Een nieuwe aanpak van radiotherapie bij borstkanker

Een nieuwe aanpak van radiotherapie bij borstkanker

Dinsdag 24 november 2020

Beschrijving

Stichting tegen Kanker organiseert elk najaar bezoeken in een aantal universitaire onderzoekslaboratoria.

Daarmee willen we onze donateurs op het terrein laten kennismaken met het dagelijkse werk van de onderzoekers die Stichting tegen Kanker, dankzij uw vrijgevigheid, financieel steunt.

Dit jaar vinden de laboratoriumbezoeken virtueel plaats via Facebook Live. Op die manier kan iedereen op een volkomen veilige manier deelnemen, in lijn met de mogelijk nog geldende gezondheidsmaatregelen en lekker praktisch van thuis uit.

Dinsdag 24 november 2020 Professor Liv Veldeman: Een nieuwe aanpak van radiotherapie bij borstkanker
Bestraling van de borst na borstsparende heelkunde voor borstkanker vermindert de kans op het terugkeren van de tumor en verhoogt de overlevingskans. Bestraling in buiklig heeft als voordeel dat de borst naar beneden valt en wegvalt van het hart en de longen zodat deze beter gespaard blijven.

Bovendien zijn er minder vroege en late bijwerkingen ter hoogte van de huid dan bij bestraling in ruglig.
Maar borstbestraling in buiklig heeft ook enkele nadelen zoals een complexe positioneringsprocedure, verminderde positioneringsprecisie en minder comfort. Bovendien is lymfeklierbestraling in buiklig moeilijk tot zelfs onmogelijk met de huidige positioneringsplatformen.

Aan de Universiteit van Gent werd een innovatief positioneringsplatform voor buiklig ontwikkeld met de arm aan de behandelde zijde naast het lichaam en aan de andere zijde boven het hoofd zoals in de ‘crawl’-zwempositie.

Andere RESSOURCES