Symposium 2021

Symposium 2021

Vrijdag 11 juni 2021

Beschrijving

Hoe antwoord ik als verpleegkundige op heel specifieke vragen van patiënten? Focus op de functies verpleegkundig specialist en verpleegkundig consulent.

Stichting tegen Kanker nodigt u graag uit op een virtueel symposium op vrijdag 11 juni. We bekijken hoe we de zorg rond de oncologische patiënt kunnen coördineren en wat daarin de rol is van de verpleegkundig specialist en de verpleegkundig consulent.

Prof. Dr Tanja Roskams (KU/UZLeuven) en Prof. Evelien Smits (UA/CORE) geven medische en wetenschappelijke achtergrond bij 2 pertinente vragen. Aansluitend bekijken we hoe dit in de praktijk een concrete invulling kan krijgen om zo tot de optimale zorg voor de patiënt te komen.

In het tweede luik van ons symposium bespreken we hoe de functies van de Verpleegkundig Specialist en de Verpleegkundig Consulent ingevuld worden op het terrein. Wie doet wat? We nodigen een aantal experten uit om hierover in debat te gaan.

Wij danken onze partners die ervoor gezorgd hebben dat deze bijeenkomst georganiseerd kon worden. We nodigen jullie hieronder uit om hun websites te bezoeken:

Andere RESSOURCES