is de SIO-organisatie toegekend aan Bednet. Het zorgt ervoor dat kinderen vanaf 5 jaar de lessen op school live kunnen meevolgen via de webcam. Kinderen blijven niet alleen bij met de lessen, maar houden ook contact met klasgenootjes. De dienst is gratis voor kind en school. Je kan synchroon internetonderwijs combineren met tijdelijk onderwijs aan huis.

Meer weten?

Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)

Onder bepaalde voorwaarden hebben chronisch zieke kinderen (vanaf 2,5 jaar) en jongeren ook recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Een leerkracht uit de school waar je kind ingeschreven is, komt dan vier uur lesgeven: thuis of in het ziekenhuis. De dienst is gratis. Een combinatie met Bednet is mogelijk.

Meer weten?

Vrijwilligersinitiatieven voor zieke kinderen en jongeren

Naast het officiële SIO- en TOAH-onderwijs zetten tal van vrijwilligers zich in om zieke kinderen en jongeren bij te scholen. De vrijwilligersinitiatieven voor onderwijs vormen een goed alternatief voor kinderen die niet aan de SIO- of TOAH-voorwaarden voldoen. En voor wie wel in aanmerking komt voor SIO of TOAH, zijn ze een prima aanvulling. (Let wel: die organisaties zijn niet erkend door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.)

    • Al sinds 1982 verzorgt School en ziekzijn vzw (S&Z) studiebegeleiding aan huis voor zieke leerlingen uit het reguliere onderwijs.
    • Ook de vrijwilliger-begeleiders van vzw Auxilia bieden kinderen en jongeren individuele hulp bij het leren.

Meer weten? Lees meer over vrijwilligersinitiatieven op de website van Onderwijs Vlaanderen.

PoZiLiV

Heb je graag een uitgebreider overzicht? Alle spelers die onderwijs voor zieke kinderen en jongeren mogelijk maken, zijn verenigd in PoZiLiV. Dat Platform voor Onderwijs aan Zieke Leerlingen In Vlaanderen is een initiatief van het Vlaams Agentschap Onderwijs.

Zit je (kind) in het hoger onderwijs?

Je opleiding (tijdelijk) stopzetten of afmaken via een aangepast traject: die keuze valt niet makkelijk te maken. Goed om te weten als je de opties tegen elkaar afweegt:

    • Als je kanker hebt en hogeschool- of universiteitsstudent bent, maak je deel uit van de ‘studenten met een functiebeperking’. Voor hen geldt er een wettelijke regeling die bepaalt dat je recht hebt op ‘redelijke aanpassingen’. Het onderwijs- en reglement van je instelling vult die ‘redelijke aanpassingen’ concreet in. Een statuut als zieke student aanvragen kan bij de dienst studieadvies of -begeleiding van je hogeschool of universiteit. Wacht daar niet mee tot aan de examenperiode: vaak is het dan te laat om nog aanpassingen te voorzien.
    • Wil je je studie slechts gedeeltelijk voortzetten door niet alle studiepunten op te nemen? Informeer je dan over de gevolgen voor je studievoortgang en voor de studietoelage en kinderbijslag die je ouders krijgen. Ook hier geldt: vraag de dienst studieadvies of -begeleiding van je opleidingsinstelling naar de laatste wetgeving en de beste opties in jouw geval.

Ben je niet op de goede plaats?