Kanker en reizen

Kanker en reizen

Kanker brengt onmiskenbaar beperkingen met zich mee. Dat betekent niet dat je wanderlust daardoor automatisch afneemt. Een reisje maken in binnen- of buitenland tijdens of na je behandeling en zo even op adem komen: het kan bijzonder heilzaam zijn. Zolang je de reis maar afstemt op je medisch traject en je fysieke mogelijkheden, kan het prima. Stichting tegen Kanker helpt je graag met je reisvoorbereiding!

Kan je ook naar het buitenland reizen met kanker?

Je kan best de wereld verkennen met kanker, zolang je rekening houdt met deze tips:

  • Plan een overleg met je arts:
    • Laat je gezondheid een reis toe?
    • Kent je arts betrouwbare ziekenhuizen of medische centra op je vakantiebestemming waar je terechtkan voor medische verzorging?
    • Welke medicijnen kan je ter plaatse kopen? Welke moet je meenemen? Reis je met het vliegtuig, dan heb je voor de medicijnen en andere medische verzorging in je handbagage een doktersattest nodig.
    • Zorg voor noodvoorschriften waarmee je medicijnen kan kopen in het buitenland, mocht je je medicijnen daar kwijtraken. Laat je dokter de internationale nomenclatuur gebruiken van de geneesmiddelen. Niet alle stoffen zijn immers onder dezelfde naam op de markt.
    • Vraag je arts eventueel om een uitleg over je behandeling in het Frans of Engels.
    • Is er een uurverschil tussen België en je vakantieland? Dan moet je daar rekening mee houden bij je medicijn-inname. Vraag je arts ernaar.
  • Informeer je ook bij je ziekenfonds:
    • Check of je vakantiebestemming gedekt is door de reisbijstand van je ziekenfonds.
    • Neem altijd je Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) mee als je naar het buitenland gaat. Deze kaart is het bewijs dat je verzekerd bent in een EU-land.
    • Ga na of er voor je vakantiebestemming extra documenten nodig zijn om toegang te krijgen tot dringende medische verzorging. Maak die tijdig in orde.
    • Krijg je een uitkering van het ziekenfonds, dan moet de adviserend geneesheer toestemming geven om naar het buitenland op vakantie te gaan.
  • Neem een goede reis- en annulatieverzekering. Dat zorgt voor gemoedsrust.
  • Reis je in onbekend gezelschap? Laat hen weten welke zorgen je nodig hebt: de medicijnen die je moet nemen, de dingen die je niet mag eten … Zoniet stellen je reisgenoten zich misschien vragen – en hun fantasie is altijd groter dan de realiteit. Bovendien is het veiliger als anderen op de hoogte zijn in geval er iets met jou zou gebeuren.

Kan je chemotherapie voortzetten in het buitenland?

De Europese wetgeving over het vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen laat ook een grote vrijheid van verkeer van patiënten toe in de lidstaten. Sinds de Gezondheidswet van 10 mei 2010 kan je je chemotherapie tijdens je vakantie in Europa verder zetten. De Europese wetgeving schrijft wel voor dat je die behandeling in België gestart moet zijn.

  • Laat je informeren door je ziekenfonds.
  • Zorg voor een kopie van je medisch dossier.
  • Vraag aan je kankerspecialist om vooraf contact op te nemen met het centrum in het buitenland waar je de behandeling zal voortzetten.

Bestaan er aangepaste vakantieformules voor mensen met kanker?

Heb je geen reisgezelschap, maar wil je wel graag op reis of uitstap?

  • Googel op ‘lotgenotengroepen kanker’ en ‘vakantie’. Je snort zo initiatieven op waarmee je op reis kan én andere mensen met kanker kan leren kennen.
  • Vraag naar de mogelijkheden in je reisbureau. Vaak kan er meer dan je denkt.

Je bent op zoek naar een aangepast vakantieverblijf? Toerisme Vlaanderen verzamelde voor jou alle vakantieverblijven in Vlaanderen die zorg op maat aanbieden . Op VisitWallonia.be vind je ook heel wat aangepaste vakantieverblijven in Wallonie.

Je bent op zoek naar een reisformule op maat van mensen met kanker?

  • Verschillende ziekenfondsen bieden speelse vakantiekampen voor kinderen en jongeren met kanker en aangepaste vakanties voor volwassenen die extra zorgbehoeften nodig hebben, zoals kanker.
  • Rode Kruis Vlaanderen organiseert WOW-vakanties die toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking.
  • Vakantieschakel is een initiatief van Iedereenverdient.be. Heb je een vakantievraag, maar ervaar je (bijvoorbeeld door je ziekte) een vakantiedrempel? Een vakantieschakelaar helpt je aan een geschikte match met een vakantie-aanbieder.

Ben je zelf niet ziek, maar wil je als mantelzorger voor je kind met kanker even op adem komen?

  • Villa Indigo, het Huis van de Respijtzorg van het Brussels hoofdstedelijk gewest, biedt aangepaste zorg voor je kind zodat jij er even tussenuit kan.
  • Googel op ‘respijtzorg’ – de verzamelnaam voor initiatieven die de zorg tijdelijk van je kunnen overnemen.

Ben je niet op de goede plaats?